Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg

Medlem av hovedkomiteen og fungerende leder for faggruppen for genmodifiserte organismer.

Hovedkomiteen, Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Curriculum vitae

Stilling:

Professor molekylærgenetikk, Institutt for plante- og miljøvitenskap, Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås 

Utdanning:

 • 1993: Dr. scient., Institutt for genetikk og planteforedling, Norges
  landbrukshøgskole, Ås (nåværende Universitetet for miljø og biovitenskap)
  (molekylærbiologi)
 • 1988: Cand. agric., Institutt for genetikk og planteforedling, Norges landbrukshøgskole, Ås

Arbeidserfaring:

 • 2004- : Professor, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås
 • 1998-2004: Førsteamanuensis, Norges landbrukshøgskole, Ås
 • 1996-1998: Prosjektleder, Norges landbrukshøgskole. Transformering bygg
 • 1994-1996: Post doc, ENS-RCAP/INRA, Frankrike. Molekylære studier i mais
 • 1988-1993: Doktorgradsstipendiat, Norges landbrukshøgskole

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Cost action FA 0604 2007 – Vice chair, “WG on plant architecure & development”
 • Gjesteforsker John Innes Centre - Transgenic technology (1-2 mnd per år, 1996-2001). Genregulering i ris.
 • Sabatical UC-Berkeley 2004-2005. Meristem og genkarakteriesering i Arabidopsis
 • Medlem VKMs Faggruppe for GMOfra 2007, leder nov. 2009- mai 2010
 • EFSA GMO panelmedlem fra 2012
 • Editorial board member of Journal of Plant Breeding and Genetics fra 2012

Utvalgte publikasjoner:

 • Olsen L, Divon H, Al R, Fosnes K, Lid SE, Opsahl-Sorteberg HG. The defective
  seed5 (des5) mutant: effects on barley seed development and HvDek1, HvCr4 and
  HvSal1 gene regulation. J Exp Bot 2008, 59: 3753-65.
 • Tian Q, Olsen L, Sun B, Lid SE, Brown RC, Lemmon BE, Fosnes K, Gruis DF,
  Opsahl-Sorteberg HG, Otegui MS, Olsen OA. Subcellular Localization and Functional Domain Studies of DEFECTIVE KERNEL1 in Maize and Arabidopsis Suggest
  a Model for Aleurone Cell Fate Specification Involving CRINKLY4 and
  SUPERNUMERARY ALEURONE LAYER1. The Plant Cell 2007, 19(10):3127-45.
 • Roxrud I, Lid SE, Fletcher JC, Schmidt EDL, Opsahl-Sorteberg HG. GASA4, one
  of the 14 member Arabidopsis GASA family of small polypeptides, regulates
  flowering and seed development. Plant and Cell Physiology 2007, 48(3):471-83.
 • Opsahl-Sorteberg HG, Nielsen PS, Lund HH, Kalla R, Hammond-Kosack MCU,
  Shimamoto K. Identification of a 49 bp fragment of the HvLTP2 promoter directing
  aleurone cell specific expression. GENE 2004, 341:49-58.
 • Opsahl-Ferstad HG, Rudi H, Ruyter B, Refstie S. Biotechnological approaches
  to modify rapeseed oil composition for applications in aquaculture. Plant Science 2003, 65: 349-57.