Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for genmodifiserte organismer

Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO)

Faggruppen for GMO utfører helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer, samt prosesserte næringsmidler og fôrvarer på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. De fleste sakene er løpende godkjenningssøknader som er til behandling i EUs mattrygghetsorgan, EFSA, og som EØS-landene kan kommentere i løpet av en tre-måneders høringsperiode. I tillegg utarbeider faggruppen risikovurderinger i forbindelse med sluttføringer av GMO-søknader i Norge.

Nytt fra faggruppen:

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 (EFSA/GMO/NL/2005/18)

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 (EFSA/GMO/NL/2005/18)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) konkluderer at genmodifisert soya A2704-12, ut i fra dagens kunnskap, i seg selv er like trygg som ikke-genmodifisert soya med hensyn til helse- og miljørisiko.
[23.04.2015] Les mer
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2006/36)

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2006/36)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) konkluderer med at genmodifisert soya MON 89788, ut i fra dagens kunnskap, i seg selv er like trygg som ikke-genmodifisert soya med hensyn til helse- og miljørisiko.
[23.04.2015] Les mer