Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for plantehelse

Faggruppen for plantehelse

Faggruppen risikovurderer skadegjørere som kan true norsk plantehelse. Planteskadegjørere er organismer som reduserer avling, kvalitet eller verdi av planter og planteprodukter. Sopp, pseudosopp, bakterier og virus fremkaller plantesykdommer. Insekter, midd og nematoder er skadedyr på planter. Ugras konkurrerer med kulturplantene om næring og plass. Faggruppens arbeidsområde omfatter også parasittiske planter og indirekte skadegjørere.

Nytt fra faggruppen:

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Bare et lite antall planteskadegjørere overlever i magen til husdyr og i husdyrgjødsel. Av de som overlever, er det noen få som bare finnes på enkelte steder i Norge i dag. Dersom ubehandlet husdyrgjødsel og avfall fra slakterier spres på jordbruksarealer, kan disse planteskadegjørerne spre seg til nye områder.
[15.11.2016] Les mer
Risikovurdering av ugraset hønsehirse

Risikovurdering av ugraset hønsehirse

Det er sannsynlig at ugraset hønsehirse vil fortsette å spre seg i Norge, konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Konklusjonen er basert på at det finnes flere spredningsveier, og at ugraset vil kunne trives i åpen åker i lavlandet i store deler av Sørøst-Norge.
[01.09.2016] Les mer