Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for hygiene og smittestoffer > Avsluttede risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Liten risiko for at mikroorganismer i gjødsel er skadelig for helse og miljø 2017: 16 08.11.2016 29.06.2017
Trenger omfattende tiltak for å bli kvitt skrantesyke 02.03.2017 29.03.2017
Risikovurdering av "andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd 25.04.2016 06.12.2016
Ukjent smittekilde til CWD i Norge 27.06.2016 30.06.2016
Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis 18.11.2015 11.03.2016
Vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv 03.11.2014 14.12.2015
Vurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker 14.12.2015
Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika 09.10.2014
Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716 13/106 09.10.2014
Vurdering av tre barnegrøter og en morsmelkerstatning med probiotisk bakteriestamme Bifidobacterium lactis Bb12 - oppdatering 2014 09.10.2014
Kvalitetskrav for vann til jordvanning 13-107 07.05.2014
Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon 11/007 30.11.2011 30.04.2014
Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer 12/106 25.06.2013 24.04.2014
Uttalelse om smitterisiko knyttet til ubehandlet husdyrgjødsel fra gjødselkjellere med avrenning fra sanitæranlegg 13-104 08.05.2013 28.10.2013
Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe 11/107 16.02.2012 22.05.2012
Vurdering av risiko for import av revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis til Fastlands-Norge og helseeffekter for befolkningen 11/106 28.03.2011 15.02.2012
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 09/100 06.09.2010 23.06.2011
Risikovurdering av humanpatogener i sjøpattedyr 08/108 12.05.2011
Risikovurdering av krav til hygienisering av organisk gjødsel 10/103 01.10.2010 28.03.2011
Uttalelse om bruk av slam fra klekkerier, settefiskanlegg og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel 10/106 01.10.2010 21.01.2011
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12 08/107 04.05.2009 14.05.2010
Risikovurdering av klorheksidin i kosmetiske produkt 09/106-rev1 07.05.2010 15.04.2010
Risikovurdering av dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk av damp eller varmt vann 09/105 15.04.2010
Risikovurdering av parasitter i drikkevann 08/105 20.06.2008 24.08.2009
Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle 08/106 02.05.2008 21.08.2009
Risikovurdering av QAC i kosmetiske produkt 08/109 03.04.2009 13.08.2009
Bruk av probiotika til kritisk syke pasienter 07/112 22.10.2007 27.02.2009
Salmonella diarizonae under norske forhold, konsekvenser for dyr og mennesker som en del av matkjeden 07/110 09.09.2008
Risikovurdering av import og spredning av tarmpatogene bakterier med friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Asia 07/111 10.06.2008
Tørket krydder som smittekilde for tarmpatogene bakterier 06/104 26.09.2007
Ny vurdering av LGG i barnemat 07/107 23.03.2007 15.06.2007
Qualified Presumption Safety - EFSA 07/108 14.01.2007 15.03.2007
Risikovurdering ved omsetning og konsum av råmelk 07/104 24.01.2007 02.03.2007
Vurdering av triklosan i forhold til utvikling av antibiotikaresistens 07/103 04.12.2006 02.03.2007
Risikovurdering av E-coli i den norske kjøttkjeden 06/106 25.10.2006 02.03.2007
Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007 (HK/FG1/FG8) 05/019 26.06.2006 15.02.2007
Kommentar til rapport fra den franske vitenskapskomiteen Afssa vedrørende skrapesyke 07/106 24.01.2007 14.02.2007
Salmonella i fôrmiddel til fisk og landdyr 04/104 28.09.2005 22.05.2006
Vurdering av risiko knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av bacitracin 05/106 20.09.2005 10.05.2006
Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk og fløte 05/104 05.04.2005 16.02.2006
Risikovurdering vedrørende Listeria monocytogenes relatert til gravides konsum av sushi 05/105 01.02.2006
Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter 05/312-5 11.02.2005 25.11.2005
Vurdering av sannsynlighet for introduksjon av rabies til Norge via hund, katt og ville dyr 04/101 01.12.2004 01.07.2005
Foreløpig risikovurdering vedrørende Yersinia enterocolitica i kjøttkjeden 04/103 25.10.2004 30.06.2005
Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter 04/406 23.03.2004 31.01.2005