Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantevernmidler

Faggruppen for plantevernmidler

Faggruppen risikovurderer bruk av kjemiske eller biologiske plantevernmidler og rester av disse i maten. Faggruppen foretar helse- og miljørisikovurderinger av preparatene, men uttaler seg ikke om agronomisk nytteverdi.

Nytt fra faggruppen:

Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis

Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert bruk av bakterien Bacillus subtilis som plantevernmiddel. VKM slutter seg til konklusjonen fra European Food Safety Authority (EFSA), som sier at bakterien er en godartet organisme som ikke forårsaker sykdom hos mennesker, dyr eller planter.
[27.05.2016] Les mer
Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis

Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis

Det kan ikke utelukkes at bruk av plantevernmidler som inneholder Bacillus thuringiensis kan gi tilfeller av matforgiftning. Risikoen for miljøet er akseptabel, såfremt Turex 50 WG brukes i tråd med forskriftene. Det er hovedbudskapet i en helse- og miljørisikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag fra Mattilsynet.
[27.05.2016] Les mer