Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppene

 
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Mens Hovedkomiteen arbeider med overordnede prinsipper og tverrfaglige problemstillinger, utføres flertallet av VKMs risikovurderinger av faggruppene. Medlemmene i faggruppene er uavhengige eksperter som arbeider på grunnlag av sin vitenskapelige ekspertise.

Det er faggruppene som er faglig ansvarlige for risikovurderingene, og ved behov hentes også eksterne eksperter inn.

Klikk på lenkene i menyen til venstre for å lese mer om arbeidet til de ulike faggruppene.

Nytt fra faggruppene

Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet

Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gitt innspill til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) sin offentlige høring av et nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet.
[18.10.2016] Les mer
Vurdering av hvilken rolle kjemiske stoffer kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i miljøet

Foreløpig bestilling:

Vurdering av hvilken rolle kjemiske stoffer kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i miljøet

Miljødirektoratet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvilken rolle kjemiske stoffer kan ha for utvikling av antibiotikaresistens i miljøet.
[13.10.2016] Les mer