Bruk filtre å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du kontaktinformasjon, CV og habilitetserklæringer.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. Les mer om VKM her

Bakgrunnsbilde av fisk
Bakgrunnsbilde av kaffekopp

I en ny risikovurdering konkluderer VKM at den norske befolkningen eksponeres i gjennomsnitt for mer dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat enn tålegrensen. Matvaregruppene som bidrar mest er fet fisk, melk og meieriprodukter, og kjøtt. Dette er mat som er viktige for å dekke ernæringsbehov. Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

VKM jobber med en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold, som er bestilt av Mattilsynet. De ønsker svar på hvilke helsemessige konsekvenser det får dersom befolkningen fortsetter med dagens inntak av fisk, øker inntaket av fisk opp til inntaket som Helsedirektoratet anbefaler, eller reduserer inntaket av fisk og erstatter deler eller hele inntaket med andre matvarer.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.