Afrikansk svinepest: viktig å dele beste praksis for å stoppe spredning

Deling av beste praksis, som metoder for å påvise sykdommen tidlig og strenge regler for kriseberedskap, er avgjørende for å stoppe spredning av afrikansk svinepest.

Det er hovedbudskapet i en vitenskapelig rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Rapporten er basert på analyser av epidemiologiske data om afrikansk svinepest fra de baltiske land og Polen. Dataene er samlet inn frem til september 2017.

I 2017 ble sykdommen også påvist i Tsjekkia og Romania, og finnes nå i seks EU-land.

Eksperter i EFSA konkluderer med at til tross for felles innsats for å stoppe spredning av sykdommen blant villsvin, har mennesker bidratt til spredning. Sykdommen er blant annet spredd ved at avfall som inneholder infisert kjøtter blitt kastet i villsvinhabitat.

Les rapporten på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Om afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Afrikansk svinepest er en A-sykdom. Mistanke om sykdommen skal rapporteres til Mattilsynet.

Les mer om afrikansk svinepest på Mattilsynets sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.