Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

    
Forside > Faggruppene > Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Faggruppens arbeidsområder omfatter utredninger og vurderinger av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold knyttet til ulike aktiviteter som involverer fremmede organismer. Evalueringer av import/eksport-søknader og listeforslag under CITES-konvensjonen, som regulerer internasjonal handel med truede arter, faller også inn under faggruppens ansvarsområde.

Nytt fra faggruppen:

Er det sammenheng mellom humledød og blomstrende lindetrær?

Er det sammenheng mellom humledød og blomstrende lindetrær?

Hvilken økologisk risiko utgjør lindetrær for humler? Miljødirektoratet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere om det er sammenheng mellom humledød og blomstrende lindetrær.
[01.03.2017] Les mer
Er utsetting av stokkender uheldig for biologisk mangfold og dyrehelse?

Er utsetting av stokkender uheldig for biologisk mangfold og dyrehelse?

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere om innførsel og utsetting av stokkender kan ha uheldige følger for biologisk mangfold og dyrehelse.
[30.01.2017] Les mer