Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Mens Hovedkomiteen arbeider med overordnede prinsipper og tverrfaglige problemstillinger, utføres flertallet av VKMs risikovurderinger av faggruppene. Medlemmene i faggruppene er uavhengige eksperter som arbeider på grunnlag av sin vitenskapelige ekspertise.

Det er faggruppene som er faglig ansvarlige for risikovurderingene, og ved behov hentes også eksterne eksperter inn.

Klikk på lenkene i menyen til venstre for å lese mer om arbeidet til de ulike faggruppene.

Nytt fra faggruppene

Risikovurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker

Risikovurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i hvilken grad antibiotikaresistente bakterier hos kjæledyr utgjør en risiko for mennesker.
[19.12.2014] Les mer
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere i hvilken grad avføring fra husdyr og husdyrgjødsel fra slakterier utgjør en risiko for introduksjon og spredning av planteskadegjørere og ugress når det spres ubehandlet på landbruksjord.
[19.12.2014] Les mer