VKM-logo

Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Afrikansk svinepest sprer seg langsomt

Afrikansk svinepest sprer seg langsomt i de baltiske land og i Polen, viser rapporteringer fra medlemslandene i EU. Det fremgår av en ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA).

Ifølge rapporten sprer sykdommen seg med om lag to km i måneden i Latvia og Estland, og én km i måneden i Litauen og Polen. Omfanget av afrikansk svinepest som er funnet i villsvin, er svært lavt (tre prosent). Utbrudd blant villsvin blir definert som småskala epidemi.

Rapporten inneholder rapporterte saker fra 2014 til 2016.

Les mer om rapporten på EFSAs nettsider >

Om afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en svært smittsom virussykdom hos svin. Sykdommen ble først påvist i Litauen og i Polen i 2014, men er ikke registrert i Nord-Europa. Lidelsen er karakterisert ved høy feber, sterkt redusert allmenntilstand, rødlig misfarging og blødninger i huden. Dødeligheten er høy.

Forekomst av eller mistanke om afrikansk svinepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Mattilsynet har utarbeidet en beredskapsplan mot afrikansk svinepest.

Les mer her >

23.03.2017

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie