Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM > Arbeid for VKM > Dette sier medlemmene om arbeidet

Dette sier medlemmer om arbeidet i VKM

Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

I VKM får medlemmene arbeide med utfordrende problemstillinger, gi vitenskapelige råd til forvaltningen og utvidet sin kompetanse og faglige nettverk.

 

Les hva noen av dagens medlemmer sier om arbeidet:

 

 

 Trine Husøy

Foto: Fhi

 

 

Trine Husøy, seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt:

I VKM får jeg være del av et sterkt faglig miljø med stor bredde. Det er inspirerende å arbeide med risikovurderinger som gir et viktig bidrag til å gjøre maten vår tryggere.

     

 Livar Frøyland foto Helge Skodvin

Foto: Helge Skodvin

 

Livar Frøyland, forskningsdirektør ved NIFES:

I VKM får du brukt fagkunnskapen din og lærer hvor viktig det er med høy kvalitet i forskningen. Du får anledning tli å jobbe sammen med flinke fagfolk, og som nytt medlem blir du godt ivaretatt. Man får jobbe selvstendig, samtidig som man under møtene får konstruktive tilbakemeldinger. Man får mulighet til å arbeide med spennende vurderinger innen sitt fagfelt, og de fleste av disse vurderingene blir lagt merke til langt utover landegrensene.

     

 Kristian Hoel foto VI

Foto: VI

 

Kristian Hoel, seksjonssjef ved Veterinærinstituttet:

Som veterinær er jeg opptatt av mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse. Jeg ble med i VKM fordi jeg ønsket å kunne påvirke beslutninger på en faglig og etterrettelig måte. I faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd har jeg ledet arbeidet med to risikovurderinger: Slakting av dyr uten bedøvelse og Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr. Samtidig har jeg deltatt i arbeidet med øvrige risikovurderinger som faggruppen har vært involvert i. Alt i alt er arbeidet i VKM interessant og faglig stimulerende, og jeg ønsker derfor å søke om å få være med videre.

     

Helle Knutsen

Foto: Fhi

 

 

 

Helle Knutsen, seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt:

Jeg liker å være med i VKM fordi det gir meg mulighet til å bruke min kunnskap og dermed bidra til å sikre trygg mat. Arbeidet er samfunnsnyttig, spesielt når risikovurderinger gir grunnlag for råd til befolkningen eller brukes i EU-forhandlinger. Det er spennende å arbeide i grupper med andre medlemmer som har ulik bakgrunn og dermed ser saker fra andre sider. Det gir kontakt med kolleger fra andre institusjoner, som siden kan være nyttig i forskningssamarbeid. Dessuten er arbeidet kvalifiserende for deltageles i internasjonalt risikovurderingsarbeid.

     

Truls Nesbakken 

 

Truls Nesbakken, professor ved NMBU:

Jeg ser på arbeidet i VKM som et svært viktig samfunnsoppdrag. Her blir forskning satt inn i et samfunnsperspektiv og diskutert med kolleger med annen bakgrunn og annet ståsted. Det er gledelig å være vitne til at vår forskning ved Norges veterinærhøgskole ofte er grunnlag for VKMs risikovurderinger sammen med forskning fra andre institusjoner.

     
 Trond Rafoss  

Trond Rafoss, forsker ved Bioforsk:

Deltagelse i VKM gir en god anledning til å konsentrere seg om fag. Faggruppen for plantehelse, hvor jeg er med, gjør vurderinger av risiko knyttet til organismer som potensielt kan true norsk plantehelse. I dagsaktuelle saker skal vi både forsøke å gi vitenskapelige svar og samtidig beskrive usikkerheten på en måte som beslutningstagerne kan bruke til å løse sine forvaltningsoppgaver. Både interessen for resultater fra VKM og det faktum at dokumentasjon av risiko som VKM produserer kan forhindre nye fremmede organismer fra å innføres til Norge, er motiverende.