Publisert første gang 23. mars 2017

Afrikansk svinepest sprer seg langsomt

Afrikansk svinepest sprer seg langsomt i de baltiske land og i Polen, viser rapporteringer fra medlemslandene i EU. Det fremgår av en ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA).

Ifølge rapporten sprer sykdommen seg med om lag to km i måneden i Latvia og Estland, og én km i måneden i Litauen og Polen. Omfanget av afrikansk svinepest som er funnet i villsvin, er svært lavt (tre prosent). Utbrudd blant villsvin blir definert som småskala epidemi.

Rapporten inneholder rapporterte saker fra 2014 til 2016.

Les mer om rapporten på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Om afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en svært smittsom virussykdom hos svin. Sykdommen ble først påvist i Litauen og i Polen i 2014, men er ikke registrert i Nord-Europa. Lidelsen er karakterisert ved høy feber, sterkt redusert allmenntilstand, rødlig misfarging og blødninger i huden. Dødeligheten er høy.

Forekomst av eller mistanke om afrikansk svinepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Mattilsynet har utarbeidet en beredskapsplan mot afrikansk svinepest.

Les mer om afrikansk svinepest på mattilsynet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..