Hopp til innhold Hopp til søk

Gangen i arbeidet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjør risikovurderinger i alle deler av matkjeden for Mattilsynet og miljørisikovurderinger av genmodifisierte organismer for Miljødirektoratet. Fra 2015 vil VKM også gjøre vurderinger av fremmede arter, mikroorganismer og CITES (handel med truede dyrearter) for Miljødirektoratet. Under beskrives arbeidsflyten for de fleste risikovurderinger. Risikovurderinger av genmodifisierte organismer har en litt annen arbeidsflyt.

Behov

Behov

Det oppstår et behov for en risikovurdering. Bakgrunnen kan for eksempel være at det avdekkes høyt innhold av et stoff i en matvare eller i et dyrefôr, at søknad om en tillatelse skal vurderes, at det skal gis råd til forbrukerne eller at det skal utvikles nytt regelverk på et område.
Bestilling

Bestilling

Mattilsynet eller Miljødirektoratet tar initiativ til en risikovurdering. VKM beslutter hvilken/hvilke faggrupper som skal behandle saken og utformer oppdraget i dialog med oppdragsgiver. I noen tilfeller tar VKM selv initiativ til å vurdere en sak. Mattilsynet og Miljødirektoratet legger mange av besillingene til VKM ut på høring.
Vurdering

Vurdering

VKM beskriver den aktuelle faren, vurderer mulige effekter og beregner eksponeringsnivå. Risikoen beskrives ved å kombinere sannsynligheten for at en skade inntreffer og alvorlighetsgraden av den eventuelle skaden.

 

Faggruppene eller Hovedkomiteen er faglig ansvarlig for risikovurderingene. Ved behov hentes også eksterne eksperter inn. Koordinatorene i sekretariatet er prosjektledere for risikovurderingene.

 

Publisering

Publisering

Risikovurderingen ferdigstilles. Uttalelsen fra VKM oversendes Mattilsynet eller Miljødirektoratet med fem dagers sperrefrist. Etter fristen offentliggjøres risikovurderingen.