Bruk filtre å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du informasjon om, CV og habilitetserklæringer for medlemmer og ansatte.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. Les mer om VKM her

Bakgrunnsbilde av fisk
Bakgrunnsbilde av kaffekopp

VKM har oppsummert områder hvor vi mangler kunnskap som er viktig for å sikre trygg mat og biologisk mangfold. Hensikten er å synliggjøre kunnskapsbehov innen områdene mat og miljø for forskningsmiljøer og for dem som finansierer forskning. Kunnskapsbehovene er avdekket i VKMs vurderinger i perioden 2018 til 2022.

VKM skal vurdere om innførsel, hold og utsetting av fasan og rapphøns kan påvirke norsk natur, ha negative konsekvenser for velferden til fuglene eller føre til smittespredning. Risikovurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.