Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantevernmidler > Avsluttede risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Minimal helse- og miljørisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis 08.08.2016 13.02.2017
Helse og miljø minimalt utsatt av nematoden Steinernema carpocapsae 08.08.2016 13.02.2017
Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis 2016: 20 01.10.2013 27.05.2016
Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis 2016: 21 15.12.2014 27.05.2016
Nedbrytning og mobilitet av plantevernmidler i norsk jordsmonn 02.06.2015 21.12.2015
Revurdering av plantevernmiddelet Proman med det virksomme stoffet metobromuron 18.06.2015 21.12.2015
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Malakite med dei verksame stoffa dithianon og pyrimethanil 11.06.2015
Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus 03.09.2014 18.03.2015
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron 24.09.2014 23.01.2015
Helserisikovurdering av det verksame stoffet MCPA (2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre) 24.09.2014 23.01.2015
Helserisikovurdering av soppmiddelet Frupica med det verksame stoffet mepanipyrim 24.09.2014 23.01.2015
Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora 01.11.2013 10.11.2014
Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel 29.10.2013 10.11.2014
Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon 11/007 30.11.2011 30.04.2014
Helse- og miljø-risikovurdering av nytt soppmiddel, Luna Privilege 13/207 24.10.2013 19.02.2014
Vurdering av klagers argumentasjon i klagesak om avslag på søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Infinito 13/208 21.10.2013 04.02.2014
Helserisikovurdering av soppmiddelet Aviator Xpro EC 225 13/209 24.10.2013 04.02.2014
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Aviator Xpro EC 225 13/204 16.04.2013 03.07.2013
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Bonzi 13/205 22.01.2013 03.07.2013
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Movento 100 SC 13/203 18.04.2013 03.07.2013
Vurdering av klagers argumenter i klagesak for plantevernmiddelet Plenum 50 WG 13/302 18.01.2013 13.03.2013
Miljørisikovurdering av plantevermiddelet Infinito 12/204 20.04.2012 26.06.2012
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Bontima 12/203 20.04.2012 26.06.2012
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Talius 12/205 20.04.2012 26.06.2012
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Plenum 50 WG 12/206 20.04.2012 26.06.2012
Metodedokument for VKMs faggruppe for plantevernmidler 12/204 23.03.2012
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Neemazal 11/206 18.10.2011 18.01.2012
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Milbeknock 11/207 18.11.2011 18.01.2012
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Pirimor 11/204 12.04.2011 24.06.2011
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Centium 11/205 15.04.2011 24.06.2011
Vurdering av risiko for svulstdannelse ved bruk av plantevernmiddelet Frupica 10/208 10.11.2010 14.02.2011
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Envidor 10/207 11.10.2010 02.02.2011
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex 10/206 11.10.2010 23.12.2010
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC 10/203 08.04.2010 29.06.2010
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex 10/204 08.04.2010 29.06.2010
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC 10/205 07.04.2010 29.06.2010
Vurdering av mankozebs effekter på utviklingen av nervesystemet 09/210 21.10.2009 22.01.2010
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC 09/209 21.10.2009 22.01.2010
Miljørisikovurdering av plantervernmiddelet Steward 30 WG 09/208 12.09.2009 22.01.2010
Risikovurdering av plantevernmiddelet Revus 250 SC 09/203 15.04.2009 23.06.2009
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Shirlan 09/204 14.04.2009 23.06.2009
Uttalelse om bruk av glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete 09/205 16.04.2009 23.06.2009
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG 09/206 16.04.2009 23.06.2009
Risikovurdering av plantevernmiddelet Boxer 09/207 17.04.2009 23.06.2009
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Karate 2,5 WG 08/207 23.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av Sumi-Alpha - esfenvalerat 08/205 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av Fastac 50 - alfacypermetrin 08/206 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av Floramite 240 SC - bifenazat 08/208 27.10.2009 26.02.2009
Revidert helserisikovurdering av Ranman TwinPack-cyazofamid 08/209 27.10.2008 26.02.2009
Helserisikovurdering av pyretriner i hobbypreparater 08/210 27.10.2008 26.02.2009
Helserisikovurdering av nematoden Heterorhabditis megidis 07/234 10.08.2007 29.11.2008
Revidert helserisikovurdering av plantevernmiddelet Totril - Ioksynil 08/204 04.04.2008 12.08.2008
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Gro-Stop Innovator-klorfrofam 08/203 04.04.2008 12.08.2008
Helserisikovurdering av preparater med nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita 07/233 10.08.2007 12.08.2008
Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke 06/404 23.06.2006 07.04.2008
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Amistar - azoksystrobin 07/239 25.10.2007 21.01.2008
Risikovurdering av plantevernmiddelet Sportak - prokloraz 07/238 25.10.2007 21.01.2008
Risikovurdering av plantevernmiddelet Ranman TwinPack 07/237 25.10.2007 21.01.2008
Risikovurdering av plantevernmiddelet Nordox 75 WG - kobber(I)oksid 07/236 25.10.2007 21.01.2008
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Candit- kresoksimmetyl 07/235 25.10.2007 21.01.2008
Helserisikovurdering av nematoden Steinernema feltiae brukt som plantevernmiddel 07/232 10.08.2007 29.11.2007
Risikovurdering av nematoden Steinernema kraussei brukt som plantevernmiddel 07/231 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Amblyseius cucumeris 07/230 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering rovmidden Hypoaspis aculeifer brukt som plantevernmiddel 07/229 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Hypoaspis miles 07/228 10.08.2007 27.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Phytoseiulus persimilis 07/227 10.08.2007 27.11.2007
Risikovurdering av plantevernmiddelet Signum - boskalid og pyraklostrobin 07/226 04.05.2007 11.09.2007
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Merit Forest WG - imidakloprid 07/225 02.05.2007 11.09.2007
Risikovurdering av plantevernmiddelet Topsin - tiofanatmetyl 07/224 04.05.2007 11.09.2007
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Rovral 75 WG - iprodion 07/222 02.05.2007 11.09.2007
Helserisikovurdering av rovtegen Macrolophus caliginosus brukt som plantevernmiddel 07/216 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Feltiella acarisuga brukt som plantevernmiddel 07/215 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Eretmocerus eremicus brukt som plantevernmiddel 07/214 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av steriliserte sommerfuglegg av arten Ephestia kuehniella som fôr til rovteger 07/213 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Encarsia formosa brukt som plantevernmiddel 07/212 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Diglyphus isaea brukt som plantevernmiddel 07/211 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Dacnusa Sibrica brukt som plantevernmiddel 07/210 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av marihønen Cryptolaemus montrouzieri brukt som plantevernmiddel 07/209 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av gallmyggen Aphidoletes aphidimyza brukt som plantevernmiddel 07/208 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius ervi brukt som plantevernmiddel 07/207 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius colemani brukt som plantevernmiddel 07/206 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Sitobion avenae til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel 07/219 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Rhopalosiphum padi til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel 07/218 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av rovtegen Orius majusculus brukt som plantevernmiddel 07/217 15.01.2007 24.04.2007
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Stomp - pendimetalin 06/213 07.09.2006 22.11.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Calypso 480 SC - tiakloprid 06/208 11.05.2006 22.11.2006
Vurdering av risiko for akutte helseeffekter ved konsum av epler inneholdende rester av plantevernmiddelet dimetoat 06/214 28.09.2006 29.09.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Proline EC 250 - protiokonazol 06/212 07.09.2006 11.09.2006
Vurdering av de iboende egenskapene til det virksomme stoffet bentazon med hensyn på reproduksjon 06/210 11.05.2006 28.07.2006
Risikovurdering av konsentrerte MCPA-preparater 06/209 11.05.2006 28.07.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Swirski-Mite 06/207 05.05.2006 28.07.2006
Vurdering av reproduksjonskadelige og kreftfremkallende stoffer i kategori 1 og 2 05/215 16.11.2005 28.07.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Ramrod FL 06/206 08.03.2006 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Goltix 06/205 08.03.2006 15.06.2006
Vurdering av mankozebs helseskadelige potensial og mobiliteten til ETU 05/208 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Sencor WG - metribuzin 05/213 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Afalon F - linuron 05/212 05.09.2005 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Reglone - dikvatdibromid 05/214 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Fenix - aklonifen 05/211 05.09.2005 14.11.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Titus WSB - rimsulfuron 05/210 05.09.2005 14.11.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Roundup Max i forhold til effekter på amfibier 05/209 25.05.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vilt Vekk Luktputer 05/207 31.01.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec - abamektin 05/206 31.03.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus 05/205 31.01.2005 08.07.2005
Høringsuttalelse fra VKM til EFSAs forslag til en risikovurderingsmodell for stoffer som er både gentoksiske og kreftfremkallende 05/901 27.05.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Acento Prima - pikoksystrobin og cyprodinil 05/204 31.03.2005 25.05.2005