EU-FORA 2021-2022

Er du opptatt av mattrygghet og er tidlig eller midt i forskerkarrieren? Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) søker etter kandidater til stipendprogrammet EU-FORA. Søknadsfrist er 15. januar 2021.

EU-FORA gir forskere som er tidlig eller midt i karrieren en unik mulighet til å lære mer om risikovurderinger innenfor matområdet. Programmet starter i september 2021 og varer i 12 måneder.

Hensikten med EU-FORA

  • Øke EUs kapasitet til å gjøre vitenskapelige risikovurderinger innenfor matområdet
  • Styrke samarbeidet mellom europeiske organisasjoner som jobber med mattrygghet og samarbeidet med EFSA
  • Bidra til å harmonisere risikovurderingsmetodikk i hele Europa

Begrepet mattrygghet i denne utlysningen inkluderer risikovurdering, risikokommunikasjon og risikohåndtering innenfor alle EFSAs fagområder.

Kjemiske og mikrobiologiske risikovurderinger

Programmet omfatter først og fremst kjemiske og mikrobiologiske risikovurderinger. Det er rettet mot fagfolk fra ulike fagområder innenfor biologi, ernæring, medisin, statistikk, kjemi. Se mer informasjon om de ulike fagområdene i utlysningen på EFSAs nettsider.

Informasjon for deg som er interessert i å være kandidat

I løpet av en 12-måneders periode skal kandidatene jobbe ved en europeisk institusjon, utenfor eget hjemland, som har kompetanse innenfor risikovurderingsarbeid på matområdet. Kandidaten skal også delta på opplæringskurs. Det første kurset går over tre uker i september ved EFSA i Parma, de øvrige opplæringsmodulene er spredt over programperioden og holdes i europeiske hovedsteder.

Krav og kriterier for utvelgelse, og stipend


Les mer her om krav til søkerne og kriterier for utvelgelse.

Søknadsfristen for kandidater er 15. januar 2021.

Informasjon til artikkel 36 institusjoner som ønsker å være vertsinstitusjon i EU-FORA programmet

For å være vertsinstitusjon for EU-FORA kandidater må institusjonen være en EFSA Artikkel 36 institusjon.
Her kan du lese mer om artikkel 36 samarbeidet.
Her finner du oversikt over norske artikkel 36 institusjoner.

Om din institusjon er en artikkel 36 institusjon gir EU-FORA programmet institusjonen bl.a. disse fordelene:

  • Ta imot høyt motiverte kandidater som bidrar inn institusjonenes egne aktiviteter
  • Bli en del av et europeisk nettverk av vertsinstitusjoner som utveksler erfaringer og som samarbeider om å utvikle neste generasjon av eksperter innenfor risikovurderingsområdet.
  • Økt synlighet gjennom publiseringer i EFSA Journal av kandidatenes arbeid ved vertsinstitusjonene.

Norske artikkel 36 institusjoner har mottatt informasjon om EU-FORA utlysningen direkte fra EFSA, og via EFSAs norske kontaktpunkt VKM.

Les mer her om krav til vertsinstitusjoner og kriterier for utvelgelse, og om økonomiske og administrative forhold.

Søknadsfristen for vertsinstitusjonene er 12 februar 2021.

Ønsker du høre om andres erfaringer?

Ønsker du å høre mer om erfaringer fra deltagere i EU-FORA programmet? Da kan du kontakte Danica Graheg-Ogden, som er fungerende norsk kontaktpunktrepresentant for EFSA i Norge. Hennes kontaktdetaljer finner du her.

I Norge har både VKM og Folkehelseinstituttet erfaring fra å være vertsinstitusjon i EU-FORA programmet, og Havforskningsinstituttet har erfaring fra å ha en ansatt som har vært kandidat i programmet.

Kontaktpunktet kan også bistå med råd og vink når det gjelder søknadsprosess, og formidle kontakt med EFSA og hele EU-FORA nettverket ved behov.

Kontakt