Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppene

 
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Mens Hovedkomiteen arbeider med overordnede prinsipper og tverrfaglige problemstillinger, utføres flertallet av VKMs risikovurderinger av faggruppene. Medlemmene i faggruppene er uavhengige eksperter som arbeider på grunnlag av sin vitenskapelige ekspertise.

Det er faggruppene som er faglig ansvarlige for risikovurderingene, og ved behov hentes også eksterne eksperter inn.

Klikk på lenkene i menyen til venstre for å lese mer om arbeidet til de ulike faggruppene.

Nytt fra faggruppene

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131)

Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert helse- og miljørisiko ved den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603. Maisen er søkt godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EØS-området.
[13.09.2016] Les mer
Kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av domestiserte dyr

Kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av domestiserte dyr

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virusvaksiner til domestiserte dyr. VKM gjør dette på oppdrag fra Miljødirektoratet.
[09.09.2016] Les mer