Bruk filtre å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du informasjon om, CV og habilitetserklæringer for medlemmer og ansatte.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. Les mer om VKM her

Bakgrunnsbilde av fisk
Bakgrunnsbilde av kaffekopp

Vi trenger ny kunnskap på tvers av sektorer for å kunne gjennomføre det grønne skiftet og overgangen til bærekraftig matproduksjon på en sikker og trygg måte. Det er hovedbudskapet i en uttalelse om framtidige kunnskapsbehov, som VKM har utarbeidet etter anmodning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

VKM skal vurdere om innførsel, hold og utsetting av fasan og rapphøns kan påvirke norsk natur, ha negative konsekvenser for velferden til fuglene eller føre til smittespredning. Risikovurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.