Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM > Arbeid for VKM > Godtgjøring

Godtgjøring for arbeid i VKM

Medlemmene i VKM mottar godtgjøring for arbeidet.

Godtgjøring for møteforberedelser og møtetid

Godtgjøring for møteforberedelser og møtetid følger statens satser. Behov for bruk av mer en ti timers forberedelse må avtales med sekretariatet i forkant.

Satser for møtegodtgjørelse fra 1. januar 2015:

  • Møtegodtgjøring for leder: 552 kroner per time
  • Møtegodtgjøring for medlemmer og godgjøring for forberedelser til møter for alle: 418 kroner per time
  • Møtegodtgjøring for selvstendig næringsdrivende: 1114 kroner per time

Godtgjøring for arbeid utover forberedelse og deltagelse i møter

For arbeid utover møteforberedelser, skal det inngås avtale mellom VKM og medlemmene.

Ved reiser og møter hvor komitémedlemmer reiser på vegne av eller i regi av VKM, dekkes reiseutgifter og kursavgift. Tapt arbeidsinntekt eller arbeidstid dekkes ikke.

Sist oppdatert 27.01.2015