Stein Mortensen

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.

Dyrehelse og dyrevelferd

Curriculum Vitae

Stilling:

Seniorforsker, Havforskningsinstituttet, Bergen

Utdanning:

 • 1988: Cand.scient. i biologi, Universitetet i Bergen
 • 1993: Dr.scient., Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:

 • 1989-1993: Stipendiat, Institutt for mikrobiologi og plantefysiologi, Universitet i Bergen
 • 1993-: Forsker, Havforskningsinstituttet, Bergen
 • 1996-: Prosjektleder, Havforskningsinstituttets skjellprosjekt
 • 2000-2014: Forsker II, Veterinærinstituttet
 • Forfatter, faglitteratur og populærvitenskap

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd siden 2010

Faglige aktiviteter innen:

 • Skjelldyrking
 • Fiskeoppdrett
 • Skjell- og fiskehelse
 • Smittespredning
 • Marin økologi

Utvalgte publikasjoner:

 • Mortensen, S.H. (1993). A health survey of selected stocks of commercially exploited Norwegian bivalve molluscs. Diseases of Aquatic Organisms,16: 149-156.
 • Mortensen, S.H. (1993). Passage of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) through invertebrates in an aquatic food chain. Diseases of Aquatic Organisms,16: 41-45.
 • Mortensen, S.H. (2000). Introductions and transfers of scallops, from an animal health point of view. Aquaculture international 8: 123-138.
 • Mortensen, S., Korsnes, K. and Bergh, Ø. (2006). “Eyes wide shut”. A critical view of aquaculture health management and risk factors in the “real world”. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol 26(1): 1-5.
 • Skår, C., K. og Mortensen, S. (2007). Fate of infectious salmon anaemia virus (ISAV) in experimentally challenged blue mussels Mytilus edulis. Diseases of Aquatic Organisms 74:1-6. 
 • Skilbrei, O.T., Holst, J.C., Asplin, L. og Mortensen, S. (2010). Horizontal movements of simulated escaped farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in a western Norwegian fjord. ICES Journal of Marine Science; doi:10.1093/icesjms/fsq027.
 • Skiftesvik, A.B., Blom, G., Agnalt, A.-L., Durif, C.M.F., Browman, H.I., Bjelland, R.M., Harkestad, L.S., Farestveit, E., Paulsen, O.I., Fauske, M., Havelin, T., Johnsen, K. og Mortensen, S. (2014). Wrasse (Labridae) as cleaner fish in salmonid aquaculture – The Hardanger fjord as a case study, Marine Biology Research 10:3, 289-300, DOI: 10.1080/17451000.2013.810760.