Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Hovedkomiteen > Avsluttede risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Faglig årsrapport 2016 15.03.2017
Trenger mer kunnskap for å sikre trygg mat og biologisk mangfold 08.09.2016
Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap 18.09.2013 15.12.2014
Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon 11/007 30.11.2011 30.04.2014
Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer 12/106 25.06.2013 24.04.2014
Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning 20.03.2014
Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge 10/003 14.12.2009 12.12.2013
Forskning er viktig for å sikre trygg mat 13/004 28.05.2013
Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn 10/004 21.09.2010 09.04.2013
Uttalelse om rapporten "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" fra 2008 11/005 20.02.2013
VKM foreslår at forskning om mattrygghet styrkes 12/004-1 10.04.2012
VKMs mål- og strategiplan for 2012 til 2014 11/010-1 20.03.2012
Kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 2009-2010 10/013 16.12.2011
Sammenheng mellom VKMs risikovurderinger av marine oljer 11/012 07.12.2011
Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer 08/504 15.12.2008 19.10.2011
Vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer 08/707 15.12.2008 28.06.2011
Revurdering av statistiske re-analyser utført av de Vendômois og medarbeidere 10/011/4 22.12.2010
Uttalelse fra Hovedkomiteen om evaluering fra Direktoratet for naturforvaltning 10/007/2 20.12.2010
Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd 10/006 17.06.2010
Bruk av probiotika til kritisk syke pasienter 07/112 22.10.2007 27.02.2009
Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke 06/404 23.06.2006 07.04.2008
Sukker og søtstoffer i brus, saft og nektar 05/704 07.03.2005 01.03.2007
Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007 (HK/FG1/FG8) 05/019 26.06.2006 15.02.2007
Anvendelse av "threshold of toxicological concern" (TTC)-prinsippet i VKMs risikovurderinger 05/902 24.05.2006
Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold 04/506 24.05.2004 27.03.2006
Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter 05/312-5 11.02.2005 25.11.2005
Høringsuttalelse fra VKM til EFSAs forslag til en risikovurderingsmodell for stoffer som er både gentoksiske og kreftfremkallende 05/901 27.05.2005
Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter 04/406 23.03.2004 31.01.2005
Risikovurdering av ingredienser i "energidrikker" 04/701 29.03.2004 26.01.2005