Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Hovedkomiteen > 10-årskonferanse > Nytt fra forskningen

Tryggmatkonferansen:

Programløp: Nytt fra forskningen

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fyller 10 år i år. Det markerer vi med å sette trygg mat på agendaen. 17. juni 2014 inviterer vi til konferanse.

Konferansen har to programløp. Programløpet "Nytt fra forskningen" er deg som ønsker å høre nytt fra forskningen rundt dagsaktuelle problemstillinger knyttet til trygg mat.

0815-0855 Registrering og kaffe

Registrering og kaffe i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)

0900-1015 Fellesdel

Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Åpning av konferansen:

 • Statsekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet
 • Administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd
 • Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo

 

Direktør Lars E. Hanssen i VKM leder oss gjennom konferansens første del, og utfordrer oss på hvordan vi tenker risiko om mat, og om risikofritt er det samme som sunt.

Det blir kulturelle innslag ved sopran Gjøril Songvoll.

1015-1045 Pause

1045-1600 Nytt fra forskningen

Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Løpet ledes av direktør Lars E. Hanssen i VKM og Gro-Ingunn Hemre, nestleder i VKMs hovedkomité og forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

Alle forskerne som holder innlegg er medlemmer i en av VKMs faggrupper eller VKMs hovedkomité.

Helle Margrete Meltzer Fhi  

1045-1115 Morsmelk - en naturlig "livseliksir" som skaper debatt

Helle Margrete Meltzer, Dr.philos

Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Forskningskoordinator ved avdeling for miljøgifter – kilder og risiko, Folkehelseinstituttet.

Brit Hjeltnes  

1115-1140 Hvordan har oppdrettsfisken det?

Brit Hjeltnes, Dr.scient

Har arbeidet med fiskesykdommer i mer enn 30 år. Var tidligere forsker/forskningssjef på Havforskningsinstituttet og har hatt en bistilling som professor i fiskehelse ved universitetet i Tromsø. Siden 2002 har hun vært avdelingsdirektør/fagdirektør fiske- og skjellhelse ved Veterinærinstituttet. Medlem av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) sin komité for akvatiske dyr og VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd.  

Ragna Bogen Hetland  

1140-1200 Cocktaileffekter

Ragna Bogen Hetland, Dr.philos

Medlem av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk, medlem av EUs mattrygghetsorgan EFSA sitt faglige nettverk om nanoteknologi samt deres arbeidsgruppe for matkontaktmaterialer. Seniorforsker ved avdeling for mat, vann og kosmetikk, Folkehelseinstituttet.

 

 

1200-1300 Lunsj

Inger Therese Laugsand Lillegaard

Astrid Bjerkås

 

1300-1330 Når er noe farlig?

 • Inger Therese Lillegaard Phd, ansvarlig for fagområdet eksponeringsberegninger i VKM. Bakgrunn som kostholdsforsker og har bl.a arbeidet mange år med de nasjonale kostholdsundersøkelsene
 • Astrid Bjerkås, kommunikasjonssjef i VKM
Helen Engelstad Kvalem  

1330-1355 Fisk på fat - farlig mat?

Helen Engelstad Kvalem, Phd

Medlem i VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og forsker tilknyttet Folkehelseinstituttet der hun arbeider med miljøgifter som dioksiner og PCB i mat. Hun bruker data fra Fisk- og viltundersøkelsen, Mjøs-studien og Den norske mor og barn undersøkelsen, og beregner eksponering for miljøgifter og vurderer helseeffekter.

Merete Hofshagen  

1355-1420 En helse - helse og mattrygghet for dyr og mennesker

Merete Hofshagen, Phd

Medlem av VKMs Hovedkomité, og medlem i EUs mattrygghetsorgan EFSA sitt faglige nettverk om zoonoser. Seksjonsleder ved seksjon for sjukdomsforebygging og dyrevelferd, Veterinærinstituttet, Oslo.

   

1420-1450 Kaffepause

Trine Husøy  

1450-1515 Kunstig søtt – farlig for helsa?

Trine Husøy, Phd

Medlem av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk, medlem av EUs mattrygghetsorgan EFSA sitt vitenskapelige panel for matkontaktmaterialer, enzymer, aromastoffer og prosesshjelpemidler. Seniorforsker ved avdeling for mat, vann og kosmetikk, Folkehelseinstituttet.

Edgar Rivedal

Margaretha Haugen

Knut Egil Bøe

 

1515-1600 Er økologisk bedre?

VKM har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomgått og sammenstilt forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. Rapporten ble publisert 30. april i år. Presentasjon og diskusjon.

 • Edgar Rivedal, Phd
  Koordinator for faggruppen for plantevernmidler i VKM

 

 • Margaretha Haugen, Dr. philos
  Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Seniorforsker ved avdeling for miljøgifter – kilder og risiko ved Folkehelseinstituttet

 

 • Knut Bøe, professor
  Medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd. Professor ved institutt for husdyr og akvakultur, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

Påmelding til konferansen

 • Påmelding på e-post til vkm@vkm.no
 • Opplys i e-posten hvilket løp du ønsker å delta på i tillegg til fellesdelen
 • Konferansen er gratis og åpen for alle, påmelding kreves
 • Påmeldingsfrist er 10. juni

Sist oppdatert 12.06.2014