Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantehelse > Avsluttede risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Tomatmøll kan påføre tomatnæringen stor skade 09.06.2017 15.06.2017
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier 19.12.2014 15.11.2016
Risikovurdering av ugraset hønsehirse 2016: 23 05.05.2015 01.09.2016
Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær 11/906 14.10.2013 24.11.2014
Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon 11/007 30.11.2011 30.04.2014
Vurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav 13-905 11.09.2013 22.10.2013
Risikokarakterisering av løvtreflis-import fra Nord-Amerika 11/909 30.08.2011 29.05.2013
Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn 10/004 21.09.2010 09.04.2013
Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk 11/904 23.11.2011 05.07.2012
Vurdering av planteskadegjeraren Anoplophora chinensis 11/907 06.07.2011 13.03.2012
Risikovurdering av heksekost på epletre 11/905 22.06.2011 13.03.2012
Revidert risikovurdering av Ralstonia solanacearum – mørk ringråte på potet fra Nederland 09/906-3 05.01.2010 06.12.2010
Risikovurdering av Phytophthora fragariae – rød marg i jordbær 09/905 30.11.2009 14.09.2010
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - Del 2 08/906 21.02.2008 31.08.2010
Risikovurderinger av minérfluer (Liriomyza) 09/904 01.09.2009 25.03.2010
Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge 08/907 22.08.2008 12.10.2009
Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge 07/906 27.03.2007 17.12.2008
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) - Del 1 08/906 21.02.2008 26.09.2008
Plantehelserisiko ved import av ”Hoppebønne” fra USA - Sebastiana spp. og Cydia deshaisiana 08/905 21.02.2008 02.07.2008
Risikovurdering av skogskadegjøreren Ips amitinus i Norge 07/905 05.01.2007 04.06.2008
Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus i Norge (CGMMV) 07/207 20.07.2007 12.02.2008
Risikovurdering av pærebrann (Erwinia amylovora) i Norge 06/211 22.07.2006 09.02.2007
Revidert vurdering av risiko knyttet til mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og import av matpoteter fra Egypt 04/201 02.07.2004 14.06.2005