Afrikansk svinepest: viktig å oppdage sykdommen tidlig

Nøkkelen til å kontrollere spredning av afrikansk svinepest, ligger i bedre overvåking, kommunikasjon og samarbeid. Det konkluderer Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en risikovurdering.

EFSA har beregnet risikoen for at afrikansk svinepest sprer seg mellom ni land i sørøst-Europa, som hittil har unngått sykdommen. Landene er Albania, Bosnia- Herzegovina, Kroatia, Hellas, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia og Slovenia. Sykdommen ble påvist i Serbia omtrent da risikovurderingen var ferdig.

Konklusjonen var at det er svært høy risiko (66 – 100 prosent) for at afrikansk svinepest sprer seg i disse landene innen ett år. Det er imidlertid svært lav risiko for at sykdommen sprer seg vestover til andre EU-land i samme periode (0 – 15 prosent).

Tiltak

EU har hatt tiltak mot spredning av afrikansk svinepest siden 2014. EFSA slår fast at det fortsatt er viktig å oppdage sykdommen så tidlig som mulig, og ha beredskap. EFSA fremhever:

  • Streng overvåking, spesielt av villsvin og vanlig gris, er det mest effektive tiltaket for å oppdage afrikansk svinepest tidlig.
  • Tiltak for å begrense at villsvin får tilgang til mat og redusere villsvinbestanden gjennom jakt.
  • Informasjon reisende, jegere, bønder osv. for å begrense risiko for at mennesker sprer sykdommen.
  • Opplæring av veterinærer, andre relevante yrkesgrupper og jegere for å øke mulighetene for å oppdage sykdommen tidlig og for effektiv kontroll.

Les hele vurderingen på EFSAs sider.

Les mer om afrikansk svinepest på Mattilsynets sider.