Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

    
Forside > Faggruppene > Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Faggruppens arbeidsområder omfatter utredninger og vurderinger av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold knyttet til ulike aktiviteter som involverer fremmede organismer. Evalueringer av import/eksport-søknader og listeforslag under CITES-konvensjonen, som regulerer internasjonal handel med truede arter, faller også inn under faggruppens ansvarsområde.

Nytt fra faggruppen:

Er utsetting av stokkender uheldig for biologisk mangfold og dyrehelse?

Er utsetting av stokkender uheldig for biologisk mangfold og dyrehelse?

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere om innførsel og utsetting av stokkender kan ha uheldige følger for biologisk mangfold og dyrehelse.
[30.01.2017] Les mer
Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps

Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps

Australsk rødklokreps vil neppe kunne etablere seg under norske klimatiske forhold, men det er sannsynlig at den har med seg følgeorganismer som kan være skadelig for norsk fauna. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en vurdering av uheldige følger for biologisk mangfold og dyrehelse ved innførsel av australsk rødklokreps til bruk i oppdrett.
[30.11.2016] Les mer