Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

    

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold 2016: 11 05.10.2015 03.05.2016
Risikovurdering av kadmiuminntak fra mat i den norske befolkningen 10/505 15.06.2015
Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap 18.09.2013 15.12.2014
Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge 10/003 14.12.2009 12.12.2013
Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon 11/505 08.11.2011 18.06.2013
Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn 10/004 21.09.2010 09.04.2013
Risikovurdering av aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter i den norske befolkningen 11/504 24.10.2012 05.04.2013
Risikovurdering av furaninntak i den norske befolkningen 10/404 20.08.2010 20.09.2012
Vurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger 11/506 24.11.2011 19.01.2012
Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer 08/504 15.12.2008 19.10.2011
Konsekvenser for norske kostholdsråd av nye grenseverdier i EU for tjærestoffer (PAH) i skjell 10/506 29.06.2011
Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe 10/507 30.09.2010 05.11.2010
Risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel 05/511 05.11.2006 21.08.2009
Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke 06/404 23.06.2006 07.04.2008
Gjennomgang av risikovurdering av ikke-dioksinlignende PCB, ny rapport fra EFSA 07/505 10.02.2007 04.04.2008
Risikovurdering av PAH i skjell (revidert) 05/509-1a-rev 05.01.2007 29.02.2008
Risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever 07/506 01.10.2007 27.11.2007
Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB 07/504 10.02.2007 15.11.2007
Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat 06/505 30.10.2006 22.05.2007
Risikovurdering av organiske tinnforbindelser i sjømat 05/509-1e 01.04.2005 29.03.2007
Revidert vurdering vedrørende azaspiracidtoksiner i krabbe 05/512-rev 30.11.2006 27.02.2007
Risikovurdering av hvitt fosfor 06/504 06.03.2006 13.09.2006
Vurdering/kommentering av SFT-rapport: Kartlegging av nye organiske miljøgifter i 2004 05/510 19.09.2005 01.06.2006
Anvendelse av "threshold of toxicological concern" (TTC)-prinsippet i VKMs risikovurderinger 05/902 24.05.2006
Vurdering av funn av azaspiracidtoksiner i krabbe 05/512 05.11.2005 29.03.2006
Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold 04/506 24.05.2004 27.03.2006
Risikovurdering av kvikksølv i torskefilet 05/509-1c 06.01.2006
Risikovurdering av bly og kadmium i skjell 05/509-1b 06.01.2006
Risikovurdering av PAH i skjell 05/509-1a 06.01.2006
Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder 05/509 01.04.2005 30.12.2005
Vurdering av nye resultater i Sørfjorden 05/507 18.01.2005 16.12.2005
Vurdering - nye resultater fra fisk i Mjøsa 05/504 27.05.2004 12.07.2005
Risikovurdering av PBDE 04/504 17.01.2005 11.07.2005
Lidokain - risikovurdering 05/508 17.02.2005 10.06.2005
Høringsuttalelse fra VKM til EFSAs forslag til en risikovurderingsmodell for stoffer som er både gentoksiske og kreftfremkallende 05/901 27.05.2005
Vurdering av nye resultater - Ranfjorden 04/508 17.01.2005 29.04.2005
Vurdering av nye resultater i Vefsnfjorden/Leirfjorden og Sandnessjøen 05/505 17.01.2005 29.04.2005
Vurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite 05/506 18.10.2005 01.04.2005
Risikovurdering av forurensende sedimenter - sak fra SFT 04/509 09.09.2004 02.03.2005
Vurdering av PFAS 04/507 26.06.2004 26.01.2005
PBDE i drikkevann rundt Mjøsa 04/503 31.03.2004 26.01.2005
Vurdering av kostholdsråd i Sør-Varanger 04/505 05.04.2004 17.12.2004
Grenseverdier for dioksinliknende PCB 04/502 06.04.2004 26.11.2004
Dioksin og dioksinlignende PCB i mat 04/502 06.04.2004 26.11.2004
Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk 04/501 06.04.2004 30.04.2004