Bruk filtre å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du informasjon om, CV og habilitetserklæringer for medlemmer og ansatte.

Klikk på pilen for å komme til neste side
Bakgrunnsbilde av fisk

Det er svært usannsynlig at den invaderende sjøpungarten havnespy (Didemnum vexillum ) kan utryddes fra norske farvann. For å bremse spredningen, er det viktig å overvåke arten og sette inn tiltak for å begrense at den spres videre med fritidsbåter og maritimt utstyr. Det er hovedbudskapet i en risikovurdering gjort for Miljødirektoratet.

VKM skal vurdere mulige negative helseeffekter hos fisk som er fôret med fiskeoljen, spesielt på arter i laksefamilien, inkludert atlantisk laks. Det skal vurderes om slikt fiskefôr kan ha skadevirkninger på miljøet, sammenlignet med konvensjonelt fiskefôr, og om det er behov for en overvåkingsplan for å avdekke fremtidige utilsiktede effekter på helse og miljø.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

PARC logo-European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

VKM deltar i det europeiske partnerskapet for vurdering av risiko fra kjemikalier (PARC). Klikk her for å lese mer om PARC på engelsk.