Lars E. Hanssen

Direktør. Dr.Med.

Sekretariatet

Lars er direktør VKM, han er professor, dr. med., spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og endokrinologi.

Curriculum Vitae

Stilling

Direktør VKM, professor, dr. med., spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og endokrinologi

Utdanning

1999 – 2000: Nato Defense College, Roma

1995 – 1995: Forsvarets høgskole

1990 – 1990: Pedagogikk for universitetslærere (UiO)

1989 – 1990: Kandidatstudiet i helseadministrasjon (UiO)

1975 – 1980: Dr. med. (UiO)

1967 – 1973: Medisinsk embetseksamen (UiO)

Arbeidserfaring

2012 – dd: Direktør, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

2012 – dd: Norsk representant, Advisory Forum, EFSA, European Food Safety Authority (Parma)

2013 – 2018: Styremedlem, Sørlandet sykehus HF

2005 – 2009: Fakultetsrådsleder/Fakultetsstyreleder, Det medisinske fakultet (NTNU)

2001 – 2012: Helsedirektør, senere direktør, Statens helsetilsyn

2001 – 2014: Professor II, medisin senere psykologi (UiB)

1994 – 2001: Ass. Helsedirektør, Statens helsetilsyn

1992 – 1994: Sjeflege, Rikshospitalet

1989 – 1994: Professor II, indremedisin, Rikshospitalet (UiO)

1987 – 1996: Redaktør, senere sjefredaktør Scandinavian Journal of Gastroenterology (engelsk, spansk og kinesisk)

1973 – 1994: Turnuslege (Florø/Flora), underordnet lege og overlege (US og RH)

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem, utvalget som laget forslag til helseforskningslov (NOU:2005:1) God forskning – bedre helse (2003 – 2004)

Styremedlem, senere styreleder i IARC, International Agency for Research on Cancer (WHO, Lyon) 1997 – 2010

Styremedlem, European Medical Research Councils, European Science Foundation (Strasbourg) 1997 – 2001

Styreleder, Områdestyret for Medisin og Helse, Forskningsrådet (1997 – 2001)

Leder, felleskomiteen for nordiske medisinske forskningsråd (1997 – 1999)

Medlem, senere leder gruppe for klinisk forskning, Forskningsrådet (1991 – 1995)

Styremedlem i Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF), Bioteknologisenteret (UiO), Senter for medisinsk etikk (UiO), Beredskapsrådet for landets helsestell, Senter for medisinske studier (UiO, Moskva), Hjertesenteret (Rikshospitalet), Rikshospitalets apotek

Utvalgte publikasjoner

Hanssen LE. Borborygmi - Tarmer som larmer. In: Lærum OD, editor. Verken syk eller frisk. Sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var. Oslo. Fagbokforlaget, 2018: 136pp

Hanssen LE, Braut, GS. Tilsyn med risikoperspektiv. Michael 2007, 4: 104-10.

Hanssen LE, Braut, GS. Helsemessig beredskap. In: Larssen, Ø, Alvik, A, Hagestad, K, Nylenna, M. editors. Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge. Oslo, Gyldendal, Akademisk, 2003: 575-80.

Reseland JE, Larsen F, Solheim J, Eriksen JA, Hanssen LE, Prydz H. A novel human chymotrypsin-like digestive enzyme. J Biol Chem 1997, 272: 8099-8104.

Jacobsen MB, Hanssen LE, Kolmannskog F, Schrumpf E, Vatn MH, Bergan A. Interferon-α2b, with or without prior hepatic artery embolization: Clinical response and survival in mid-gut carcinoid patients. Scand J Gastroenterol 1995, 30: 789-96.

Holm H, Reseland JE, Thorsen LI, Flatmark A, Hanssen LE. Raw soybeans stimulate human pancreatic proteinase secretion. J Nutr 1992; 122, 1407-16.

Thorsen LI, Holm H, Reseland JE, Bjørnsen S, Hanssen LE, Brosstad F. Characterization of a human trypsin resistant to Kunitz soybean trypsin inhibitor. Studies of duodenal juices after tube instillation of raw soybean extract. Scand J Gastroenterol 1991, 26: 589-98.