Hopp til innhold Hopp til søk

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Risikovurderinger utarbeidet i forbindelse med sluttføring av norsk saksbehandling av GMO-søknader
Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Dyrking av genmodifisert mais 1507 neppe uheldig for miljø og landbruk i Norge 07.02.2017 06.07.2017
Dyrking av genmodifisert mais Bt11 neppe uheldig for miljø og landbruk i Norge 07.02.2017 06.07.2017
Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet 18.10.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131) 13.09.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/127) 01.09.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen VCO-01981-5 (EFSA-GMO-DE-2016-130) 31.08.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen MON 87705 x MON 87708 x MON 89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/126) 30.08.2016
Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02) 17.08.2016
Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01) 05.07.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 X NK 603 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/38). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr. 2016: 17 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/06). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x MON810 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/07). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr. 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 (søknad EFSA/GMO/CZ/2005/27). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 x MON 810 (søknad EFSA/GMO/CZ/2006/33). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/39). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull MXB-13 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/16). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull LLCotton25 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/13). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 (søknad EFSA/GMO/NL/2008/51). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonaqua 123.8.12 (søknad C/NL/06/01) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonberry IFD-25958-3 (søknad C/NL/09/01) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonlite 123.2.38 (søknad C/NL/04/02) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonvelvet IFD-26407-2 (søknad C/NL/09/02) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 356043 (søknad EFSA/GMO/UK/2007/43) 28.09.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (søknad EFSA/GMO/BE/2010/79) 28.09.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2006/36) 23.04.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 (EFSA/GMO/NL/2005/18) 23.04.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A5547-127 (EFSA/GMO/NL/2008/52) 23.04.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2 (EFSA/GMO/RX/40-3-2) 17.12.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12) 17.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25 (C/F/95/12/07) 17.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37) 17.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 x MON810 (EFSA/GMO/UK/2004/01) 03.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 13/327 15.08.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 (Notification C/BE/96/01) 13/316 28.03.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 (EFSA/GMO/UK/2005/11) 13/335 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2005/19) 13/332 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 (EFSA/GMO/RX/Bt11) 13/330 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56) 13/334 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 13/336 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/49) 13/331 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604(EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/333 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 (C/DE/02/9) 13/317 07.11.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810 (C/DE/02/92, EFSA/GMO/DE/2004/03) 13/318 07.11.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15) 13/321 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21) 13/322 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20) 13/323 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/05) 13/324 18.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 (Notifisering C/ES/00/01) 13/320 18.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/12/12/02) 27.09.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25) 13/315 27.09.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15) 13/314 22.08.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8, RF3 og MS8 x RF3 13/307 04.04.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37) 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/06) 12/318 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/309 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/310 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56) 13/311 19.03.2013
Endelige miljørisikovurderinger av genmodifisert mais MON863, MON863 x MON810 og MON863 x MON810 x NK603 12/315-17 14.01.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/12/12/02) 12/313 11.01.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25) 12/319 11.01.2013
Vurdering av publikasjonen ”Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roudup-tolerant genetically modified maize” av Séralini et al. 12/314 17.10.2012 20.12.2012
Helserisikovurdering av Cry-proteiners adjuvanseffekter 11/313 06.12.2011 25.04.2012
Endelig risikovurdering av genmodifisert potetlinje EH92-527-1 ”Amflora” (C/SE/96/3501 og EFSA/GMO/UK/200514) 10/311 15.10.2010 18.03.2011
Helse og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON 863 x MON 810 (C/DE/02/9) 09/308 02.10.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 863 (C/DE/02/92) 08/328 28.05.2008 28.11.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12) 08/311 28.04.2008 19.09.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljerapslinje MS8, RF3 og MS8 x RF3 08/307 04.02.2008 24.06.2008
Helse-og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x NK603 EFSA/GMO/UK/2004/05 08/312 04.04.2008 30.05.2008
Helse- og miljørisikovurdering av Monsantos genmodifiserte mais NK603 x MON 810 08/308 04.01.2008 27.02.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik- linje Moonlite 123.2.38 fra Florigene Ltd. (C/NL/04/02) 08/306 04.02.2008 27.02.2008
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07 07/321 06.07.2007 14.11.2007
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9) 07/320 03.07.2007 14.11.2007
Uttalelse om Bayer Crop Science Genmodifisert oljerapslinje T45 07/311 07.07.2007
Vurdering av ”Rapport om sameksistens mellom genmodifiserte, konvensjonelle og økologiske vekster/kulturer under norske forhold” 06/304 17.11.2006 16.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2, C/UK/94/M3/1 06/314 17.11.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07 06/313 17.11.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON810, C/DE/02/9 06/312 17.11.2006 30.01.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert raps GT73 fra Monsanto. C/NL/98/11 05/326 29.11.2005 17.01.2006
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 fra Monsanto C/DE/02/9 05/325 29.11.2005 17.01.2006
Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter 05/312-5 11.02.2005 25.11.2005
Helserisikovurdering av genmodisert maishybrid 1507 x NK603 05/312 05.04.2005 03.06.2005
Helserisikovurdering av NK603 (C/EC/00/01) etter ny mat forordning 258/97/EF 05/307 07.02.2005 04.03.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais, GA21 etter ny mat forordning 258/97/EF 05/305 07.02.2005 03.03.2005
Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter 05/304 07.02.2005 28.02.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert bomull (C/NL/04/01) for import og prosessering, direktiv 2001/18/EØF 04/309 15.10.2004 19.11.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert ris (C/GB/03/M5/3) til bruk som fôrvare 04/301 04.03.2004 09.08.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert potet (C/SE/96/3501) med resistensgener mot antibiotika 04/304 07.06.2004 27.06.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert herbicidtolerant raps (C/BE/96/01) til bruk som fôrvare og næringsmiddel 04/302 23.03.2004 02.05.2004
Forskning på helseeffekter av genmodifiserte organismer 04/305 01.04.2004 28.04.2004


Risikovurderinger med innspill til EFSA-net

Navn Dokumentnr Innspill Avsluttet
Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 x GT73 (EFSA/GMO/NL/2009/75) 13/313 Lenke 14.05.2013
Førebels helserisikovurdering av genmodifisert soya SYHT0H2 (EFSA/GMO/DE/2012/111) 13/306 Lenke 10.04.2013
Førebels helserisikovurdering av genmodifisert mais MON 87427 EFSA/GMO/BE/2012/110) 13/305 Lenke 03.04.2013
Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps genmodifisert oljeraps 73496 (EFSA/GMO/NL/2012/109) 13/304 Lenke 04.03.2013
Førebels helserisikovurdering av genmodifisert mais MON 87705 x MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2011/100) 13/303 Lenke 26.01.2013
Foreløpig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MON 88302 12/308 Lenke 11.01.2013
Foreløpig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/BE/2011/90) 12/309 05.11.2012
Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2011/99) 12/312 Lenke 14.09.2012
Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2010/86) 12/311 Lenke 14.09.2012
Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull T304-40 (EFSA/GMO/NL/2011/97) 12/303 31.08.2012
Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB119 (EFSA/GMO/NL/2011/96) 12/305 31.08.2012
Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps GT73 12/306 Lenke 10.07.2012
Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x 59122 x MON810 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2011/92) 12/307 Lenke 12.06.2012
Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya DAS-68416-4 (EFSA/GMO/NL/2011/91) 11/311 Lenke 01.03.2012
Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya FG72 (EFSA/GMO/NL/2011/91) 12/304 Lenke 24.01.2012
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 5307 (EFSA/GMO/DE/2011/95) 11/310 Lenke 25.11.2011
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87708 (EFSA/GMO/NL/2011/93) 11/309 Lenke 17.10.2011
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais DAS-40278-9 (EFSA/GMO/NL/2010/89) 11/307 04.10.2011
Helse og - og miljørisikovurdering av genmodifisert potet Amadea (EFSA/GMO/SE/20109/88) 11/308 Lenke 04.10.2011
Helse og - og miljørisikovurdering av genmodifisert potet Modena (EFSA/GMO/NL/2009/69) 11/304 Lenke 11.06.2011
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87769 (EFSA/GMO/UK/2009/76) 10/307 Lenke 18.02.2011
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 x T25 (EFSA/GMO/NL/2010/80) 11/303 12.01.2011
Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR162 (EFSA/GMO/DE/2010/82) 10/310 Lenke 24.11.2010
Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87705 (EFSA/GMO/NL/2010/78) 10/312 Lenke 19.11.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (EFSA/GMO/BE/2009/79) 10/309 Lenke 05.11.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (LM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/61) 09/303 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (LYS), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/-2007/40) 08/309 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (THR) tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/-2007/44) 08/310 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (TM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/59) 08/331 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais LY038 x MON 810 (EFSA/GMO/NL/2006/32) 07/308 31.05.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais LY038 (EFSA/GMO/NL/2006/31) 07/307 31.05.2010
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON 87460 (EFSA/GMO/NL/2009/70) 10/306 Lenke 04.05.2010
Miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON 88017 (EFSA/GMO/CZ/2008/54) 08/335 Lenke 07.04.2010
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/72) 10/303 07.04.2010
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/60) 09/305 07.04.2010
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyahybrid MON 87701 x MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2009/73) 10-305 06.04.2010
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (EFSA/GMO/BE/2009/71) 10/304 01.04.2010
Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/65) 09/312 Lenke 22.10.2009
Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert soya BPS-CV127-9 (EFSA/GMO/NL/2009/64) til mat, fôr, import og prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003 09/311 22.10.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/67) til mat, fôr, import og prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003 09/310 Lenke 22.10.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/66) 09/309 Lenke 22.10.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 (EFSA/GMO/CZ/2008/62) 09/307 Lenke 25.09.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje 98140 fra Pioneer Hi-Bred. International Inc. (EFSA/GMO/UK/2008/53) 09/306 Lenke 17.04.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 08/319 17.04.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 08/317 Lenke 03.04.2009
Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11 x GA21 fra Syngenta Seeds Inc. (EFSA/GMO/UK/2007/49) 08/316 03.04.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullshybrid MON 88913 x MON 15985 fra Monsanto 08/313 Lenke 16.02.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 305423 x 40-3-2 fra Pioneer Hi Bred International Inc. 08/315 16.02.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/51) 08/318 16.02.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25 09/304 Lenke 20.01.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullslinje MON 15985 x MON 1445 fra Monsanto 08/334 Lenke 10.12.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullslinje MON 15985 fra Monsanto 08/333 Lenke 28.11.2008
Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56) 08/332 19.11.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 305423 fra Pioner Hi-Bred. International Inc. 08/305 Lenke 20.10.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25 fra Bayer CropScience 08/329 Lenke 16.10.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje A5547-127 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/52) 08/330 06.10.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (EFSA/GMO/NL/2007/39) 07/323 Lenke 09.05.2008
Helse- og miljørisikovurdering av maislinje MON 89034 EFSA/GMO/NL/2007/37 07/318 Lenke 09.05.2008
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 EFSA/GMO/NL/2005/28 07/322 Lenke 09.05.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull MON 88913 08/304 09.05.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 356043 07/324 Lenke 13.03.2008
Uttalelse om genmodifiserte mais 3272 07/315 06.10.2007
Risikovurdering av genmodifisert åkermais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21) 07/314 Lenke 22.09.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais 59122 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20) 07/313 Lenke 22.09.2007
Uttalelse om Pioneer Hi-bred/Mycogen Seeds genmodifiserte mais 1507x59122 07/316 Lenke 22.09.2007
Risikovurdering av genmodifisert soya MON 89788, EFSA/GMO/NL/2006/36 07/312 08.09.2007
Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017xMON810 07/309 21.05.2007
Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017 (EFSA/GMO/CZ/2005/27) 07/306 11.04.2007
Risikovurdering av genmodifisert åkermais Bt11 C/UK/94/M3/1 06/315 01.03.2007
Risikovurdering av genmodifisert mais GA21 fra Syngenta 06/309 07.07.2006
Risikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 fra Bayer CropScience 06/307 10.05.2006
Helserisikovurdering av genmodifisert maislinje MIR604 05/323 16.12.2005
Risikovurdering av genmodifisert maislinje 59122 fra Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds 05/324 16.12.2005
Risikovurdering av genmodifisert bomull MON15985 og MON15985xMON1445 fra Monsanto 05/322 16.12.2005
Risikovurdering av genmodifisert bomull LLCOTTON25 fra Bayer CropScience 05/321 02.12.2005
Risikovurdering av genmodifisert bomull 281-24-236/3006-210-23 fra Dow AgroScience 05/318 17.11.2005
Risikovurdering av genmodifisert bomull MON531xMON1445 fra Monsanto 05/316 12.10.2005
Risikovurdering av genmodifisert potetlinje EH92-527-1 05/317 12.10.2005
Risikovurdering av genmodifisert sukkerroe H7-1 Roundup Ready EFSA/GMO/UK/2004/08 05/314 20.08.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert maislinje NK603 x MON810 05/315 17.06.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810 04/311 Lenke 02.05.2005
Risikovurdering av genmodifisert mais, MON863xNK603 EFSA/GMO/UK/2004/06 etter forordning EC 1829/2003 05/309 08.04.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert ris, LLRICE62 EFSA/GMO/UK/2004/04 etter forordning 1829/2003 05/306 07.04.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais, MON863xMON810xNK603 EFSA/GMO/BE/2004/07 etter forordning 1829/2003 05/310 01.04.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 05/308 04.03.2005
Risikovurdering av genmodifisert maislinje 1507 04/308 Lenke 10.05.2004