Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM > Medlemmene i VKM

Medlemmene i VKM

Medlemmene i Vitenskapskomiteen for mattrygghet er forskere ved forskningsinstitusjoner over hele landdet. Sammen med prosjektlederne i sekretariatet utarbeider de risikovurderinger og andre vitenskapelige uttalelser i VKM.

Medlemmenes varierte faglige bakgrunn gjør at VKM kan ha en tverrfaglig tilnærming til problemstillingene som vurderes.

Medlemmene i VKM oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen. I VKM representerer de seg selv og sin egen faglige ekspertise. Søkere til VKM vurderes av en uavhengig bedømmelseskomité. Alle medlemmene må fylle ut habilitetserklæring.

Slik foregår oppnevningen.

Arbeidet med risikovurderingene foregår i VKMs 11 faggrupper og hovedkomité.

Medlemmer av VKM i perioden 2014-2018:

Hovedkomiteen

 • Jan Alexander (leder) Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Gro-Ingunn Hemre (nestleder), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Bergen
 • Lene Frost Andersen, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Edel Oddny Elvevoll, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Merete Hofshagen, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Lederne av de ni faggruppene (se liste under)

 

Faggruppen for hygiene og smittestoffer

 • Yngvild Wasteson (faggruppeleder), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Asker
 • Georg Kapperud, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Karl F. Eckner, konsulent, Oslo
 • Truls Nesbakken, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Lørenskog
 • Eystein Skjerve, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Oslo
 • Jørgen Lassen, pensjonist, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Judith Narvhus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Oppegård
 • Line Vold, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Olaug Taran Skjerdal, Veterinærinstituttet, Asker
 • Lucy Robertson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Skedsmo
 • Jan Thomas Rosnes, Nofima, Stavanger

 

Faggruppen for plantevernmidler

 • Torsten Källqvist (faggruppeleder), pensjonist, Norsk institutt for vannforskning, Halden
 • Merete Grung, Norsk institutt for vannforskning, Bærum
 • Line Emilie Tvedt Sverdrup, Det Norske Veritas, Bærum
 • Hubert Dirven, Folkehelseinstituttet, Ski
 • Marit Låg, Folkehelseinstituttet , Oslo
 • Asbjørn M. Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Ole Martin Eklo , Bioforsk, Ås
 • Katrine Borgå, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Jan Ludvig Lyche, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Oslo

 

Faggruppen for genmodifiserte organismer

 • Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg (fungerende leder), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
 • Kåre Magne Nielsen, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Knut Tomas Dalen, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Rose Vikse, Folkehelseinstituttet, Bærum
 • Knut Helkås Dahl, selvstendig næringsdrivende, Nome
 • Monica Sanden, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Bergen
 • Richard Meadow, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
 • Olavi Junttila, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Inger Måren, Universitetet i Bergen, Bergen

 

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

 • Inger-Lise Steffensen (faggruppeleder), Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Berit Brunstad Granum, Folkehelseinstituttet, Bærum
 • Jens Rohloff, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Trine Husøy, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Ragna Bogen Hetland, Folkehelseinstituttet, Tokke  
 • Ellen M. Bruzell, Nordic Institute of Dental Materials, NIOM, Bærum
 • Trude Wicklund , Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

 

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

 • Janneche Utne Skåre (faggruppeleder), Veterinærinstituttet, Bærum
 • Christiane Fæste, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Helle Katrine Knutsen, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet, Bærum
 • Anders Ruus, Norsk institutt for vannforskning, Oslo
 • Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Heidi Amlund, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Bergen
 • Helen Engelstad Kvalem, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Gunnar Sundstøl Eriksen, Veterinærinstituttet, Fredrikstad
 • Irma Oskam, Folkehelseinstituttet, Oslo

 

Faggruppe, for fôr

 • Åshild Krogdahl (faggruppeleder), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Oslo
 • Robin Ørnsrud, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Florvåg
 • Einar Ringø, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Erik-Jan Lock, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Askøy
 • Anne Marie Bakke, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Bærum
 • Live L. Nesse, Veterinærinstituttet, Bærum
 • Trine Eggen, Bioforsk, Klepp
 • Rolf Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Trondheim

 

Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

 • Kristin Holvik (leder), Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Livar Frøyland, Universitetet i Bergen, Askøy
 • Margaretha Haugen, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Martinus Løvik Medlem, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Oslo
 • Tor A. Strand, Sykehuset innlandet HF /Universitetet i Bergen, Lillehammer
 • Sigrun Henjum, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Tonje H. Stea, Universitetet i Agder

 

Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

 • Brit Hjeltnes (faggruppeleder), Veterinærinstituttet, Bergen
 • Kristian Hoel, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet, Bergen
 • Knut Egil Bøe, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
 • Espen Rimstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Bærum
 • Cecilie Marie Mejdell, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Roar Gudding, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Edgar Brun, Veterinærinstituttet, Nesodden
 • Carlos Goncalo Afonso Rolhas Fernandes das Neves, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Øivind Bergh, Havforskningsinstituttet, Bergen
 • Jacques Godfroid, Universitetet i Tromsø, Tromsø

 

Faggruppen for plantehelse

 • Trond Rafoss (faggruppeleder), Bioforsk, Farsund
 • Arild Sletten, Bioforsk, Ås
 • Halvor Solheim, Skog og Landskap, Ås
 • Bjørn Økland, Skog og Landskap, Ås
 • Leif Sundheim, Bioforsk , Ås
 • Anne Marte Tronsmo, Bioforsk, Ås
 • Christer Magnusson, Bioforsk, Ås
 • May-Guri Sæthre, Bioforsk, Ås
 • Guro Brodal, Bioforsk, Ås
 • Åshild Ergon, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås  

 

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

 • Vigdis Vandvik (faggruppeleder), Universitetet i Bergen, Bergen
 • Hugo de Boer, Naturhistorisk museum, Nittedal
 • Jan Ove Gjershaug, NINA, Flatåsen
 • Kjetil Hindar, NINA, Ranheim
 • Lawrence Kirkendall, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Nina Elisabeth Nagy, Norsk institutt for skog og landskap, Ås
 • Anders Nielsen, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Eli Rueness, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Odd Terje Sandlund, NINA, Ranheim
 • Kjersti Sjøtun, Universitetet i Bergen, Ytre Arna
 • Hans Kristen Stenøien, NTNU, Trondheim
 • Gaute Velle, Universitetet i Bergen, Bergen

 

Faggruppen for mikrobiell økologi

 • Ida Skaar (faggruppeleder), Veterinærinstituttet, Oslo
 • Tor Gjøen, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Jacques Godfroid, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Anders Jelmert, Havforsknings-instituttet, Storebø
 • Jörn Klein, Høgskolen i Telemark, Skien
 • Arinze Okoli, GenØk Senter for biosikkerhet, Tromsø
 • Arne Tronsmo, NMBU, Ås
 • Bjørnar Ytrehus, NINA, Birkeland

 

Sist oppdatert 14.06.2017