Abonner på RSS fra EFSA

EFSA, EUs mattrygghetsorgan tilbyr nå RSS, det vil si at du kan abonnere på nyheter fra deres nettside www.efsa.europa.eu.

RSS er en forkortelse for ”Really Simple Syndication” og lar deg abonnere på oppdateringer fra nettsteder som for eksempel nettsiden til EUs
mattrygghetsorgan, EFSA. 

Varslingen kan du enten få i nettleseren din, i ditt e-postprogram eller i et
eget RSS-program.  Du må ha et eget program for å lese oppdateringer på RSS, en såkalt RSS-leser.

Vitenskapskomtieen for mattrygghet er kontaktpunkt for EFSA (European Food Safety Authority) i Norge. EFSA er EUs mattrygghetsorgan. EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til
medlemslandene.

20.09.2010