Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for fôr > Avsluttede risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr 14.12.2015
Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap 18.09.2013 15.12.2014
Sink og kobber i produksjonen av gris og fjørfe – stoffenes skjebne og effekter i næringskjede og miljø 13/603 23.09.2013 19.05.2014
Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn 10/004 21.09.2010 09.04.2013
Tilstrekkelig varmebehandling gir trygt fiskefôr 11/603 14.07.2011 23.04.2012
Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer 08/504 15.12.2008 19.10.2011
Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (THR) tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/-2007/44) 08/310 03.01.2008 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (LM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/61) 09/303 03.01.2008 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (TM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/59) 08/331 03.01.2008 27.09.2010
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12 08/107 04.05.2009 14.05.2010
Alternativ metode for prosessering av kategori 2 og 3 materiale fra fisk 08/608 01.06.2009 24.03.2010
Kriterier for trygg bruk av planteråvarer i fôr til fisk 07/604 22.10.2007 05.02.2009
Risikovurdering - glukosaminer og chondroitin i fôrvarer 08/604 07.01.2008 02.06.2008
Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke 06/404 23.06.2006 07.04.2008
Risikovurdering av GellyFeed-metoden 08/603 27.12.2007 06.04.2008
Risikovurdering av XyRex®-produkter 06/605 05.05.2006 05.09.2007
Revidert risikovurdering av BioProtein 06/608 08.05.2006 05.10.2006
Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold 04/506 24.05.2004 27.03.2006
Comments on dietary exposure studies on endosulfan in fish 05/609 02.01.2006
Risikovurdering av fluor i krillmel til bruk i fôr 05/606-4 15.03.2005 30.09.2005
Miljøeffekter av tilsetningstoffer i fôr 05/606-1 15.03.2005 15.09.2005
Tilsetning av L-histidin i fôr til laksefisk 05/605 09.02.2005 23.05.2005
Comments on maximum limits for fluorine in feed materials 05/606-3 15.03.2005 25.04.2005
Comments on maximum content for cadmium in fish feed 05/606-2 15.03.2005 25.04.2005
Cadmium in feed to farmed salmonid fish 05/607 13.04.2005