Bruk filtrer å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du kontaktinformasjon, CV og habilitetserklæringer.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. Les mer om VKM her

Bakgrunnsbilde av fisk
Bakgrunnsbilde av kaffekopp

Tilgjengelig dokumentasjon tyder på at nematoden Phasmarhabditis californica ikke er tilstede i Norge men at Moraxella osloensis er tilstede, konkluderer VKM i en risikovurdering av arten. Bakgrunnen for vurderingen er en søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Nemaslug 2.0 for bruk i Norge.

Hvilke utfordringer er knyttet til risikovurdering av genomredigerte planter og dyr? Det er ett av flere spørsmål som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal se på i et prosjekt om genomredigering. CRISPR og andre genomredigeringsteknikker har de siste årene revolusjonert genteknologien.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Bilde av pil

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

Om koronaviruset

Hvis du har spørsmål om mat, dyr og koronasmitte eller koronasmitte generelt, anbefaler vi nettsidene under:

"Nytt fra EFSA" med informasjon om Covid-19 finnes her.