Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM > Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Vitenskapelige og uavhengige risikovurderinger

VKM er en uavhenig komité under Helse- og omsorgsdepartementet, men verken departementet eller andre kan instruere VKM i faglige spørsmål.

VKM gjennomfører uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet om forhold som har direkte eller indirekte betydning for helsemessig trygg mat langs hele matkjeden, "fra jord og fjord til bord". For å sikre uavhengighet er komiteen organisert uavhengig av Mattilsynet. VKM gjør også miljørisikovurderinger av GMO for Mijlødirektoratet. Fra 2015 utvides oppdraget til også å omfatte fremmede organismer, mikroorganismer og CITES.

Internasjonale standarder

Risikovurderinger i VKM følger gjeldende internasjonale prinsipper og metodikk på de respektive områdene som VKM har ansvar for.

Åpenhet

VKM skal praktisere full åpenhet om sine risikovurderinger og sørge for at disse er offentlig tilgjengelige. Rapportene er skrevet slik at andre skal kunne etterprøve vurderingene som er gjort.

Faglig kompetanse

Medlemmene av VKM oppnevnes i kraft av sin faglige kompetanse, ikke som representanter for en arbeidsgiver eller andre interesser.

Habilitet

VKM legger stor vekt på medlemmenes habilitet, generelt og i enkeltsaker. Alle faste medlemmer og eksperter som deltar i arbeidet på ad hoc-basis fyller ut og undertegner et habilitetsskjema. Medlemmene blir spurt om å vurdere sin habilitet i alle saker som er til behandling.

Risikoanalysen

Opprettelsen av VKM er begrunnet i at matforvaltningen skal følge prinsippene for risikoanalyse. Risikoanalyse betyr at vitenskapelig vurdering av risiko skal være adskilt fra risikohåndteringen som foretas av Mattilsynet, og at hele prosessen skal foregå på en åpen og tilgjengelig måte.