Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat
26.03.2020 30.08.2021

Plantevernmidler

Overflatevann og avrenning: relevans av scenarioer
09.06.2020 15.06.2021