Hopp til innhold Hopp til søk

Faggruppene

 

Alle meldinger

EFSAs rapporter om arsen i mat

EFSAs rapporter om arsen i mat

Det beregnete inntaket av uorganisk arsen blant folk er i verste fall så høyt at det ikke kan utelukkes at det vil kunne utgjøre en helserisiko, konkluderer den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en risikovurdering i 2009. Oppdaterte beregninger i 2014 viste lavere eksponering for uorganisk arsen
[01.07.2015] Les mer
Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd miljøekspertar til Vitskapskomiteen for mattryggleik

Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd miljøekspertar til Vitskapskomiteen for mattryggleik

Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd 22 miljøekspertar til dei to nye faggruppene for miljø i Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM). VKM har fått nye oppdrag frå Miljødirektoratet. Til å utføre desse oppgåvene har HOD utnemnd nye miljøekspertar til VKM.
[16.06.2015] Les mer
Oppdragsbrev fra Miljødirektoratet med nye oppgaver på miljøområdet

Oppdragsbrev fra Miljødirektoratet med nye oppgaver på miljøområdet

VKM har fått nye oppgaver for Miljødirektoratet innen fremmede organismer, truede arter og mikroorganismer. I oppdragsbrevet fra Miljødirektoratet for 2015 kan du lese mer om oppdragene.
[18.05.2015] Les mer
Klima- og miljødepartementet redegjør for rettslig status for genmodifiserte produkter i Norge og starter vurdering av ni GMO-er

Klima- og miljødepartementet redegjør for rettslig status for genmodifiserte produkter i Norge og starter vurdering av ni GMO-er

Klima- og miljødepartementet redegjør i dag for rettslig status for genmodifiserte produkter i Norge.
[26.11.2014] Les mer
Svenske matmyndigheter advarer mot bly i viltkjøtt

Svenske matmyndigheter advarer mot bly i viltkjøtt

Det svenske Livsmedelsverket publiserer i dag en undersøkelse som viser at man risikerer å få i seg skadelige mengder bly, dersom man ikke skjærer vekk nok kjøtt rundt skuddkanalen. Konklusjonen er i tråd med risikovurderingen som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjorde for Mattilsynet i 2013.
[07.10.2014] Les mer
Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal gjøre risikovurderinger av antibiotikaresistens for Mattilsynet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal gjøre risikovurderinger av antibiotikaresistens for Mattilsynet

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere hvilken risiko antibiotikaresistente bakterier som finnes i matproduserende dyr og mat utgjør for mennesker.
[16.09.2014] Les mer
EFSA har vurdert helserisiko ved lengre lagringstider for egg

EFSA har vurdert helserisiko ved lengre lagringstider for egg

Det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, mener risikoen for å bli smittet med Salmonella vil øke dersom lagringstidene for egg i EU økes.
[01.08.2014] Les mer
EFSA-rapport om opprettholdelse av kuldekjeden ved lagring og transport av kjøtt

EFSA-rapport om opprettholdelse av kuldekjeden ved lagring og transport av kjøtt

Tiden mellom slakting og hakking av kjøtt kan forlenges uten å forårsake mer vekst av sykdomsfremkallende bakterier om tillatt lagringstemperatur senkes.
[31.07.2014] Les mer
Reduksjon av skrapesyke er usannsynlig uten effektive avlsprogrammer

Reduksjon av skrapesyke er usannsynlig uten effektive avlsprogrammer

Dette uttaler eksperter i det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA. I land der avlsprogrammer for motstandsdyktighet har vært effektivt innført, ser man en nedgang i tilfeller av klassisk skrapesyke gjennom de siste ti årene.
[31.07.2014] Les mer
EFSA har vurdert sammensetninger i morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

EFSA har vurdert sammensetninger i morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

Vurderingen er gjort av det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, på oppdrag fra EU-kommisjonen.
[25.07.2014] Les mer
Åpen høring om utkast til referanseverdi for anbefalt inntak av folat

Åpen høring om utkast til referanseverdi for anbefalt inntak av folat

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har en åpen høring om sitt utkast til referanseverdi for anbefalt inntak av folat.
[25.07.2014] Les mer
Ny veileder for undersøkelser av atypisk kugalskap

Ny veileder for undersøkelser av atypisk kugalskap

EFSA, EU sitt mattrygghetsorgan, har laget en laboratorieveileder for undersøkelser av forekomst av atypisk kugalskap (BSE) i vev fra smittet storfe.
[22.07.2014] Les mer
Åpen høring om retningslinjer for å forutsi konsentrasjoner av plantevernmiddel i jord

Åpen høring om retningslinjer for å forutsi konsentrasjoner av plantevernmiddel i jord

Det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, har en åpen høring i forbindelse med sitt utkast til retningslinjer for å forutsi konsentrasjoner av plantevernmiddel og metabolitter i jord.

[21.07.2014] Les mer
EFSA setter ny inntaksgrense for den syntetiske matfargen paraoransje (E110)

EFSA setter ny inntaksgrense for den syntetiske matfargen paraoransje (E110)

I lys av ny vitenskapelig kunnskap har det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, gjort en revurdering av akseptabelt daglig inntak (ADI) av den syntetiske matfargen paraoransje (E110).
[15.07.2014] Les mer
Korrigering av data for benzosyre i drikkevarer gjør at VKM må gjøre beregninger i risikovurdering på nytt

Korrigering av data for benzosyre i drikkevarer gjør at VKM må gjøre beregninger i risikovurdering på nytt

Mattilsynet varsler at det er fremkommet nye opplysninger som gjør at noen av de innrapporterte dataene for benzosyre i drikkevarer må korrigeres. VKM har brukt disse dataene i en risikovurdering for å beregne hvor mye benzosyre to-åringer og voksne over 18 år får i seg fra drikke. Når dataene blir endret må VKM gjøre beregningene på nytt. Beregningene som VKM har gjort for inntak av søtstoffer i samme rapport berøres ikke.
[17.02.2014] Les mer
Rapport fra Bioforsk om effekt av genmodifisert glyfosattolerant mais på agronomi og miljø

Rapport fra Bioforsk om effekt av genmodifisert glyfosattolerant mais på agronomi og miljø

Bioforsk har på oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet en rapport der de har vurdert hvilke effekter genmodifisert glyfosattolerant mais vil kunne ha på agronomi og miljø dersom slike maissorter ble tillatt å dyrke i Norge. Rapporten vil bli brukt som bakgrunnsdokument når VKM vurderer GMO-er med glyfosattoleranse.
[27.01.2014] Les mer
EFSAs re-evaluering av søtstoffet aspartam er publisert

EFSAs re-evaluering av søtstoffet aspartam er publisert

I en fersk risikovurdering konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA med at det gjeldende akseptable daglige inntaket for aspartam på 40 milligram per kilo kroppsvekt per dag ikke må revideres. Det presiseres imidlertid at denne verdien ikke gjelder for personer med fenylketonuri, også kalt Føllings sykdom.
[18.12.2013] Les mer
Mattilsynet med råd om konsum av hjorteviltkjøtt skutt med blyholdig ammunisjon

Mattilsynet med råd om konsum av hjorteviltkjøtt skutt med blyholdig ammunisjon

Mattilsynet har i dag offentliggjort råd om konsum av hjorteviltkjøtt skutt med blyholdig ammunisjon basert blant annet på risikovurderingen som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publiserte før sommeren.
[29.08.2013] Les mer
Forbrukernes hovedkilde til bisfenol A er mat

Forbrukernes hovedkilde til bisfenol A er mat

I tillegg til mat kan papiret i kvitteringer være en betydelig kilde. EFSAs foreløpige eksponeringsberegning viser likevel at vi får i oss mindre bisfenol A enn hva EFSA beregnet i 2006.
[25.07.2013] Les mer
Plantevernmidler og vannlevende organismer: EFSA publiserer nye retningslinjer

Plantevernmidler og vannlevende organismer: EFSA publiserer nye retningslinjer

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har oppdatert retningslinjene for å vurdere hvilken risiko plantevernmidler utgjør for vannlevende organismer. Dette gjelder for eksempel fisk, amfibier, virvelløse dyr og planter som lever i vann, grøfter, elver og bekker nær områder som behandles med plantevernmidler.

[22.07.2013] Les mer
EFSA skal utarbeide sin første fullstendige risikovurdering av akrylamid

EFSA skal utarbeide sin første fullstendige risikovurdering av akrylamid

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, melder at de for første gang skal foreta en fullstendig risikovurdering av potensielle helseskader ved eksponering for akrylamid gjennom mat. Det er planlagt at et utkast til vurderingen skal legges ut til åpen høring i midten av 2014. Den endelige risikovurderingen er planlagt ferdigstilt i første halvdel av 2015.

[15.07.2013] Les mer
EFSA har utviklet en ny metode for å vurdere samlet effekt av plantevernmidler

EFSA har utviklet en ny metode for å vurdere samlet effekt av plantevernmidler

Metoden skal brukes i en strategi for å vurdere risiko ved samtidig eksponering for rester av flere plantevernmidler, og er utarbeidet av EUs mattrygghetsorgan, EFSA, sitt panel for plantevernmidler. Dette er et første steg i arbeidet med utviklingen av denne typen strategi.

[15.07.2013] Les mer
Bisfenol A: Ferdigstillingen av risikovurderingen utsettes til 2014

Bisfenol A: Ferdigstillingen av risikovurderingen utsettes til 2014

EFSAs risikovurdering om bisfenol A var opprinnelig planlagt å være ferdig til å sendes på åpen høring i juli 2013, men fordi det trengs ytterligere evaluering av dyrestudiene og deres relevans for menneskers helse, blir høringen nå gjort i to trinn og publiseringen av den endelige risikovurderingen blir utsatt.

[10.07.2013] Les mer
EFSA har gjennomgått praksis for kjøttkontroll og anbefaler forbedringer

EFSA har gjennomgått praksis for kjøttkontroll og anbefaler forbedringer

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har fullført et større arbeid som vil forbedre den vitenskapelige basisen for moderniseringen av kjøttkontroll i EU. Ved å følge en risikobasert tilnærmingsmåte, har EFSA identifisert og rangert farer for humanhelse fra kjøtt.

[09.07.2013] Les mer
Bier og insektmidler: EFSA har publisert nye retningslinjer

Bier og insektmidler: EFSA har publisert nye retningslinjer

EFSA har utarbeidet nye retningslinjer for vurdering av risiko for bier og humler ved bruk av insektmidler. Den tidligere vurderingen tok ikke hensyn til risiko knyttet til gjentatt eksponering for insektmidler, eller risiko for larver.

[09.07.2013] Les mer
EFSA kan ikke risikovurdere GMO-maisen 3272 som følge av mangelfull søknad

EFSA kan ikke risikovurdere GMO-maisen 3272 som følge av mangelfull søknad

EUs mattrygghetsorgan EFSA mener at søknaden om godkjenning av den genmodifiserte maisen 3272 har så store mangler at EFSA ikke kan gjøre en helserisikovurdering av den.
[03.07.2013] Les mer
Lederskifte i faggruppen for GMO

Lederskifte i faggruppen for GMO

Lederen for VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer, professor Audun H. Nerland, har valgt å gå ut av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).
[02.07.2013] Les mer
Åpent presentasjonsmøte av VKMs risikovurdering av bly i hjortevilt skutt med blyholdig ammunisjon

Åpent presentasjonsmøte av VKMs risikovurdering av bly i hjortevilt skutt med blyholdig ammunisjon

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) overleverer en risikovurdering om blyinntak gjennom å spise kjøtt og kjøttprodukter fra hjortevilt til Mattilsynet tirsdag 18. juni.
[12.06.2013] Les mer
EFSA har vurdert risiko for bier knyttet til bruk av plantevernmiddelet fipronil

EFSA har vurdert risiko for bier knyttet til bruk av plantevernmiddelet fipronil

Insektmiddelet fipronil kan utgjøre en stor risiko for bier når det brukes som beisemiddel på mais. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA med i en risikovurdering til EU-kommisjonen.
[30.05.2013] Les mer
EFSA med retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifiserte dyr

EFSA med retningslinjer for miljørisikovurdering av genmodifiserte dyr

EUs mattrygghetsorgan EFSA har utviklet retningslinjer for å kunne vurdere mulige negative effekter som genmodifiserte dyr kan ha på miljøet, inkludert på menneskers og dyrs helse.
[28.05.2013] Les mer
Rapport om forekomst av antibiotikaresistente bakterier i EU fra EFSA og ECDC

Rapport om forekomst av antibiotikaresistente bakterier i EU fra EFSA og ECDC

En stor andel av bakteriene Salmonella og Campylobacter er resistente mot vanlig brukte antibiotika. Det viser den tredje rapporten om antibiotikaresistente bakterier i mennesker, dyr og mat, som EUs mattrygghetsorgan EFSA og ECDC har utarbeidet.
[28.05.2013] Les mer
Oppdragsbrev for 2013 fra Miljødirektoratet om risikovurderinger av genmodifiserte organismer

Risikovurderinger av GMO:

Oppdragsbrev for 2013 fra Miljødirektoratet om risikovurderinger av genmodifiserte organismer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har mottatt oppdragsbrev for 2013 fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) om å gjøre miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer. VKM gjør helse- og miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer på oppdrag for DN og Mattilsynet.
[22.04.2013] Les mer
Undersøkelse av bly i blod fra det svenske Livsmedelsverket

Undersøkelse av bly i blod fra det svenske Livsmedelsverket

I en studie gjennomført av det svenske Livsmedelsverket fant man at til tross for at blyinnholdet i svenskenes blod har sunket, ligger innholdet på nivåer der man ikke kan utelukke effekter på helsen. Personer som ofte spiser viltkjøtt har høyere innhold av bly i blodet enn andre. Studien blir omtalt i VKMs risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt, som publiseres i løpet av våren 2013.
[19.04.2013] Les mer
Fjerde årlige rapport om rester av plantevernmidler i mat i EØS-området

Fjerde årlige rapport om rester av plantevernmidler i mat i EØS-området

Mer enn 97 % av prøvene som ble analysert for plantevernmiddelrester i EØS-området i 2010 inneholdt ikke større mengder enn det som er tillatt. Det viser den fjerde årlige rapporten om plantevernmiddelrester i mat fra EUs mattrygghetsorgan EFSA.
[12.03.2013] Les mer
EU-kommisjonen ber EFSA og EMA risikovurdering av fenylbutazon i hestekjøtt

EU-kommisjonen ber EFSA og EMA risikovurdering av fenylbutazon i hestekjøtt

EU-kommisjonen har bedt EUs mattrygghetsorgan EFSA og EUs legemiddelverk EMA om å vurdere hvorvidt rester av legemiddelet fenylbutazon i hestekjøtt kan være skadelig for konsumenter av slikt kjøtt.
[07.03.2013] Les mer
Rapport om konsum av energidrikker i Europa

Rapport om konsum av energidrikker i Europa

68 % av europeiske ungdommer i alderen ti til 18 år svarer at de har drukket energidrikker det siste året, mot 30 % av den voksne befolkningen. Blant barn i alderen tre til ti år som har drukket energidrikker, utgjorde energidrikker 43 % av koffeininntaket deres. Det viser en rapport om konsum av energidrikker i Europa som er utarbeidet på oppdrag for EUs mattrygghetsorgan EFSA.
[07.03.2013] Les mer
Risikovurdering fra EFSA av matfargen Patent Blue V (E131)

Risikovurdering fra EFSA av matfargen Patent Blue V (E131)

Patent Blue V (E131), et fargestoff som tilsettes noen typer mat, utgjør ingen helserisiko for folk og dyr i de mengdene det i dag brukes. Det er konklusjonen i en risikovurdering som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.
[06.03.2013] Les mer
EFSA med første vurdering av smitterisiko knyttet til mat av ikke-animalsk opprinnelse

EFSA med første vurdering av smitterisiko knyttet til mat av ikke-animalsk opprinnelse

Smitte gjennom mat som kommer fra dyr forårsaker 90 prosent av de matbårne sykdomsutbruddene blant mennesker i Europa. Imidlertid har antall utbrudd, antallet mennesker som blir syke og antall mennesker som legges inn på sykehus som følge av smitte gjennom mat av ikke-animalsk opprinnelse økt i perioden 2007 til 2011.
[11.01.2013] Les mer
EFSA ønsker innspill til foreløpig risikovurdering av aspartam

Aspartam:

EFSA ønsker innspill til foreløpig risikovurdering av aspartam

Det kunstige søtstoffet aspartam utgjør ingen helserisiko for mennesker ved den mengden aspartam folk får i seg gjennom mat og drikke. Grensen for hva som er akseptabelt daglig inntak (ADI) for aspartam er vurdert å gi beskyttelse for majoriteten av befolkningen, fordi befolkningen får i seg mindre aspartam enn akseptabelt daglig inntak.
[11.01.2013] Les mer
Schmallenberg-viruset sprer seg i Europa

Schmallenberg-viruset sprer seg i Europa

Schmallenberg-viruset (SBV) har spredt seg til nye regioner i Europa og var i slutten av oktober påvist i 14 europeiske land, viser en rapport fra EUs mattrygghetsorgan EFSA.
[23.11.2012] Les mer
Analyse av blyinnhold blodet i norske familier som spiser mye elg- og hjortekjøtt

Analyse av blyinnhold blodet i norske familier som spiser mye elg- og hjortekjøtt

Folkehelseinstituttet (Fhi) har i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) analysert blyinnhold i blodet til norske familier som spiser mye elg- og hjortekjøtt. Resultatene vil bli nærmere vurdert i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør av mulig helsefare ved konsum av kjøtt fra hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon.

[20.11.2012] Les mer
EU har godkjent 2500 aromastoffer til bruk i næringsmidler

EU har godkjent 2500 aromastoffer til bruk i næringsmidler

EU har utgitt en liste med 2500 aromastoffer som er godkjent for bruk i matvarer næringsmidler i EU. Listen trådte i kraft 22. oktober 2012 og vil bli erstattet av en ny liste 22. april 2013, som skal oppdateres årlig.
[16.10.2012] Les mer
SCCS har oppdatert sin risikovurdering av parabener i kosmetiske produkter

Parabener:

SCCS har oppdatert sin risikovurdering av parabener i kosmetiske produkter

EUs vitenskapskomité på kosmetikkområdet SCCS har nylig offentliggjort en oppdatert risikovurdering av parabener i kosmetiske produkter etter at Danmark i mars forbød bruk av propyl- og butylparaben i kosmetiske produkter til barn under tre år.
[11.11.2011] Les mer
EFSA oppdaterer råd til forbrukarane om konsum av spirer etter E. coli-utbrotet i Tyskland og Frankrike

E. coli:

EFSA oppdaterer råd til forbrukarane om konsum av spirer etter E. coli-utbrotet i Tyskland og Frankrike

EU sitt mattryggingsorgan EFSA fråråder ikkje lengre forbrukarane å dyrke spirer heime eller ete rå spirar. Det kjem etter at bukkhornskløverfrø frå Egypt, som tidlegare i år blei identifisert som den mest sannsynlege kjelda til smitte av E. coli 0104:H4, er fjerna frå marknaden i EU og importrestriksjonar er innført.
[05.10.2011] Les mer
Nye oppdaterte retningslinjer fra EFSA for overvåking av genmodifiserte planter etter markedsføring

Nye oppdaterte retningslinjer fra EFSA for overvåking av genmodifiserte planter etter markedsføring

EFSA har utarbeidet nye oppdaterte retningslinjer for utforming av planer for overvåking av genmodifiserte planter og bruken av dem etter markedsføring, det vil si etter at plantene er blitt tatt i bruk.
[18.08.2011] Les mer
Rapport fra EFSAs arbeidsgruppe om risikovurdering av stoffer i matkontaktmaterialer som ikke er av plast

Rapport fra EFSAs arbeidsgruppe om risikovurdering av stoffer i matkontaktmaterialer som ikke er av plast

En arbeidsgruppe med nasjonale eksperter fra EU-landene og ekspertise fra EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har utarbeidet en rapport om hvordan man i fremtiden bør prioritere å gjennomføre risikovurderinger av stoffer i matkontaktmaterialer (matemballasje) som ikke er av plast.
[17.08.2011] Les mer
Kunnskapsoppsummering fra EFSA om matbårne virus i EU

Kunnskapsoppsummering fra EFSA om matbårne virus i EU

På oppdrag for EU-kommisjonen har EUs mattrygghetsorgan EFSA foretatt en gjennomgang av det man i dag vet om forekomst av og kontroll med virus som kan smitte mennesker gjennom mat.
[04.08.2011] Les mer
EFSA vurderer bruk av melkesyre til fjerning av bakterier på storfeslakt og kjøttprodukter

EFSA vurderer bruk av melkesyre til fjerning av bakterier på storfeslakt og kjøttprodukter

Melkesyre er mer effektivt for å fjerne bakterier fra overflaten av storfeslakt og kjøttprodukter enn vann eller ingen behandling. Det er konklusjonen i en risikovurdering som EFSA har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.
[04.08.2011] Les mer
EFSA har ferdigstilt arbeidet med å gjennomgå helsepåstander

Helsepåstander:

EFSA har ferdigstilt arbeidet med å gjennomgå helsepåstander

EUs mattrygghetsorgan EFSA har nå avsluttet arbeidet med å gjennomgå flere tusen helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
[03.08.2011] Les mer
Risikovurdering av bromerte flammehemmere

Risikovurdering av bromerte flammehemmere

På oppdrag fra EU-kommisjonen har EUs mattrygghetsorgan EFSA gjort en risikovurdering av bromerte flammehemmere i gruppen polybromerte difenyletere (PBDE) i mat.
[01.08.2011] Les mer
EFSA meiner at Phytophthora ramorum er ein trussel mot europeiske skogar, parkar og hagar

EFSA meiner at Phytophthora ramorum er ein trussel mot europeiske skogar, parkar og hagar

EU sitt mattryggingsorgan EFSA støttar RAPRA-prosjektet i at planteskadegjeraren Phytophthora ramorum er ein trussel mot europeiske skogar, parkar og hagar.
[05.07.2011] Les mer
Direktoratet for naturforvalting fornyar oppdraget til VKM

Direktoratet for naturforvalting fornyar oppdraget til VKM

Direktoratet for naturforvalting (DN) fornyar oppdraget sitt til Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) om å gjere miljørisikovurderingar av genmodifiserte organismar.
[01.07.2011] Les mer
Nye retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte plantar til mat og fôr

GMO:

Nye retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte plantar til mat og fôr

EU sitt mattryggingsorgan EFSA har utarbeidd oppdaterte retningslinjer for korleis ein skal gjennomføre risikovurderingar av genmodifiserte plantar til bruk som mat og fôr.
[21.06.2011] Les mer
EFSA vurderer risiko for E.coli-smitte fra rå grønnsaker

E.coli:

EFSA vurderer risiko for E.coli-smitte fra rå grønnsaker

På oppdrag for EU-kommisjonen har EUs mattrygghetsorgan EFSA vurdert risikoen for at mennesker blir smittet av sykdomsfremkallende E.coli-bakterier gjennom å spise rå grønnsaker.
[10.06.2011] Les mer
Retningslinjer frå EFSA for risikovurdering av nanomateriale i mat og fôr

Nanoteknologi:

Retningslinjer frå EFSA for risikovurdering av nanomateriale i mat og fôr

EFSA, mattryggingsorganet til EU, har offentleggjort retningslinjer for risikovurdering av produserte nanomateriale (engineered nanomaterials) i mat og fôr.
[26.05.2011] Les mer
SCCS har vurdert bruk av parabener i kosmetiske produkter

Parabener:

SCCS har vurdert bruk av parabener i kosmetiske produkter

EUs vitenskapskomité på kosmetikkområdet SCCS har konkludert med at det er trygt å bruke butyl- og propylbaraben som konserveringsmidler i kosmetikk så lenge ikke den samlede konsentrasjonen av de to stoffene i et produkt overstiger 0,19%.
[14.04.2011] Les mer
EFSA gir råd om hvordan Campylobacter i kylling kan reduseres

EFSA gir råd om hvordan Campylobacter i kylling kan reduseres

EUs mattrygghetsorgan EFSA har publisert en uttalelse med råd om hvordan europeiske matmyndigheter kan redusere forekomsten av Campylobacter i kylling og sykdommen campylobacteriose hos mennesker.
[13.04.2011] Les mer
EFSA har vurdert kor trygt det er å bestråle mat

EFSA har vurdert kor trygt det er å bestråle mat

EU sitt mattryggingsorgan EFSA har vurdert kor effektivt bestråling er for å fjerne skadelege bakteriar frå mat, og om det er nokon risiko knytt til stoffa som blir danna når ein bestråler maten.
[08.04.2011] Les mer
EFSA har gjennomgått to nye studier av kunstige søtstoffer

EFSA har gjennomgått to nye studier av kunstige søtstoffer

To nye studier av kunstige søtstoffer gir ikke grunnlag for å revidere tidligere sikkerhetsvurderinger av aspartam eller andre søtstoffer som er tillatt i EU.
[04.03.2011] Les mer
Innspill fra VKM til regjeringens strategi for nanoteknologi

Nanoteknologi:

Innspill fra VKM til regjeringens strategi for nanoteknologi

For å ivareta forbrukernes sikkerhet, bør regjeringens strategi for nanoteknologi fokusere på behovet for risikovurderinger av nanoteknologi og nanomaterialer på mat-, fôr- og kosmetikkområdet.
[28.02.2011] Les mer
EFSA har revidert sin risikovurdering av steviolglykosider (stevia)

EFSA har revidert sin risikovurdering av steviolglykosider (stevia)

I en revidert risikovurdering av steviolglykosider (stevia) står EFSA fast ved at både voksne og barn med et høyt inntak av slike søtstoffer vil kunne overskride det akseptable daglige inntaket.
[08.02.2011] Les mer
Kostrådsrapporten er ferdig

Kostrådsrapporten er ferdig

Nasjonalt råd for ernæring har ferdigstilt rapporten "Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer" og overlevert den til Helsedirektoratet. VKM kommenterte utkast til rapport i 2010.
[01.02.2011] Les mer
Kunnskapsoppsummering om samanhengen mellom prionsjukdommar hos menneske og dyr

Kunnskapsoppsummering om samanhengen mellom prionsjukdommar hos menneske og dyr

EFSA, EU sitt mattryggingssorgan, og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har gjort ei oppsummering av det ein veit om samanhengen mellom førekomst av prionsjukdommar hos menneske og dyr.
[19.01.2011] Les mer
Vurdering av risiko for dårleg dyrevelferd ved transport av dyr

Vurdering av risiko for dårleg dyrevelferd ved transport av dyr

EFSA, EU sitt mattryggingsorgan, har på oppdrag frå EU-kommisjonen vurdert risiko for dårlig dyrevelferd ved transport av levande dyr.
[14.01.2011] Les mer
Vurdering av velferd hos gjess som brukes i dunproduksjon

Vurdering av velferd hos gjess som brukes i dunproduksjon

Fjær kan fjernes uten å påføre gjess smerte dersom det gjøres når fuglene feller fjær, og hvis den som gjør det bruker riktige tekniker for børsting og kjemming.
[26.11.2010] Les mer
Nytt og utvidet oppdrag fra Mattilsynet på risikovurdering av genmodifiserte organismer

Nytt og utvidet oppdrag fra Mattilsynet på risikovurdering av genmodifiserte organismer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har mottatt et nytt og utvidet oppdrag fra Mattilsynet på løpende risikovurderinger av genmodifiserte organismer og avledete produkter som søkes godkjent i EU under forordning 1829/2003 og direktiv 2001/18. Oppdraget erstatter to tidligere oppdrag fra 2006 og 2008.
[24.11.2010] Les mer
EFSA har sikkerhetsvurdert aromastoffer som brukes i EU

EFSA har sikkerhetsvurdert aromastoffer som brukes i EU

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har avsluttet første del av sin omfattende sikkerhetsgjennomgang av over 2000 aromastoffer som i dag er tillatt å bruke i EU. Basert på konklusjonene vil EU-kommisjonen utarbeide en liste over hvilke aromastoffer som fortsatt skal være lovlig å bruke.
[10.11.2010] Les mer
EFSA offentliggjør vurderinger av 808 helsepåstander

EFSA offentliggjør vurderinger av 808 helsepåstander

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har offentliggjort vurderinger av 808 helsepåstander. Dette er den tredje bolken i en serie av vurderinger av mer enn 4600 helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
[21.10.2010] Les mer
EFSA vurderer risiko for allergi og matintoleranse knyttet til fargestoffer i mat

EFSA vurderer risiko for allergi og matintoleranse knyttet til fargestoffer i mat

Det er lite trolig at inntak av ti azo-fargestoffer alene eller i kombinasjon vil utløse alvorlige allergiske reaksjoner hos mennesker ved dagens bruk.

[08.10.2010] Les mer
EFSA vurderer bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt

EFSA vurderer bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har på oppdrag for EU-kommisjonen vurdert bruk av resirkulert vann til dekontaminering av slakt. Dekontaminering vil si tiltak for å redusere eller fjerne smitte og annen forurensning på overflaten av slaktet.
[01.10.2010] Les mer
EFSA står fast ved sine risikovurderinger av bisfenol A

Bisfenol A:

EFSA står fast ved sine risikovurderinger av bisfenol A

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, mener det ikke er grunnlag for å endre konklusjonene i deres tidligere risikovurderinger av bisfenol A fra 2006 og 2008. Det foreligger heller ikke nok data til å kunne fastslå at bisfenol A har skadelig effekt på utvikling av nervesystem eller på adferd.
[01.10.2010] Les mer
Midlertidig stans i VKMs miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer

Midlertidig stans i VKMs miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer

Miljøverndepartementet har besluttet å stille Vitenskapskomiteen for mattrygghets (VKM) oppdrag om miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer i bero. Bakgrunnen for beslutningen er, ifølge departementet, manglende økologikompetanse etter utnevningen av ny faggruppe for genmodifiserte organismer i VKM.
[01.09.2010] Les mer
EFSA vurderer velferd hos broilerkyllinger

EFSA vurderer velferd hos broilerkyllinger

De fleste velferdsutfordringene for broilerkyllinger i oppdrett er knyttet til rask vekst, noe som igjen skyldes genetisk seleksjon av kyllinger. Det er konklusjonen i to risikovurderinger som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjort av sammenhengen mellom genetisk seleksjon, oppstalling og håndtering og risiko for dårlig dyrevelferd hos broilere i oppdrett.
[09.08.2010] Les mer
EUs plantehelse-eksperter møtes i Kirkenes

EUs plantehelse-eksperter møtes i Kirkenes

Plantehelse-ekspertene i EFSA, EUs mattrygghetsorgan, møtes i sommer på Svanhovd ved Kirkenes for å lære mer om hvordan plantesykdommer arter seg i nordiske strøk.
[20.07.2010] Les mer
EFSAs vurdering av bisfenol A forventes ferdig i september 2010

Bisfenol A:

EFSAs vurdering av bisfenol A forventes ferdig i september 2010

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, tar sikte på å ferdigstille sin pågående vurdering av bisfenol A i september 2010. EFSA vil da kunne gi EU-kommisjonen en oppdatert oversikt om mulig helserisiko forbundet med stoffet, som blant annet brukes i tåteflasker.
[09.07.2010] Les mer
VKM kommenterer utkast til nye kostråd

VKM kommenterer utkast til nye kostråd

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ønsker å berømme arbeidsgruppen og Nasjonalt råd for ernæring for et imponerende oppsummeringsarbeid i arbeidet med forslag til nye kostråd, men mener at mattrygghetsaspektet ikke bør begrenses til kun å omfatte kostråd om fisk.
[29.06.2010] Les mer
EFSA uttaler seg om sotsoppen Tilletia indica

EFSA uttaler seg om sotsoppen Tilletia indica

Plantehelse-panelet til EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har på oppdrag fra EU-kommisjonen uttalt seg om en analyse av sannsynligheten for introduksjon av sotsoppen Tilletia indica med import av hvete fra USA.
[23.06.2010] Les mer
Første risikovurderinger fra EFSAs plantehelse-panel

Første risikovurderinger fra EFSAs plantehelse-panel

Plantehelse-panelet til EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført sine første to risikovurderinger av henholdsvis en soppsykdom på furu (Gibberella circinata) og et skadedyr på kastanje (Dryocosmus kuriphilus).
[23.06.2010] Les mer
EFSA søker vitenskapelige eksperter

EFSA søker vitenskapelige eksperter

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, søker eksperter til å delta i arbeidet med å gjøre risikovurderinger på matområdet i EU.
[16.06.2010] Les mer
EFSA-møte om retningslinjer for miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter

EFSA-møte om retningslinjer for miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter

17. juni 2010 inviterer EUs mattrygghetsorgan, EFSA, medlemslandene til møte i Berlin for å diskutere utkast til nye retningslinjer for gjennomføring av miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter. Møtet vil bli overført live på EFSAs nettsider.
[16.06.2010] Les mer
Revidert vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk

Revidert vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk

I etterkant av publiseringen 18.3.10 ble det oppdaget enkelte unøyaktigheter i VKMs vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk. En revidert versjon er nå derfor publisert.
[28.05.2010] Les mer
Forslag til nye kostråd fra Nasjonalt råd for ernæring

Forslag til nye kostråd fra Nasjonalt råd for ernæring

Nasjonalt råd for ernæring har lagt frem forslag til nye kostråd. Forslaget er forankret i omfattende vitenskapelig dokumentasjon om sammenhengen mellom mat og helse. Ernæringsrådet ønsker å innhente kommentarer fra eksterne fagmiljøer og fagpersoner og viktige brukergrupper før rapporten ferdigstilles. VKM vil avgi sin uttalelse innen fristen 17. juni 2010.
[21.05.2010] Les mer
Risikovurderingen av fang og slipp-fiske er trykket opp

Risikovurderingen av fang og slipp-fiske er trykket opp

Risikovurderingen av fang og slipp-fiske er trykket opp og kan bestilles gratis fra VKMs sekretariat. Send en e-post til VKMs sekretariat vkm@fhi.no dersom du ønsker rapporten tilsendt.
[19.05.2010] Les mer
Nye helse- og miljørisikovurderinger av genmodifisert mais og soya

Nye helse- og miljørisikovurderinger av genmodifisert mais og soya

Faggruppen for genmodifiserte organismer (GMO) har gjort en miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 og helse- og miljørisikovurderinger av genmodifisert soyahybrid MON 87701 x MON 89788 og av genmodifisert maislinje MON 87460.
[07.05.2010] Les mer
EFSA leverer risikovurdering av vulkansk aske

EFSA leverer risikovurdering av vulkansk aske

EU-kommisjonen har bedt EFSA, EUs mattrygghetsorgan, om å vurdere mulig helserisiko for mennesker og dyr gjennom mat/fôr og drikkevann dersom det oppstår en situasjon med betydelig nedfall av aske over Europa som følge av vulkanutbruddet på Island.
[03.05.2010] Les mer
EFSA har vurdert helsekonsekvenser av bly i mat

EFSA har vurdert helsekonsekvenser av bly i mat

Blynivåene de fleste voksne europeere eksponeres for innebærer lav til ubetydelige helserisiko, men det kan ikke utelukkes at bly kan ha en liten effekt på utviklingen av nervesystemet hos små barn. Dette er konklusjonen i en vurdering av helserisiko av bly i mat som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.
[21.04.2010] Les mer
VKM svarer på spørsmål fra Klif

VKM svarer på spørsmål fra Klif

Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif (tidligere Statens forurensningtilsyn, SFT) har stilt tre faglige spørsmål knyttet til vurderingen av nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater i VKMs risikovurdering ”Risk assessment of contaminants in sewage sludge applied on Norwegian soils”.
[20.04.2010] Les mer
EFSA har vurdert risikoen for Salmonella fra svinekjøtt

EFSA har vurdert risikoen for Salmonella fra svinekjøtt

Mellom 10 og 20 % av alle tilfeller av salmonellose hos mennesker i EU skyldes Salmonella-smitte fra gris eller svinekjøtt, og bedre kontroll av Salmonella i europeiske grisebesetninger vil bidra direkte til å minske antall sykdomstilfeller hos mennesker
[20.04.2010] Les mer
EFSA har vurdert parasitter i fisk

EFSA har vurdert parasitter i fisk

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har vurdert risikoen for å få allergiske reaksjoner som følge av parasitter i fisk og fiskeprodukter. EFSA har også vurdert hvilke metoder som kan brukes for å redusere risiko for infeksjon.
[15.04.2010] Les mer
EFSA har vurdert steviolglykosider (stevia)

EFSA har vurdert steviolglykosider (stevia)

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført en risikovurdering av søtstoff-gruppen steviolglykosider, som er søtstoffer utvunnet fra stevia-planten, og fastsatt et nivå for hvor mye som er trygt å få i seg av slike søtstoffer per dag (akseptabelt daglig inntak).
[14.04.2010] Les mer
EFSA senker det tolerable inntaksnivået for melamin

EFSA senker det tolerable inntaksnivået for melamin

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har senket det tolerable daglige inntaket (TDI) for melamin, ettersom nye analyser tilsier at stoffet kan ha skadelig effekt på nyrene ved lavere inntaksnivåer enn det som tidligere er antatt.
[14.04.2010] Les mer
EFSA endrer ikke vurderinger av aspartam

Aspartam:

EFSA endrer ikke vurderinger av aspartam

Det ikke påvist ny viten som tilsier at EFSA, EUs mattrygghetsorgan, behøver å revurdere sine vurderinger av søtstoffet aspartam. Det er konklusjonene i en ny rapport utarbeidet av europeiske eksperter på aspartam. EFSA har tidligere konkludert med at aspartam er trygt å bruke.
[09.04.2010] Les mer
EFSA arbeidsgruppe om matkontaktmaterialer som ikke er av plast

EFSA arbeidsgruppe om matkontaktmaterialer som ikke er av plast

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, skal sammen med nasjonale eksperter fra EU-landene samle inn og sammenstille tilgjengelig informasjon om sikkerheten av stoffer som benyttes i matkontaktmaterialer som ikke er av plast (f.eks papp og papir, trykkfarger, lim, gummi og keramikk).
[25.03.2010] Les mer
EFSA offentliggjør nye vurderinger av helsepåstander

Helsepåstander:

EFSA offentliggjør nye vurderinger av helsepåstander

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har offentliggjort den andre av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser. EFSA mener at det kun forelligger tilstrekkelig vitenskaplig dokumentasjon for åtte av de 416 vurderte påstandene.
[11.03.2010] Les mer
EFSA vurderer røykaromaer

EFSA vurderer røykaromaer

For første gang har EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet, risikovurdert aromastoffer som tilsettes mat for at den skal smake som om den er røkt. Europakommisjonen vil bruke vurderingene som grunnlag for å avgjøre hvilke røykaromaer som skal tillates brukt i mat i EU.
[08.01.2010] Les mer
EFSA vurderer risiko for overføring av TSE via embryo-overføring og kunstig inseminering hos småfe

EFSA vurderer risiko for overføring av TSE via embryo-overføring og kunstig inseminering hos småfe

Risikoen for overføring av klassisk skrapesyke gjennom kunstig inseminering og embryo-overføring hos sau og geit er ubetydelig til lav. Det er hovedkonklusjonen i en risikovurdering utført av EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet. 
[07.01.2010] Les mer
Resultater av kartlegging av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU

Resultater av kartlegging av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU

EFSA har publisert resultater av en kartlegging av forekomst av Salmonella i avlsgrisbesetninger i EU. Kartleggingen viser at Salmonella er utbredt i besetninger med avlsgris i de fleste av EUs medlemsland. Rapporten anbefaler flere kartleggingsstudier av Salmonella i avlsgris og betydning av konsum av kjøtt fra nedslaktede dyr for humanhelsen.
[21.12.2009] Les mer
EFSA oppdaterer sikkerhetsvurderinger av seks syntetiske fargestoffer

EFSA oppdaterer sikkerhetsvurderinger av seks syntetiske fargestoffer

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har senket det akseptable daglige inntaket (ADI) for de syntetiske fargestoffene kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) og nykockin (E 124). Som følge av dette konkluderer EFSA med at inntaket av disse fargestoffene kan overskride de nye ADI-verdiene både for barn og voksne. De aktuelle fargestoffene brukes i liten grad i matvarer på det norske markedet.
[17.11.2009] Les mer
EFSA bedrer overvåkning og rapportering av Yersinia og VTEC

EFSA bedrer overvåkning og rapportering av Yersinia og VTEC

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har publisert to rapporter som skal bidra til bedre overvåkning og rapportering av forekomst av bakteriene Yersinia (Yersinia enterocolitica) og VTEC (verotoksinproduserende Escherichia coli). Begge bakteriene smitter fra dyr til mennesker og kan forårsake sykdom hos mennesker.  
[17.11.2009] Les mer
EFSA offentliggjør første serie av vurderinger av helsepåstander

Helsepåstander:

EFSA offentliggjør første serie av vurderinger av helsepåstander

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har offentliggjort de første av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.
[01.10.2009] Les mer
Rapporten Småbarnskost 2-åringer bidrar med nyttig informasjon for VKM

Rapporten Småbarnskost 2-åringer bidrar med nyttig informasjon for VKM

To år gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med råd og anbefalinger for kosthold til småbarn, viser den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Småbarnskost. Resultatene er av verdi for VKMs risikovurderinger.
[24.09.2009] Les mer
EFSA har publisert sin første årlige rapport på rester av plantevernmidler i mat

EFSA har publisert sin første årlige rapport på rester av plantevernmidler i mat

EFSA har publisert sin første årlige rapport på rester av plantevernmidler i mat. Rapporten gir en oversikt over plantevernmiddelrester i mat i EU i løpet av 2007 og vurderer mulig helserisiko for konsumentene. Norske tall er også med i rapporten.
[01.09.2009] Les mer
Status for EFSAs arbeid med aspartam

Aspartam:

Status for EFSAs arbeid med aspartam

EUs vitenskapskomité for mattrygghet, EFSA, arrangerte den 2-3. april 2009 et innledende felleseuropeisk møte med nasjonale eksperter på aspartam i London. Norsk ekspertise fra VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk deltok på møtet.
[01.09.2009] Les mer
EFSA har fastsatt et lavere tolerabelt inntak for kadmium i mat

EFSA har fastsatt et lavere tolerabelt inntak for kadmium i mat

EFSA har senket nivået for hvor det ikke forventes å oppstå uønskede helseeffekter (tolerablt ukentlig inntak - TWI) for kadmium til 2,5 mikrogram per kilo koppsvekt basert. Gjennomsnittlig inntak av kadmium fra mat i de europeiske landene ligger rundt dette nivået.
[23.03.2009] Les mer
Risikovurdering av nanoteknologi på mat- og fôrområdet

Nanoteknologi:

Risikovurdering av nanoteknologi på mat- og fôrområdet

EFSAs Scientific Committee konkluderer i en ny uttalelse med at eksisterende internasjonale metoder for risikovurdering på matområdet også kan brukes på produserte nanomaterialer. Videre konkluderes det med at det er nødvendig å vurdere hver sak separat, og at risikovurdering av spesifikke nanoprodukter i praksis vil være svært vanskelig og forbundet med høy usikkerhet ettersom mangelen på data og validerte testmetoder er stor.
[19.03.2009] Les mer
Nytt fokus rundt bruken av søtstoffet aspartam

Aspartam:

Nytt fokus rundt bruken av søtstoffet aspartam

Norske medier har de siste ukene hatt mye fokus på bruken av søtstoffet aspartam (E 951) i ulike matvarer. Inntaket av aspartam i den norske befolkningen ble sist vurdert i forbindelse med VKMs rapport ”Impact on health when sugar is replaced with intense sweeteners in soft drinks, ’saft’ and nectar” fra 2007. Konklusjonen i denne vurderingen tilsier at de beregnede inntakene av aspartam fra brus, saft og nektar er langt lavere enn det fastsatte aksepterte daglige inntaksnivået (ADI) for alle de undersøkte aldersgrupper.
[22.09.2008] Les mer
EFSA-vurdering av aluminium i mat

EFSA-vurdering av aluminium i mat

EFSAs AFC-panel har risikovurdert aluminium i mat og fastsatt et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) på 1 mg/kg kroppsvekt. En av konklusjonene i risikovurderingen er at inntaket av aluminium kan overskride TWI i en betydelig andel av den europeiske befolkningen. Aluminium i høye mengder er vist å kunne ha skadelig virkning på nerve- og reproduksjonssystemet i forsøksdyr.
[05.08.2008] Les mer

Bisfenol A:

EFSA har oppdatert sin risikovurdering av bisfenol A

EFSA har publisert en ny risikovurdering for bisfenol A (BPA) der de bl.a. ser på hvordan BPA skilles ut fra kroppen hos mennesker i forhold til hos forsøksdyr (mus og rotter) der skadelige effekter av BPA er rapportert. Dette har betydning for fastsettelse av tolerabelt daglig inntak (TDI) av BPA hos mennesker.
[23.07.2008] Les mer

07/310 Forespørsel fra EFSA - ny statistisk analyse av fôringsforsøk med MON 863

07/310 Forespørsel fra EFSA om publikasjonen fra CRIIGEN. Ny statistisk analyse av fôringsforsøk med MON 863 utført på rotte. EFSA ønsker kommentarer om relevante data eller synspunkter på Monsantos fôringsforsøk.

[03.04.2007] Les mer

07/305 Høring av ”Safety and nutritional assessment of GM plant derived foods/feed. The role of animal feeding trials” fra EFSA

07/305 Safety and nutritional assessment of GM plant derived foods/feed. The role of animal testing. Sekretariatet opplyste om at fristen for innspill til EFSA er utsatt til 15. februar. Faggruppen diskuterte dokumentet.
[30.01.2007] Les mer

Høring av ”Safety and nutritional assessment of GM plant derived foods/feed. The role of animal feeding trials” fra EFSA

07/305 Safety and nutritional assessment of GM plant derived foods/feed. The role of animal testing. Sekretariatet opplyste om at fristen for innspill til EFSA er utsatt til 15. februar. Faggruppen diskuterte dokumentet.
[30.01.2007] Les mer

06/310 Consultation of the document "Risk Assessment of Plants Containing Genetic Modification Events Combined by Crossing"

The Norwegian Scientific Panel on Genetically Modified Organisms (Panel on GMO) under the Norwegian Scientific Committee for Food Safety has by e-mail debated on the document "Risk Assessment of Plants Containing Genetic Modification Events Combined by Crossing". The Norwegian Panel on GMO has no comments on this document.

[10.09.2006]

Response concerning further justification and clarification on Specific Comments by EFSA

[28.06.2006]

Aspartam:

EFSA vurderer aspartam som trygt

European Food Safety Authority (EFSA) har våren 2006 vurdert en ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam utført ved instituttet European Ramazzini Foundation i Bologna.
[05.05.2006] Les mer

Aspartam:

EFSA oppfordrer forskningsinstituttet til å frigi data om aspartam

En ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam utført ved instituttet Ramazzini i Bologna i Italia ble nylig publisert i tidsskriftet Environmental Health Perspectives. EFSA har for tredje gang siden i sommer oppfordret de italienske forskerne til å framskaffe rådataene fra studien som er nødvendig for at EFSA skal kunne gjøre en oppdatert risikovurdering av aspartam.
[02.12.2005] Les mer

05/320 Comments to Guidance document of the EFSA GMO Panel

[30.09.2005]

05/319 Comments to Draft Guidance Document for the Risk Assessment of GMMs and their Derived Products Intended for Food and Feed Use.

[30.09.2005]

Migrasjon av ftalater fra matkontaktmaterialer

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har revurdert fem ulike ftalater som kan benyttes i fremstillingen av emballasje til mat.
[26.09.2005] Les mer

Ny uttalelse fra EFSA om ulovlige fargestoffer i mat

De siste årene er det gjort en rekke funn av ulovlige fargestoffer i mat i Europa, også i Norge. Blant annet Sudan I og Para Red er funnet i sterk chili og sterke chiliprodukter. De ulovlige fargestoffene har funnet veien inn i et bredt spekter av matvarer solgt på det europeiske markedet ved at de kan forekomme i importerte kryddere og ingredienser.

[13.09.2005] Les mer

Aspartam:

VKM vil følge EFSAs arbeid med å risikovurdere søtstoffet aspartam

En ny vitenskapelig studie av søtstoffet aspartam er utført ved The cancer research centre of the European Foundation of Oncology and Environmental sciences “B. Ramazzini” i Bologna. De første resultatene fra denne undersøkelsen som er utført på rotter for å vurdere om aspartam kan ha en mulig kreftfremkallende effekt ble offentliggjort på en pressekonferanse den 14. juli 2005. EFSA kom samtidig ut med en pressemelding om at disse nye forskningsresultatene på aspartam nå vil bli nærmere vurdert av EFSAs vitenskapelige eksperter. VKM vil følge dette arbeidet nøye.

[14.07.2005] Les mer

EFSA har oppdatert sin risikovurdering om semikarbasid i mat

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført en oppdatert risikovurdering av det kjemiske stoffet semikarbasid i mat. Arbeidet er en oppfølging av en foreløpig vurdering som EFSA gjorde av stoffet i 2003.
[06.07.2005] Les mer

Risikovurderinger fra JECFA

Verdens helseorganisasjons (WHO) vitenskapelige ekspertkomité for mattrygghet, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)  avholdt et møte i Roma  9-17 februar 2005. På dette møtet ble helserisikoen av flere kontaminanter som kan finnes i mat nærmere vurdert.
[03.03.2005] Les mer

EFSA har vurdert sikkerheten av 51 aromastoffer

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, offentliggjorde 28. februar 2005 tre uttalelser hvor de har gjennomført en sikkerhetsvurdering av 51 aromastoffer. EFSA har kommet med tre separate uttalelser etter som de 51 forbindelsene tilhører tre ulike grupper av aromastoffer.
[01.03.2005] Les mer

04/306 Innspill til EFSA om nye retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter og mat og fôr avledet av dette

[05.05.2004]