Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Mens Hovedkomiteen arbeider med overordnede prinsipper og tverrfaglige problemstillinger, utføres flertallet av VKMs risikovurderinger av faggruppene. Medlemmene i faggruppene er uavhengige eksperter som arbeider på grunnlag av sin vitenskapelige ekspertise.

Det er faggruppene som er faglig ansvarlige for risikovurderingene, og ved behov hentes også eksterne eksperter inn.

Klikk på lenkene i menyen til venstre for å lese mer om arbeidet til de ulike faggruppene.

Nytt fra faggruppene

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved genmodifisert mais 1507 sammenliknet med konvensjonell mais. VKM finner det også lite trolig at dyrking av maislinjen vil føre til negative effekter på miljø eller landbruk i Norge.
[15.08.2014] Les mer
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert kunnskapsgrunnlaget som EUs mattrygghetsorgan EFSA har brukt til å fastsette øvre grenser for hvor mye vitamin D barn og unge tåler.
[13.06.2014] Les mer