Afrikansk svinepest sprer seg i Europa

Ni EU-land er per i dag berørt av afrikansk svinepest. Det viser en årlig oppdatering om sykdommen fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Afrikansk svinepest er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin.

Rapporten dekker perioden fra november 2018 til oktober 2019. Ifølge EFSA, beveger sykdommen seg i sør-vestlig retning. Tsjekkia ble offisielt erklært fri for afrikansk svinepest i 2019, mens det ble bekreftet at den finnes i Slovakia.

Rapporten viser at sykdommen forekommer i alle faser i EU-landene. Her er områder som er nylig påvirket på grunn av et enkeltstående tilfelle eller fordi berørte områder har økt i geografisk utbredelse. Her er områder hvor sykdommen har vært en stund, inkludert områder hvor det ser ut til at den avtar, og her er områder som ikke er berørt.

Situasjonen varierer fra land til land, avhengig av strukturen på svineproduksjon, geografiske forhold og kjennetegn ved villsvinpopulasjonen. Ikke-kommersielt svinehold er særlig utfordrende for utrydning av afrikansk svinepest.

Les mer på EFSAs Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. sider.

Les mer om afrikansk svinepest på Mattilsynets Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. sider, og Veterinærinstituttets Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. sider.