Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantehelse > Avsluttede risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier 19.12.2014 15.11.2016
Risikovurdering av ugraset hønsehirse 2016: 23 05.05.2015 01.09.2016
Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær 11/906 14.10.2013 24.11.2014
Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon 11/007 30.11.2011 30.04.2014
Vurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav 13-905 11.09.2013 22.10.2013
Risikokarakterisering av løvtreflis-import fra Nord-Amerika 11/909 30.08.2011 29.05.2013
Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn 10/004 21.09.2010 09.04.2013
Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk 11/904 23.11.2011 05.07.2012
Vurdering av planteskadegjeraren Anoplophora chinensis 11/907 06.07.2011 13.03.2012
Risikovurdering av heksekost på epletre 11/905 22.06.2011 13.03.2012
Revidert risikovurdering av Ralstonia solanacearum – mørk ringråte på potet fra Nederland 09/906-3 05.01.2010 06.12.2010
Risikovurdering av Phytophthora fragariae – rød marg i jordbær 09/905 30.11.2009 14.09.2010
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - Del 2 08/906 21.02.2008 31.08.2010
Risikovurderinger av minérfluer (Liriomyza) 09/904 01.09.2009 25.03.2010
Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge 08/907 22.08.2008 12.10.2009
Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge 07/906 27.03.2007 17.12.2008
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) - Del 1 08/906 21.02.2008 26.09.2008
Plantehelserisiko ved import av ”Hoppebønne” fra USA - Sebastiana spp. og Cydia deshaisiana 08/905 21.02.2008 02.07.2008
Risikovurdering av skogskadegjøreren Ips amitinus i Norge 07/905 05.01.2007 04.06.2008
Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus i Norge (CGMMV) 07/207 20.07.2007 12.02.2008
Risikovurdering av pærebrann (Erwinia amylovora) i Norge 06/211 22.07.2006 09.02.2007
Revidert vurdering av risiko knyttet til mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og import av matpoteter fra Egypt 04/201 02.07.2004 14.06.2005