Vitenskapskomiteen for mat og miljø

VKM Report og VKM Bulletin

Les om våre to rapportserier her.

Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Bruk filtre å finne publikasjoner.

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Om VKM

VKM er en uavhengig og tverrfaglig vitenskapskomité.

PARC logo-European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

VKM deltar i det europeiske partnerskapet for vurdering av risiko fra kjemikalier (PARC). Les mer.

CHANGE

VKM leder CHANGE, et prosjekt som skal bidra til et skifte fra dyrestudier til andre metoder ved testing av kjemiske stoffer. Les mer.

Andre besøker