97 prosent av Europas mat innenfor tillatte grenseverdier for plantevernmiddelrester 

Mer enn 97 prosent av matvareprøvene som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har vurdert, er innenfor tillatte grenseverdier for rester av plantevernmidler. 55 prosent av prøvene viste ingen funn av sporbare rester. Funnene er del av EFSAs årlige rapport om plantevernmiddelrester i mat.

Rapporten inkluderer nesten 83 000 prøver fra 28 EU-medlemsland, og Island og Norge. Prøvene er tatt fra et bredt utvalg av bearbeidede og ubearbeidede matvarer. Det ble testet for 685 ulike plantevernmidler.

Dette er hovedfunnene:

  • 97 prosent av de analyserte prøvene var innenfor tillatt grenseverdi
  • 53,6 prosent var fri for påvisbare rester av plantevernmidler 
  • 1,6 prosent av prøvene viste overskridelse av tillatte grenseverdier også når det er tatt hensyn til måleusikkerhet. Det vil bli iverksatt sanksjoner mot de ansvarlige 
  • 91,8 prosent av prøvene fra babymat var fri for påvisbare rester av plantevernmidler 98,8 prosent av prøvene fra økologisk mat var enten fri for rester av plantevernmidler eller innenfor tillatt grenseverdi

Andelen prøver fra importert mat som oversteg de tillatte grenseverdiene, var høyere (6,5 prosent) enn andel prøver fra land innenfor EU/EEA (1,6 prosent). Andel overskridelser i importert mat har gått opp med nesten ett prosentpoeng (fra 5,7 prosent) siden 2013, men er lavere sammenliknet med 2012 (7,5 prosent).

Nytt i 2014-rapporten

EFSA har gjort flere endringer i rapporten for 2014. Rapporten har blant annet mer informasjon om økologisk mat og babymat. Den har også et eget kapittel om glyfosat og sammenlikning av resultater fra tidligere år.

Her kan du lese hele rapporten >

04.11.2016