Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM > Slik arbeider VKM

Slik arbeider Vitenskapskomiteen for mattrygghet

En risikovurdering i Vitenskapskomiteen er i praksis en gjennomgang, sammenstilling og vurdering av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon.

Vitenskapelige funn og data kommer fra fagfellevurderte vitenskapelige artikler og publiserte dokumenter, herunder risikovurderinger fra nasjonale eller internasjonale organer og fra nasjonal og internasjonal kartlegging og overvåking. I forbindelse med vurdering av godkjenningssøknader gjennomgår VKM også innsendt dokumentasjon fra søker. VKM driver ikke selv forskning.

Risikovurderinger i VKM følger gjeldende internasjonale prinsipper og metodikk på de respektive områdene som de forskjellige faggruppene har ansvar for.

Slik vurderes risiko

Risiko vurderes ved å se sannsynligheten for at skade inntreffer som følge av en bestemt fare og alvorlighetsgraden av effekten.

Publisering av risikovurderinger

Alle risikovurderinger publiseres elektronisk på VKMs nettside som uttalelser fra den ansvarlige faggruppen, eventuelt Hovedkomiteen. Risikovurderingene offentliggjøres også på Mattilsynets  eller Miljødirektoratets nettsider.

Enkelte vurderinger trykkes også opp og kan bestilles gratis fra VKMs sekretariat.

Bestillinger fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

VKM mottar sine oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan i tillegg ta opp saker på eget initiativ.

For å sikre en god flyt i arbeidet er det vedtatt rutiner for samhandlingen mellom Mattilsynet og VKM og mellom Miljødirektoratet og VKM.

Sist oppdatert 13.06.2015