Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Om VKM > Arbeid for VKM

Delta i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har som oppgave å gjøre uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Vurderingene brukes til å gi råd, tillatelser og utvikle regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM kan også gjøre risikovurderinger på eget initiativ.

Medlemmene av VKM utnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen, neste gang fra 2018.

Alle som deltar i VKMs arbeid deltar i kraft av sin vitenskapelige kompetanse og ikke som representanter for sin arbeidsgiver eller for andre interesser.

Nye oppdrag fra Miljødirektoratet

Til nå har VKM gjort risikovurderinger for Mattilsynet og miljørisikovurderinger av GMO for Miljødirektoratet. Fra 2015 skal VKM også utføre miljørisikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger for Miljødirektoratet av fremmede organismer, handel med truede arter (CITES) og mikroorganismer. Deler av arbeidet vil skje i nært samarbeid med Artsdatabanken.