Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene > Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd > Avsluttede risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Trenger omfattende tiltak for å bli kvitt skrantesyke 02.03.2017 29.03.2017
Velferd for sledehunder og hunder som bor ute 18.03.2016 23.03.2017
Risikovurdering av dyrevelferd ved ulike metoder for merking og sporing av oppdrettet laksefisk 14.07.2016 15.12.2016
Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps 30.11.2016
Ukjent smittekilde til CWD i Norge 27.06.2016 30.06.2016
Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun 03.06.2015 15.02.2016
Vurdering av faktorer som har betydning for oppføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr på den nasjonale sykdomslisten 19.02.2015 15.10.2015
Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett 22.11.2013 13.11.2014
Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk 13/805 15.01.2014 30.10.2014
Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon 11/007 30.11.2011 30.04.2014
Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr 11/808 11.04.2011 17.06.2013
Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret 09/808 20.01.2011 10.01.2012
Risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for å bekjempe sjukdommer hos landdyr 10/804 22.11.2010 19.12.2011
Vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk 09/806-rev2 25.06.2009 11.01.2011
Vurdering av risiko for dårleg dyrevelferd ved hald av visse artar reptiler og amfibium 09/809 11.12.2009 10.01.2011
Risikovurdering av bruk av gass, straum og slag mot hovudet til bedøving av fisk 09/810 07.05.2010 15.09.2010
Risikovurdering av Catch and Release 09/804 07.04.2009 17.03.2010
Risikovurdering av bruk av akupunktur på dyr 09/807 02.06.2009 11.02.2010
Risikovurdering av effekten av dyretettleik på dyrevelferda for slaktekylling 07/810 15.11.2007 28.08.2008
Risikovurdering og utredning av spørsmål knyttet til dyresykdommen blåtunge (bluetongue) 08/804 25.01.2008 14.08.2008
Risikovurdering av hald av kylling - lysforhold 07/810 15.11.2007 25.06.2008
Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr 07/807 21.06.2007 11.06.2008
Positivliste over dyr tillate for framsyning i sirkus 07/808 14.11.2007 11.06.2008
Transport av fisk i lukket system 07/806 08.06.2007 14.05.2008
Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke 06/404 23.06.2006 07.04.2008
Risikovurdering - slakting av dyr uten bedøvelse 07/809 23.10.2007 18.01.2008
Vurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk 07/804 15.03.2007 20.12.2007
Vurdering av selfangst 07/805 19.04.2007 27.06.2007
Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007 (HK/FG1/FG8) 05/019 26.06.2006 15.02.2007
Risikovurdering, Infeksiøs lakseanemi (ILA) 06/804 28.08.2006 21.01.2007
Import av tropiske reker fra Hawaii 05/805 17.11.2005 03.10.2006
Risikovurdering av hvitt fosfor 06/504 06.03.2006 13.09.2006
Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt 05/807 05.07.2005 31.05.2006
Salmonella i fôrmiddel til fisk og landdyr 04/104 28.09.2005 22.05.2006
Risikovurdering - avhorning og kastrasjon av kalv og kje 05/806 01.07.2005 01.02.2006
Risikovurdering, spredning av fiskesykdommer gjennom pelsdyrfôr 05/604 04.01.2005 05.10.2005
Lidokain - risikovurdering 05/508 17.02.2005 10.06.2005
Risikovurdering - mulige smitteveier for Gyrodactylus salaris 05/804 15.02.2005 20.05.2005
Bedøving og avlivning av store mengder fisk utenfor slakteri 04/804 24.10.2004 25.04.2005
Risikovurdering - dyrefosters evne til å oppleve ubehag, smerte og stress 04/802 24.10.2004 03.02.2005
Kan virvelløse dyr oppleve ubehag, smerte og stress? 04/803 24.10.2004 03.02.2005
Dyreveldferdsmessig risikovurdering - fangst og hold av villtorsk 04/801 05.08.2004 05.01.2005