Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Faggruppene

VKMs faggrupper

Mens Hovedkomiteen arbeider med overordnede prinsipper og tverrfaglige problemstillinger, utføres flertallet av VKMs risikovurderinger av faggruppene. Medlemmene i faggruppene er uavhengige eksperter som arbeider på grunnlag av sin vitenskapelige ekspertise.

Det er faggruppene som er faglig ansvarlige for risikovurderingene, og ved behov hentes også eksterne eksperter inn.

Klikk på lenkene i menyen til venstre for å lese mer om arbeidet til de ulike faggruppene.

Nytt fra faggruppene

Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun

Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere risiko for dyrevelferden hos kalkun under dagens driftsformer og gjeldende regelverk.
[25.03.2015] Les mer
Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus

Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus

Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) har gjort ei vurdering av risiko knytt til det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus på oppdrag frå Mattilsynet. VKM konkluderer med at Macrolophus pygmaeus inneber låg risiko for miljøet og for dei som skal bruke produktet.
[18.03.2015] Les mer