Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Dyrking av genmodifisert mais 1507 neppe uheldig for miljø og landbruk i Norge 07.02.2017 06.07.2017
Dyrking av genmodifisert mais Bt11 neppe uheldig for miljø og landbruk i Norge 07.02.2017 06.07.2017
Foreslår øvre tolerabelt inntaksnivå for kobber i den norske befolkningen 2017: 19 16.12.2016 30.06.2017
Foreslår tolerabelt inntaksnivå for selen for den norske befolkningen 2017: 20 16.12.2016 30.06.2017
Liten risiko for at mikroorganismer i gjødsel er skadelig for helse og miljø 2017: 16 08.11.2016 29.06.2017
Tomatmøll kan påføre tomatnæringen stor skade 09.06.2017 15.06.2017
Utsetting av stokkender uheldig for miljø og dyrehelse 08.02.2017 15.06.2017
Foreslår øvre inntaksnivå for fosfor 16.12.2016 30.05.2017
Foreslår øvre inntaksnivå for kalium i kosttilskudd 16.12.2016 30.05.2017
Uvisst om det er sammenheng mellom humledød og lindetrær 03.05.2017
Risikovurderinger av "andre stoffer" i kosttilskudd og energidrikker 05.05.2015 27.04.2017
Trenger omfattende tiltak for å bli kvitt skrantesyke 02.03.2017 29.03.2017
Velferd for sledehunder og hunder som bor ute 18.03.2016 23.03.2017
Faglig årsrapport 2016 15.03.2017
Vurdering av alternative maksimumsgrenser for jern og sink i kosttilskudd 16.06.2016 14.03.2017
Vurdering av alternative maksimumsgrenser for vitamin E og B6 i kosttilskudd 16.06.2016 07.03.2017
Minimal helse- og miljørisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis 08.08.2016 13.02.2017
Helse og miljø minimalt utsatt av nematoden Steinernema carpocapsae 08.08.2016 13.02.2017
Risikovurdering av dyrevelferd ved ulike metoder for merking og sporing av oppdrettet laksefisk 14.07.2016 15.12.2016
Kjemiske stoffer og deres rolle i utvikling av antimikrobiell resistens, en litteraturstudie 09.12.2016
Risikovurdering av "andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd 25.04.2016 06.12.2016
Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps 30.11.2016
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier 19.12.2014 15.11.2016
Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel og hold av fremmede ferskvannsplanter 18.01.2016 01.11.2016
Kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av domestiserte dyr 16.06.2016 25.10.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet 18.10.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131) 13.09.2016
Trenger mer kunnskap for å sikre trygg mat og biologisk mangfold 08.09.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/127) 01.09.2016
Risikovurdering av ugraset hønsehirse 2016: 23 05.05.2015 01.09.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen VCO-01981-5 (EFSA-GMO-DE-2016-130) 31.08.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen MON 87705 x MON 87708 x MON 89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/126) 30.08.2016
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler 10.03.2016 18.08.2016
Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02) 17.08.2016
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak 10.03.2016 16.08.2016
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for listing av truede dyr og planter (CITES) 27.07.2016
Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01) 05.07.2016
Ukjent smittekilde til CWD i Norge 27.06.2016 30.06.2016
Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter 18.01.2016 29.06.2016
Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis 2016: 20 01.10.2013 27.05.2016
Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis 2016: 21 15.12.2014 27.05.2016
Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold 2016: 11 05.10.2015 03.05.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 X NK 603 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/38). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr. 2016: 17 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/06). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x MON810 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/07). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr. 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 (søknad EFSA/GMO/CZ/2005/27). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 x MON 810 (søknad EFSA/GMO/CZ/2006/33). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/39). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Risikovurdering av magnesium i kosttilskudd 15.12.2015 05.04.2016
Inntaksberegninger av vitamin C og kalsium 15.12.2015 05.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull MXB-13 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/16). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull LLCotton25 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/13). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 (søknad EFSA/GMO/NL/2008/51). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis 18.11.2015 11.03.2016
Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun 03.06.2015 15.02.2016
Nedbrytning og mobilitet av plantevernmidler i norsk jordsmonn 02.06.2015 21.12.2015
Revurdering av plantevernmiddelet Proman med det virksomme stoffet metobromuron 18.06.2015 21.12.2015
Risikovurdering av akrylamidinntak fra mat i den norske befolkningen 17.12.2015
Vurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker 14.12.2015
Risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr 14.12.2015
Vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv 03.11.2014 14.12.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonaqua 123.8.12 (søknad C/NL/06/01) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonberry IFD-25958-3 (søknad C/NL/09/01) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonlite 123.2.38 (søknad C/NL/04/02) 26.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert nellik Moonvelvet IFD-26407-2 (søknad C/NL/09/02) 26.10.2015
Vurdering av faktorer som har betydning for oppføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr på den nasjonale sykdomslisten 19.02.2015 15.10.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 356043 (søknad EFSA/GMO/UK/2007/43) 28.09.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (søknad EFSA/GMO/BE/2010/79) 28.09.2015
Risikovurdering av kadmiuminntak fra mat i den norske befolkningen 10/505 15.06.2015
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Malakite med dei verksame stoffa dithianon og pyrimethanil 11.06.2015
Risikovurdering av metabolitten M44 av det aktive stoffet bixafen i plantevernmiddelet Aviator Xpro EC 225 11.06.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2006/36) 23.04.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 (EFSA/GMO/NL/2005/18) 23.04.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A5547-127 (EFSA/GMO/NL/2008/52) 23.04.2015
Helse- og miljørisikovurdering av det biologiske plantevernmiddelet Macrolophus pygmaeus 03.09.2014 18.03.2015
Risikovurdering av folsyre i kosttilskudd 13.10.2014 29.01.2015
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Proman med det verksame stoffet metobromuron 24.09.2014 23.01.2015
Helserisikovurdering av det verksame stoffet MCPA (2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre) 24.09.2014 23.01.2015
Helserisikovurdering av soppmiddelet Frupica med det verksame stoffet mepanipyrim 24.09.2014 23.01.2015
Risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd 13.10.2014 19.01.2015
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2 (EFSA/GMO/RX/40-3-2) 17.12.2014
Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap 18.09.2013 15.12.2014
Oversikt over risikovurderinger som er gjort av “andre stoffer" 06.05.2014 04.12.2014
Risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer 13/406 21.11.2013 28.11.2014
Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær 11/906 14.10.2013 24.11.2014
Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett 22.11.2013 13.11.2014
Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel 29.10.2013 10.11.2014
Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora 01.11.2013 10.11.2014
Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk 13/805 15.01.2014 30.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12) 17.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25 (C/F/95/12/07) 17.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37) 17.10.2014
Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika 09.10.2014
Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716 13/106 09.10.2014
Vurdering av tre barnegrøter og en morsmelkerstatning med probiotisk bakteriestamme Bifidobacterium lactis Bb12 - oppdatering 2014 09.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 x MON810 (EFSA/GMO/UK/2004/01) 03.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 13/327 15.08.2014
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge 13.06.2014
Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter 29.04.2014 21.05.2014
Sink og kobber i produksjonen av gris og fjørfe – stoffenes skjebne og effekter i næringskjede og miljø 13/603 23.09.2013 19.05.2014
Kvalitetskrav for vann til jordvanning 13-107 07.05.2014
Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon 11/007 30.11.2011 30.04.2014
Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer 12/106 25.06.2013 24.04.2014
Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer 21.11.2013 01.04.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 (Notification C/BE/96/01) 13/316 28.03.2014
Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning 20.03.2014
Helse- og miljø-risikovurdering av nytt soppmiddel, Luna Privilege 13/207 24.10.2013 19.02.2014
Vurdering av klagers argumentasjon i klagesak om avslag på søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Infinito 13/208 21.10.2013 04.02.2014
Helserisikovurdering av soppmiddelet Aviator Xpro EC 225 13/209 24.10.2013 04.02.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 (EFSA/GMO/UK/2005/11) 13/335 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2005/19) 13/332 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 (EFSA/GMO/RX/Bt11) 13/330 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56) 13/334 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 13/336 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/49) 13/331 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604(EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/333 18.03.2013 21.01.2014
Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU 13/701 20.12.2013
Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge 10/003 14.12.2009 12.12.2013
Vurdering av lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk 13/405 29.04.2013 28.11.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 (C/DE/02/9) 13/317 07.11.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810 (C/DE/02/92, EFSA/GMO/DE/2004/03) 13/318 07.11.2013
Uttalelse om smitterisiko knyttet til ubehandlet husdyrgjødsel fra gjødselkjellere med avrenning fra sanitæranlegg 13-104 08.05.2013 28.10.2013
Vurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav 13-905 11.09.2013 22.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15) 13/321 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21) 13/322 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20) 13/323 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/05) 13/324 18.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 (Notifisering C/ES/00/01) 13/320 18.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/12/12/02) 27.09.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25) 13/315 27.09.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15) 13/314 22.08.2013
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Aviator Xpro EC 225 13/204 16.04.2013 03.07.2013
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Bonzi 13/205 22.01.2013 03.07.2013
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Movento 100 SC 13/203 18.04.2013 03.07.2013
Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon 11/505 08.11.2011 18.06.2013
Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr 11/808 11.04.2011 17.06.2013
Risikokarakterisering av løvtreflis-import fra Nord-Amerika 11/909 30.08.2011 29.05.2013
Forskning er viktig for å sikre trygg mat 13/004 28.05.2013
Svar på innsigelser fra The Retinol Consortium til «Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter» 13/404 15.04.2013
Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn 10/004 21.09.2010 09.04.2013
Risikovurdering av aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter i den norske befolkningen 11/504 24.10.2012 05.04.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8, RF3 og MS8 x RF3 13/307 04.04.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/309 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/310 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56) 13/311 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37) 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/06) 12/318 19.03.2013
Vurdering av klagers argumenter i klagesak for plantevernmiddelet Plenum 50 WG 13/302 18.01.2013 13.03.2013
Risikovurdering av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin og tryptofan i fri form 12/704 28.08.2012 11.03.2013
Uttalelse om rapporten "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" fra 2008 11/005 20.02.2013
Endelige miljørisikovurderinger av genmodifisert mais MON863, MON863 x MON810 og MON863 x MON810 x NK603 12/315-17 14.01.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/12/12/02) 12/313 11.01.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25) 12/319 11.01.2013
Revurdering av modell for beriking av mat og drikke 12/705 16.10.2012 10.01.2013
Vurdering av maksimumsgrenser for vitamin A og vitamin D i kosttilskudd 11/701 11.10.2012 10.01.2013
Vurdering av publikasjonen ”Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roudup-tolerant genetically modified maize” av Séralini et al. 12/314 17.10.2012 20.12.2012
Risikovurdering av furaninntak i den norske befolkningen 10/404 20.08.2010 20.09.2012
Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter 10/405 11.04.2011 22.08.2012
Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk 11/904 23.11.2011 05.07.2012
Norsk inntak av vitaminer og mineraler 28.06.2012
Miljørisikovurdering av plantevermiddelet Infinito 12/204 20.04.2012 26.06.2012
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Bontima 12/203 20.04.2012 26.06.2012
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Talius 12/205 20.04.2012 26.06.2012
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Plenum 50 WG 12/206 20.04.2012 26.06.2012
Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe 11/107 16.02.2012 22.05.2012
Helserisikovurdering av Cry-proteiners adjuvanseffekter 11/313 06.12.2011 25.04.2012
Tilstrekkelig varmebehandling gir trygt fiskefôr 11/603 14.07.2011 23.04.2012
VKM foreslår at forskning om mattrygghet styrkes 12/004-1 10.04.2012
Metodedokument for VKMs faggruppe for plantevernmidler 12/204 23.03.2012
VKMs mål- og strategiplan for 2012 til 2014 11/010-1 20.03.2012
Vurdering av planteskadegjeraren Anoplophora chinensis 11/907 06.07.2011 13.03.2012
Risikovurdering av heksekost på epletre 11/905 22.06.2011 13.03.2012
Vurdering av risiko for import av revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis til Fastlands-Norge og helseeffekter for befolkningen 11/106 28.03.2011 15.02.2012
Vurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger 11/506 24.11.2011 19.01.2012
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Neemazal 11/206 18.10.2011 18.01.2012
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Milbeknock 11/207 18.11.2011 18.01.2012
Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret 09/808 20.01.2011 10.01.2012
Risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for å bekjempe sjukdommer hos landdyr 10/804 22.11.2010 19.12.2011
Kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 2009-2010 10/013 16.12.2011
Sammenheng mellom VKMs risikovurderinger av marine oljer 11/012 07.12.2011
Kommentarer til SCCSs vurdering av parabener i kosmetiske produkter 11/404 25.11.2011 02.12.2011
Risikogruppering av aminosyrer 09/703 29.08.2011 28.11.2011
Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer 08/504 15.12.2008 19.10.2011
Konsekvenser for norske kostholdsråd av nye grenseverdier i EU for tjærestoffer (PAH) i skjell 10/506 29.06.2011
Vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer 08/707 15.12.2008 28.06.2011
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Pirimor 11/204 12.04.2011 24.06.2011
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Centium 11/205 15.04.2011 24.06.2011
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 09/100 06.09.2010 23.06.2011
Risikovurdering av humanpatogener i sjøpattedyr 08/108 12.05.2011
Risikovurdering av krav til hygienisering av organisk gjødsel 10/103 01.10.2010 28.03.2011
Endelig risikovurdering av genmodifisert potetlinje EH92-527-1 ”Amflora” (C/SE/96/3501 og EFSA/GMO/UK/200514) 10/311 15.10.2010 18.03.2011
Vurdering av risiko for svulstdannelse ved bruk av plantevernmiddelet Frupica 10/208 10.11.2010 14.02.2011
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Envidor 10/207 11.10.2010 02.02.2011
Uttalelse om bruk av slam fra klekkerier, settefiskanlegg og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel 10/106 01.10.2010 21.01.2011
Vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk 09/806-rev2 25.06.2009 11.01.2011
Vurdering av risiko for dårleg dyrevelferd ved hald av visse artar reptiler og amfibium 09/809 11.12.2009 10.01.2011
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex 10/206 11.10.2010 23.12.2010
Revurdering av statistiske re-analyser utført av de Vendômois og medarbeidere 10/011/4 22.12.2010
Uttalelse fra Hovedkomiteen om evaluering fra Direktoratet for naturforvaltning 10/007/2 20.12.2010
Vurdering av oppdatert søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat 10/406 19.11.2010 17.12.2010
Vurdering av kreatin i sportsprodukter 09/702 17.06.2010 08.12.2010
Revidert risikovurdering av Ralstonia solanacearum – mørk ringråte på potet fra Nederland 09/906-3 05.01.2010 06.12.2010
Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe 10/507 30.09.2010 05.11.2010
Risikovurdering av inntaket av kumarin i den norske befolkningen 09/405 09.06.2009 13.10.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (THR) tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/-2007/44) 08/310 03.01.2008 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (LM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/61) 09/303 03.01.2008 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (TM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/59) 08/331 03.01.2008 27.09.2010
Risikovurdering av bruk av gass, straum og slag mot hovudet til bedøving av fisk 09/810 07.05.2010 15.09.2010
Vurdering av D-tagatose 10/703 07.05.2010 15.09.2010
Risikovurdering av Phytophthora fragariae – rød marg i jordbær 09/905 30.11.2009 14.09.2010
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - Del 2 08/906 21.02.2008 31.08.2010
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC 10/203 08.04.2010 29.06.2010
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex 10/204 08.04.2010 29.06.2010
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC 10/205 07.04.2010 29.06.2010
Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd 10/006 17.06.2010
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12 08/107 04.05.2009 14.05.2010
Risikovurdering av klorheksidin i kosmetiske produkt 09/106-rev1 07.05.2010 15.04.2010
Risikovurdering av dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk av damp eller varmt vann 09/105 15.04.2010
Risikovurderinger av minérfluer (Liriomyza) 09/904 01.09.2009 25.03.2010
Alternativ metode for prosessering av kategori 2 og 3 materiale fra fisk 08/608 01.06.2009 24.03.2010
Risikovurdering av Catch and Release 09/804 07.04.2009 17.03.2010
Risikovurdering av bruk av akupunktur på dyr 09/807 02.06.2009 11.02.2010
Vurdering av mankozebs effekter på utviklingen av nervesystemet 09/210 21.10.2009 22.01.2010
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC 09/209 21.10.2009 22.01.2010
Miljørisikovurdering av plantervernmiddelet Steward 30 WG 09/208 12.09.2009 22.01.2010
Vurdering av EUs eksponeringsmodell for stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer 06/406 14.11.2006 18.12.2009
VKM med kommentarer til EFSA-vurdering av Dietary reference values (DRV) 09/701 13.10.2009
Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge 08/907 22.08.2008 12.10.2009
Helse og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON 863 x MON 810 (C/DE/02/9) 09/308 02.10.2009
Risikovurdering av parasitter i drikkevann 08/105 20.06.2008 24.08.2009
Risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel 05/511 05.11.2006 21.08.2009
Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle 08/106 02.05.2008 21.08.2009
Risikovurdering av QAC i kosmetiske produkt 08/109 03.04.2009 13.08.2009
Risikovurdering av plantevernmiddelet Revus 250 SC 09/203 15.04.2009 23.06.2009
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Shirlan 09/204 14.04.2009 23.06.2009
Uttalelse om bruk av glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete 09/205 16.04.2009 23.06.2009
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG 09/206 16.04.2009 23.06.2009
Risikovurdering av plantevernmiddelet Boxer 09/207 17.04.2009 23.06.2009
Risikovurdering av very low calorie diets 07/710 13.03.2008 14.05.2009
Oppdatert risikovurdering av ingredienser i "energidrikker" 09/404 23.03.2009 11.05.2009
Revisjon av Tolerable Upper Intake Level (UL) 09/700-2 06.03.2009
Bruk av probiotika til kritisk syke pasienter 07/112 22.10.2007 27.02.2009
Miljørisikovurdering av Sumi-Alpha - esfenvalerat 08/205 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av Fastac 50 - alfacypermetrin 08/206 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av Floramite 240 SC - bifenazat 08/208 27.10.2009 26.02.2009
Revidert helserisikovurdering av Ranman TwinPack-cyazofamid 08/209 27.10.2008 26.02.2009
Helserisikovurdering av pyretriner i hobbypreparater 08/210 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Karate 2,5 WG 08/207 23.10.2008 26.02.2009
Revidert modell for vurdering av berikningssaker 05/706 09.11.2008 25.02.2009
Kriterier for trygg bruk av planteråvarer i fôr til fisk 07/604 22.10.2007 05.02.2009
Sensibilisering forårsaket av eksponering for kosmetiske produkter 07/404 14.01.2008 16.01.2009
Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge 07/906 27.03.2007 17.12.2008
Merking av sukker/tilsatt sukker i EU 08/708 17.12.2008
Helserisikovurdering av nematoden Heterorhabditis megidis 07/234 10.08.2007 29.11.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 863 (C/DE/02/92) 08/328 28.05.2008 28.11.2008
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) - Del 1 08/906 21.02.2008 26.09.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12) 08/311 28.04.2008 19.09.2008
Salmonella diarizonae under norske forhold, konsekvenser for dyr og mennesker som en del av matkjeden 07/110 09.09.2008
Risikovurdering av effekten av dyretettleik på dyrevelferda for slaktekylling 07/810 15.11.2007 28.08.2008
Risikovurdering og utredning av spørsmål knyttet til dyresykdommen blåtunge (bluetongue) 08/804 25.01.2008 14.08.2008
Vurdering av 7 dietetiske produkter 08/701 11.02.2008 14.08.2008
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Gro-Stop Innovator-klorfrofam 08/203 04.04.2008 12.08.2008
Helserisikovurdering av preparater med nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita 07/233 10.08.2007 12.08.2008
Revidert helserisikovurdering av plantevernmiddelet Totril - Ioksynil 08/204 04.04.2008 12.08.2008
Plantehelserisiko ved import av ”Hoppebønne” fra USA - Sebastiana spp. og Cydia deshaisiana 08/905 21.02.2008 02.07.2008
Risikovurdering av hald av kylling - lysforhold 07/810 15.11.2007 25.06.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljerapslinje MS8, RF3 og MS8 x RF3 08/307 04.02.2008 24.06.2008
Vurdering av fire studier der bisfenol A er undersøkt med hensyn til skader under utvikling av nervesystemet 08/404 10.03.2008 18.06.2008
Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr 07/807 21.06.2007 11.06.2008
Positivliste over dyr tillate for framsyning i sirkus 07/808 14.11.2007 11.06.2008
Risikovurdering av import og spredning av tarmpatogene bakterier med friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Asia 07/111 10.06.2008
Risikovurdering av skogskadegjøreren Ips amitinus i Norge 07/905 05.01.2007 04.06.2008
Risikovurdering - glukosaminer og chondroitin i fôrvarer 08/604 07.01.2008 02.06.2008
Helse-og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x NK603 EFSA/GMO/UK/2004/05 08/312 04.04.2008 30.05.2008
Transport av fisk i lukket system 07/806 08.06.2007 14.05.2008
Vurdering av maksimumsgrenser for nikkel, silisium, tinn, vanadium, kalium og fosfor i EU 07/711 17.01.2008 22.04.2008
Vurdering av morsmelkerstatning med delvis hydrolysert protein 07/712 03.12.2007 21.04.2008
Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke 06/404 23.06.2006 07.04.2008
Risikovurdering av GellyFeed-metoden 08/603 27.12.2007 06.04.2008
Gjennomgang av risikovurdering av ikke-dioksinlignende PCB, ny rapport fra EFSA 07/505 10.02.2007 04.04.2008
Vurdering av hyperaktivitet og syntetiske fargestoffer i kombinasjon med natriumbenzonat 07/407 15.01.2008 12.03.2008
Risikovurdering av N-etyl-toluensulfonamid (NETSA) 07/406 14.03.2007 07.03.2008
Risikovurdering av PAH i skjell (revidert) 05/509-1a-rev 05.01.2007 29.02.2008
Helse- og miljørisikovurdering av Monsantos genmodifiserte mais NK603 x MON 810 08/308 04.01.2008 27.02.2008
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik- linje Moonlite 123.2.38 fra Florigene Ltd. (C/NL/04/02) 08/306 04.02.2008 27.02.2008
Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus i Norge (CGMMV) 07/207 20.07.2007 12.02.2008
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Candit- kresoksimmetyl 07/235 25.10.2007 21.01.2008
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Amistar - azoksystrobin 07/239 25.10.2007 21.01.2008
Risikovurdering av plantevernmiddelet Ranman TwinPack 07/237 25.10.2007 21.01.2008
Risikovurdering av plantevernmiddelet Nordox 75 WG - kobber(I)oksid 07/236 25.10.2007 21.01.2008
Risikovurdering - slakting av dyr uten bedøvelse 07/809 23.10.2007 18.01.2008
Vurdering av ny dokumentasjon for diacylglyserololje (DAG) 07/704 10.01.2008
Vurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk 07/804 15.03.2007 20.12.2007
Vurdering av maksimumsgrenser for en rekke vitaminer og mineraler 07/711 26.10.2007 10.12.2007
Helserisikovurdering av nematoden Steinernema feltiae brukt som plantevernmiddel 07/232 10.08.2007 29.11.2007
Risikovurdering av nematoden Steinernema kraussei brukt som plantevernmiddel 07/231 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Amblyseius cucumeris 07/230 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering rovmidden Hypoaspis aculeifer brukt som plantevernmiddel 07/229 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Hypoaspis miles 07/228 10.08.2007 27.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Phytoseiulus persimilis 07/227 10.08.2007 27.11.2007
Risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever 07/506 01.10.2007 27.11.2007
Vurdering av 10 dietetiske produkter 07/700-8 29.09.2007 20.11.2007
Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB 07/504 10.02.2007 15.11.2007
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07 07/321 06.07.2007 14.11.2007
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9) 07/320 03.07.2007 14.11.2007
Risikovurdering av koffein i kosttilskudd 07/405 13.07.2007 01.11.2007
Vurdering av søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat 07/405 13.07.2007 01.11.2007
Tørket krydder som smittekilde for tarmpatogene bakterier 06/104 26.09.2007
Risikovurdering av plantevernmiddelet Signum - boskalid og pyraklostrobin 07/226 04.05.2007 11.09.2007
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Merit Forest WG - imidakloprid 07/225 02.05.2007 11.09.2007
Risikovurdering av plantevernmiddelet Topsin - tiofanatmetyl 07/224 04.05.2007 11.09.2007
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Rovral 75 WG - iprodion 07/222 02.05.2007 11.09.2007
Risikovurdering av XyRex®-produkter 06/605 05.05.2006 05.09.2007
Vurdering av 9 dietetiske produkter 07/700-6 28.08.2007
Uttalelse om Bayer Crop Science Genmodifisert oljerapslinje T45 07/311 07.07.2007
Vurdering av selfangst 07/805 19.04.2007 27.06.2007
Vurdering av Initial Report D-tagatose som ny mat/ingrediens 07/707 15.05.2007 26.06.2007
Ny vurdering av LGG i barnemat 07/107 23.03.2007 15.06.2007
Risikovurdering - UV-stråling og bruk av solkrem 06/407 02.11.2006 06.06.2007
Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat 06/505 30.10.2006 22.05.2007
Vurdering av maiskimolje rik på uforsåpbare komponenter som ny mat/ingrediens 07/703 01.02.2007 21.05.2007
Vurdering av rapsfrøolje rik på uforsåpbare komponenter som ny mat/ingrediens 07/702 01.02.2007 21.05.2007
Risikovurdering av utlekking av nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter 05/407 24.05.2005 02.05.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Sitobion avenae til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel 07/219 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Rhopalosiphum padi til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel 07/218 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av rovtegen Macrolophus caliginosus brukt som plantevernmiddel 07/216 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Feltiella acarisuga brukt som plantevernmiddel 07/215 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Eretmocerus eremicus brukt som plantevernmiddel 07/214 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av steriliserte sommerfuglegg av arten Ephestia kuehniella som fôr til rovteger 07/213 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Encarsia formosa brukt som plantevernmiddel 07/212 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Diglyphus isaea brukt som plantevernmiddel 07/211 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Dacnusa Sibrica brukt som plantevernmiddel 07/210 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av marihønen Cryptolaemus montrouzieri brukt som plantevernmiddel 07/209 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av gallmyggen Aphidoletes aphidimyza brukt som plantevernmiddel 07/208 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius ervi brukt som plantevernmiddel 07/207 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius colemani brukt som plantevernmiddel 07/206 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av rovtegen Orius majusculus brukt som plantevernmiddel 07/217 15.01.2007 24.04.2007
Dispensasjoner fra merkeforskriften 07/705 21.03.2007 23.04.2007
Risikovurdering av organiske tinnforbindelser i sjømat 05/509-1e 01.04.2005 29.03.2007
Qualified Presumption Safety - EFSA 07/108 14.01.2007 15.03.2007
Risikovurdering ved omsetning og konsum av råmelk 07/104 24.01.2007 02.03.2007
Vurdering av triklosan i forhold til utvikling av antibiotikaresistens 07/103 04.12.2006 02.03.2007
Risikovurdering av E-coli i den norske kjøttkjeden 06/106 25.10.2006 02.03.2007
Sukker og søtstoffer i brus, saft og nektar 05/704 07.03.2005 01.03.2007
Revidert vurdering vedrørende azaspiracidtoksiner i krabbe 05/512-rev 30.11.2006 27.02.2007
Vurdering av ”Rapport om sameksistens mellom genmodifiserte, konvensjonelle og økologiske vekster/kulturer under norske forhold” 06/304 17.11.2006 16.02.2007
Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007 (HK/FG1/FG8) 05/019 26.06.2006 15.02.2007
Kommentar til rapport fra den franske vitenskapskomiteen Afssa vedrørende skrapesyke 07/106 24.01.2007 14.02.2007
Risikovurdering av pærebrann (Erwinia amylovora) i Norge 06/211 22.07.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2, C/UK/94/M3/1 06/314 17.11.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07 06/313 17.11.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON810, C/DE/02/9 06/312 17.11.2006 30.01.2007
Risikovurdering, Infeksiøs lakseanemi (ILA) 06/804 28.08.2006 21.01.2007
Vurdering av konjacglucomannan 06/712 22.08.2006 24.11.2006
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Stomp - pendimetalin 06/213 07.09.2006 22.11.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Calypso 480 SC - tiakloprid 06/208 11.05.2006 22.11.2006
Revidert risikovurdering av BioProtein 06/608 08.05.2006 05.10.2006
Import av tropiske reker fra Hawaii 05/805 17.11.2005 03.10.2006
Vurdering av risiko for akutte helseeffekter ved konsum av epler inneholdende rester av plantevernmiddelet dimetoat 06/214 28.09.2006 29.09.2006
Risikovurdering av hvitt fosfor 06/504 06.03.2006 13.09.2006
Vurdering av metode for fastsettelse av grenseverdier for vitaminer og mineraler i EU, respons på diskusjonsdokument fra EU 06/709 26.06.2009 12.09.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Proline EC 250 - protiokonazol 06/212 07.09.2006 11.09.2006
Vurdering av salt tilsatt jod og fluor 05/710 24.10.2005 08.08.2006
Vurdering av de iboende egenskapene til det virksomme stoffet bentazon med hensyn på reproduksjon 06/210 11.05.2006 28.07.2006
Risikovurdering av konsentrerte MCPA-preparater 06/209 11.05.2006 28.07.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Swirski-Mite 06/207 05.05.2006 28.07.2006
Vurdering av reproduksjonskadelige og kreftfremkallende stoffer i kategori 1 og 2 05/215 16.11.2005 28.07.2006
Vurdering av 10 dietetiske produkter 06/700-6 15.05.2006 22.06.2006
Kommentarer til Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk Analysis to the work of CCNFSDU (Codex) 06/706 11.05.2006 19.06.2006
Isomaltulose - vurderinger fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes og Federal Institute for Risk Assessment 06/705 31.03.2006 19.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Ramrod FL 06/206 08.03.2006 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Goltix 06/205 08.03.2006 15.06.2006
Vurdering av mankozebs helseskadelige potensial og mobiliteten til ETU 05/208 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Sencor WG - metribuzin 05/213 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Afalon F - linuron 05/212 05.09.2005 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Reglone - dikvatdibromid 05/214 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering forbundet med bruk av parabener i kosmetiske produkter 05/408 06.09.2004 14.06.2006
Vurdering/kommentering av SFT-rapport: Kartlegging av nye organiske miljøgifter i 2004 05/510 19.09.2005 01.06.2006
Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt 05/807 05.07.2005 31.05.2006
Anvendelse av "threshold of toxicological concern" (TTC)-prinsippet i VKMs risikovurderinger 05/902 24.05.2006
Salmonella i fôrmiddel til fisk og landdyr 04/104 28.09.2005 22.05.2006
Vurdering av risiko knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av bacitracin 05/106 20.09.2005 10.05.2006
Vurdering av funn av azaspiracidtoksiner i krabbe 05/512 05.11.2005 29.03.2006
Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold 04/506 24.05.2004 27.03.2006
Vurdering av kriterier for å inkludere/stryke næringsstofforbindelser i Codex' positivliste 05/711 08.10.2005 17.03.2006
Vurdering av bruk av bor i kosttilskudd og næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov 06/703 24.02.2006 15.03.2006
Vurdering av delvis hydrolysert guarkjernemel 05/708 15.07.2005 05.03.2006
Vurdering av dansk modell for risikovurdering av berikningssaker 05/706 27.02.2006
Vurdering av tilsetning av vitaminer og mineraler til 14 drikker og ulike typer melk 05/705 31.01.2005 27.02.2006
Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk og fløte 05/104 05.04.2005 16.02.2006
Risikovurdering vedrørende Listeria monocytogenes relatert til gravides konsum av sushi 05/105 01.02.2006
Risikovurdering - avhorning og kastrasjon av kalv og kje 05/806 01.07.2005 01.02.2006
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 fra Monsanto C/DE/02/9 05/325 29.11.2005 17.01.2006
Helserisikovurdering av genmodifisert raps GT73 fra Monsanto. C/NL/98/11 05/326 29.11.2005 17.01.2006
Migrasjon av metylendianilin fra kjøkkenredskaper 05/405 25.02.2005 11.01.2006
Risikovurdering av kvikksølv i torskefilet 05/509-1c 06.01.2006
Risikovurdering av bly og kadmium i skjell 05/509-1b 06.01.2006
Risikovurdering av PAH i skjell 05/509-1a 06.01.2006
Comments on dietary exposure studies on endosulfan in fish 05/609 02.01.2006
Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder 05/509 01.04.2005 30.12.2005
Risikovurdering av bruken av dietylftalat (DEP) i kosmetiske produkter 05/406 18.03.2005 20.12.2005
Vurdering av nye resultater i Sørfjorden 05/507 18.01.2005 16.12.2005
Vurdering av trehalose - nytt næringsmiddel 05/707 21.06.2005 16.12.2005
Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter 05/312-5 11.02.2005 25.11.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Titus WSB - rimsulfuron 05/210 05.09.2005 14.11.2005
Risikovurdering av plantevernmiddelet Fenix - aklonifen 05/211 05.09.2005 14.11.2005
Vurdering av 7 dietetiske produkter 05/709 22.08.2005 25.10.2005
Risikovurdering, spredning av fiskesykdommer gjennom pelsdyrfôr 05/604 04.01.2005 05.10.2005
Risikovurdering av fluor i krillmel til bruk i fôr 05/606-4 15.03.2005 30.09.2005
Miljøeffekter av tilsetningstoffer i fôr 05/606-1 15.03.2005 15.09.2005
Furfural som aroma i kosmetiske produkter og næringsmidler 05/404 04.02.2005 13.09.2005
Vurdering - nye resultater fra fisk i Mjøsa 05/504 27.05.2004 12.07.2005
Risikovurdering av PBDE 04/504 17.01.2005 11.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Roundup Max i forhold til effekter på amfibier 05/209 25.05.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vilt Vekk Luktputer 05/207 31.01.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec - abamektin 05/206 31.03.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus 05/205 31.01.2005 08.07.2005
Vurdering av bruken av Henna som hårfargemiddel 04/407 23.03.2004 01.07.2005
Vurdering av sannsynlighet for introduksjon av rabies til Norge via hund, katt og ville dyr 04/101 01.12.2004 01.07.2005
Foreløpig risikovurdering vedrørende Yersinia enterocolitica i kjøttkjeden 04/103 25.10.2004 30.06.2005
Revidert vurdering av risiko knyttet til mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og import av matpoteter fra Egypt 04/201 02.07.2004 14.06.2005
Lidokain - risikovurdering 05/508 17.02.2005 10.06.2005
Helserisikovurdering av genmodisert maishybrid 1507 x NK603 05/312 05.04.2005 03.06.2005
Høringsuttalelse fra VKM til EFSAs forslag til en risikovurderingsmodell for stoffer som er både gentoksiske og kreftfremkallende 05/901 27.05.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Acento Prima - pikoksystrobin og cyprodinil 05/204 31.03.2005 25.05.2005
Tilsetning av L-histidin i fôr til laksefisk 05/605 09.02.2005 23.05.2005
Risikovurdering - mulige smitteveier for Gyrodactylus salaris 05/804 15.02.2005 20.05.2005
Vurdering av nye resultater - Ranfjorden 04/508 17.01.2005 29.04.2005
Vurdering av nye resultater i Vefsnfjorden/Leirfjorden og Sandnessjøen 05/505 17.01.2005 29.04.2005
Tilsetning av plantesteroler til margarin, melkedrikk og yoghurt 04/706 08.10.2004 28.04.2005
Vurdering av tidligere risikovurdering av jern 04/704 02.06.2004 27.04.2005
Comments on maximum limits for fluorine in feed materials 05/606-3 15.03.2005 25.04.2005
Comments on maximum content for cadmium in fish feed 05/606-2 15.03.2005 25.04.2005
Bedøving og avlivning av store mengder fisk utenfor slakteri 04/804 24.10.2004 25.04.2005
Vurdering av tilsetning av fytosterol i lettmargarin 04/703 16.04.2004 22.04.2005
Cadmium in feed to farmed salmonid fish 05/607 13.04.2005
Vurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite 05/506 18.10.2005 01.04.2005
Vurdering av 11 medisinske næringsmidler 05/702 16.02.2005 18.03.2005
Omestret fett 04/705 27.08.2004 18.03.2005
Migrasjon av epoksidert soyaolje (ESBO) og 2-etylheksansyre (2-EHA) til barnemat 04/411 08.10.2004 08.03.2005
Helserisikovurdering av NK603 (C/EC/00/01) etter ny mat forordning 258/97/EF 05/307 07.02.2005 04.03.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais, GA21 etter ny mat forordning 258/97/EF 05/305 07.02.2005 03.03.2005
Risikovurdering av forurensende sedimenter - sak fra SFT 04/509 09.09.2004 02.03.2005
Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG) 04/702 02.03.2004 02.03.2005
Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter 05/304 07.02.2005 28.02.2005
Risikovurdering - dyrefosters evne til å oppleve ubehag, smerte og stress 04/802 24.10.2004 03.02.2005
Kan virvelløse dyr oppleve ubehag, smerte og stress? 04/803 24.10.2004 03.02.2005
Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter 04/406 23.03.2004 31.01.2005
Vurdering av PFAS 04/507 26.06.2004 26.01.2005
PBDE i drikkevann rundt Mjøsa 04/503 31.03.2004 26.01.2005
Risikovurdering av ingredienser i "energidrikker" 04/701 29.03.2004 26.01.2005
Dyreveldferdsmessig risikovurdering - fangst og hold av villtorsk 04/801 05.08.2004 05.01.2005
Risikovurdering av utlekking av bly og kadmium fra glass, metallvarer og ikke-keramiske gjenstander uten emaljebelegg 04/404 02.07.2004 20.12.2004
Vurdering av kostholdsråd i Sør-Varanger 04/505 05.04.2004 17.12.2004
Dioksin og dioksinlignende PCB i mat 04/502 06.04.2004 26.11.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert bomull (C/NL/04/01) for import og prosessering, direktiv 2001/18/EØF 04/309 15.10.2004 19.11.2004
Migrasjon av N-etyl-toluensulfonamid (NETSA) fra ostefilm til næringsmiddelsimulant 04/405 31.03.2004 09.11.2004
Risikovurdering av utlekking av bly og andre tungmetaller fra keramiske produkter 04/403 26.01.2004 19.10.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert ris (C/GB/03/M5/3) til bruk som fôrvare 04/301 04.03.2004 09.08.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert potet (C/SE/96/3501) med resistensgener mot antibiotika 04/304 07.06.2004 27.06.2004
Vurdering av sulfittmatter og tilbakeholdelsestid for druer 04/402 02.03.2004 01.06.2004
Helserisikovurdering av genmodifisert herbicidtolerant raps (C/BE/96/01) til bruk som fôrvare og næringsmiddel 04/302 23.03.2004 02.05.2004
Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk 04/501 06.04.2004 30.04.2004
Forskning på helseeffekter av genmodifiserte organismer 04/305 01.04.2004 28.04.2004