Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM > Medlemmene i VKM

Medlemmene i VKM

Medlemmene i Vitenskapskomiteen for mattrygghet er forskere ved forskningsinstitusjoner over hele landdet. Sammen med prosjektlederne i sekretariatet utarbeider de risikovurderinger og andre vitenskapelige uttalelser i VKM.

Medlemmenes varierte faglige bakgrunn gjør at VKM kan ha en tverrfaglig tilnærming til problemstillingene som vurderes.

Medlemmene i VKM oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen. I VKM representerer de seg selv og sin egen faglige ekspertise. Søkere til VKM vurderes av en uavhengig bedømmelseskomité. Alle medlemmene må fylle ut habilitetserklæring.

Slik foregår oppnevningen >

Arbeidet med risikovurderingene foregår i VKMs 11 faggrupper og hovedkomité.

Medlemmer av VKM i perioden 2014-2018:

Hovedkomiteen

 • Jan Alexander (leder) Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Gro-Ingunn Hemre (nestleder), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Bergen
 • Lene Frost Andersen, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Edel Oddny Elvevoll, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Merete Hofshagen, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Lederne av de ni faggruppene (se liste under)

 

Faggruppen for hygiene og smittestoffer

 • Yngvild Wasteson (faggruppeleder), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Asker
 • Georg Kapperud, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Karl F. Eckner, konsulent, Oslo
 • Siamak Yazdankhah, Legemiddelverket, Ås
 • Truls Nesbakken, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Lørenskog
 • Eystein Skjerve, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Oslo
 • Jørgen Lassen, pensjonist, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Judith Narvhus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Oppegård
 • Line Vold, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Olaug Taran Skjerdal, Veterinærinstituttet, Asker
 • Lucy Robertson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Skedsmo
 • Jan Thomas Rosnes, Nofima, Stavanger

 

Faggruppen for plantevernmidler

 • Torsten Källqvist (faggruppeleder), pensjonist, Norsk institutt for vannforskning, Halden
 • Merete Grung, Norsk institutt for vannforskning, Bærum
 • Line Emilie Tvedt Sverdrup, Det Norske Veritas, Bærum
 • Hubert Dirven, Folkehelseinstituttet, Ski
 • Marit Låg, Folkehelseinstituttet , Oslo
 • Asbjørn M. Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Ole Martin Eklo , Bioforsk, Ås
 • Katrine Borgå, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Jan Ludvig Lyche, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Oslo

 

Faggruppen for genmodifiserte organismer

 • Åshild Kristine Andreassen (faggruppeleder), Folkehelseinstituttet, Skedsmo
 • Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
 • Kåre Magne Nielsen, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Knut Tomas Dalen, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Rose Vikse, Folkehelseinstituttet, Bærum
 • Knut Helkås Dahl, selvstendig næringsdrivende, Nome
 • Monica Sanden, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Bergen
 • Richard Meadow, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
 • Olavi Junttila, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Inger Måren, Universitetet i Bergen, Bergen

 

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

 • Inger-Lise Steffensen (faggruppeleder), Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Berit Brunstad Granum, Folkehelseinstituttet, Bærum
 • Jens Rohloff, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Trine Husøy, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Ragna Bogen Hetland, Folkehelseinstituttet, Tokke  
 • Ellen M. Bruzell, Nordic Institute of Dental Materials, NIOM, Bærum
 • Trude Wicklund , Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
 • Bente Brokstad Herlofson, Universitetet i Oslo, Oslo

 

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

 • Janneche Utne Skåre (faggruppeleder), Veterinærinstituttet, Bærum
 • Christiane Fæste, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Helle Katrine Knutsen, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet, Bærum
 • Anders Ruus, Norsk institutt for vannforskning, Oslo
 • Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo, Bærum
 • Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Heidi Amlund, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Bergen
 • Helen Engelstad Kvalem, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Gunnar Sundstøl Eriksen, Veterinærinstituttet, Fredrikstad
 • Christopher Owen Miles, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Irma Oskam, Folkehelseinstituttet, Oslo

 

Faggruppe, for fôr

 • Åshild Krogdahl (faggruppeleder), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Oslo
 • Robin Ørnsrud, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Florvåg
 • Einar Ringø, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Erik-Jan Lock, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Askøy
 • Anne Marie Bakke, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Bærum
 • Live L. Nesse, Veterinærinstituttet, Bærum
 • Trine Eggen, Bioforsk, Klepp
 • Rolf Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Trondheim

 

Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

 • Livar Frøyland, Universitetet i Bergen, Askøy
 • Kristin Holvik, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Margaretha Haugen, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Martinus Løvik Medlem, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Oslo
 • Tor A. Strand, Sykehuset innlandet HF /Universitetet i Bergen, Lillehammer
 • Grethe S. Tell, Universitetet i Bergen, Bergen

 

Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

 • Brit Hjeltnes (faggruppeleder), Veterinærinstituttet, Bergen
 • Kristian Hoel, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet, Bergen
 • Knut Egil Bøe, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
 • Espen Rimstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Bærum
 • Cecilie Marie Mejdell, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Roar Gudding, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Edgar Brun, Veterinærinstituttet, Nesodden
 • Carlos Goncalo Afonso Rolhas Fernandes das Neves, Veterinærinstituttet, Oslo
 • Øivind Bergh, Havforskningsinstituttet, Bergen
 • Jacques Godfroid, Universitetet i Tromsø, Tromsø

 

Faggruppen for plantehelse

 • Trond Rafoss (faggruppeleder), Bioforsk, Farsund
 • Arild Sletten, Bioforsk, Ås
 • Halvor Solheim, Skog og Landskap, Ås
 • Bjørn Økland, Skog og Landskap, Ås
 • Leif Sundheim, Bioforsk , Ås
 • Anne Marte Tronsmo, Bioforsk, Ås
 • Christer Magnusson, Bioforsk, Ås
 • May-Guri Sæthre, Bioforsk, Ås
 • Guro Brodal, Bioforsk, Ås
 • Åshild Ergon, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås  

 

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

 • Vigdis Vandvik (faggruppeleder), Universitetet i Bergen, Bergen
 • Hugo de Boer, Naturhistorisk museum, Nittedal
 • Jan Ove Gjershaug, NINA, Flatåsen
 • Kjetil Hindar, NINA, Ranheim
 • Lawrence Kirkendall, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Nina Elisabeth Nagy, Norsk institutt for skog og landskap, Ås
 • Anders Nielsen, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Björn Nordén, NINA, Fetsund
 • Eli Rueness, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Odd Terje Sandlund, NINA, Ranheim
 • Kjersti Sjøtun, Universitetet i Bergen, Ytre Arna
 • Hans Kristen Stenøien, NTNU, Trondheim
 • Gaute Velle, Universitetet i Bergen, Bergen

 

Faggruppen for mikrobiell økologi

 • Ida Skaar (faggruppeleder), Veterinærinstituttet, Oslo
 • Tor Gjøen, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Jacques Godfroid, Universitetet i Tromsø, Tromsø
 • Anders Jelmert, Havforsknings-instituttet, Storebø
 • Renate Johansen, Pharmaq Analytiq, Oslo
 • Jörn Klein, Høgskolen i Telemark, Skien
 • Arinze Okoli, GenØk Senter for biosikkerhet, Tromsø
 • Arne Tronsmo, NMBU, Ås
 • Bjørnar Ytrehus, NINA, Birkeland

 

Sist oppdatert 16.06.2015