Bruk filtre å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du informasjon som CV og habilitetserklæringer for medlemmer og ansatte.

Klikk på pilen for å komme til neste side
Bakgrunnsbilde av fisk

VKM har konkludert at det er trygt å bruke hyaluronsyre i bestemte mengder i kosttilskudd. VKM kan ikke uttale seg om hyaluronsyre er trygt å bruke i mer enn 12 måneder, eller om det kan forekomme sjeldne bivirkninger på befolkningsnivå.

VKM skal vurdere hvilken effekt internasjonal handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter har på bestanden. Risikovurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet, og skal brukes i direktoratets behandling av søknader om innførsel og utførsel av pytonslanger og pytonslangeprodukter i Norge.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

PARC logo-European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

VKM deltar i det europeiske partnerskapet for vurdering av risiko fra kjemikalier (PARC). Klikk her for å lese mer om PARC på engelsk.