Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantevernmidler

Faggruppen for plantevernmidler

Faggruppen risikovurderer bruk av kjemiske eller biologiske plantevernmidler og rester av disse i maten. Faggruppen foretar helse- og miljørisikovurderinger av preparatene, men uttaler seg ikke om agronomisk nytteverdi.

Nytt fra faggruppen:

Helse- og miljø-risikovurdering av nytt soppmiddel, Luna Privilege

Helse- og miljø-risikovurdering av nytt soppmiddel, Luna Privilege

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har på oppdrag frå Mattilsynet gjort ei vurdering av helse- og miljørisiko knytt til eit nytt soppmiddel, Luna Privilege. VKM konkluderer med at fleire av dei toksiske effektane som er funne i eksperimentelle studiar òg kan gjelde for menneske, og at det aktive stoffet har eigenskapar som kan føre til ureining av grunnvatn.
[19.02.2014] Les mer
Vurdering av klagers argumentasjon i klagesak om avslag på søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Infinito

Vurdering av klagers argumentasjon i klagesak om avslag på søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Infinito

I ei vurdering bestilt av Mattilsynet gjentar og forsterkar Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) si oppfatning av uheldige miljøeigenskaper hos eit av dei aktive stoffa i Infinito, eit nytt soppmiddel som det vert søkt godkjenning for i Norge.
[04.02.2014] Les mer