Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Risikovurdering av dyrevelferd ved ulike metoder for merking og sporing av oppdrettet laksefisk 14.07.2016 15.12.2016
Kjemiske stoffer og deres rolle i utvikling av antimikrobiell resistens, en litteraturstudie 09.12.2016
Risikovurdering av "andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd 25.04.2016 06.12.2016
Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps 30.11.2016
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier 19.12.2014 15.11.2016
Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel og hold av fremmede ferskvannsplanter 18.01.2016 01.11.2016
Kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av domestiserte dyr 16.06.2016 25.10.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av nytt veiledningsdokument for risikovurdering av genmodifiserte planter med hensyn på allergenisitet 18.10.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 (EFSA-GMO-NL-2016-131) 13.09.2016
Trenger mer kunnskap for å sikre trygg mat og biologisk mangfold 08.09.2016
Risikovurdering av ugraset hønsehirse 2016: 23 05.05.2015 01.09.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen VCO-01981-5 (EFSA-GMO-DE-2016-130) 31.08.2016
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte soyaen MON 87705 x MON 87708 x MON 89788 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/126) 30.08.2016
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler 10.03.2016 18.08.2016
Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02) 17.08.2016
Vurdering av krav til helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak 10.03.2016 16.08.2016
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for listing av truede dyr og planter (CITES) 27.07.2016
Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01) 05.07.2016
Ukjent smittekilde til CWD i Norge 27.06.2016 30.06.2016
Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter 18.01.2016 29.06.2016
Risikovurdering av plantevernmiddelet Turex 50 WG med organismen Bacillus thuringiensis 2016: 20 01.10.2013 27.05.2016
Risikovurdering av plantevernmiddelet Serenade ASO med organismen Bacillus subtilis 2016: 21 15.12.2014 27.05.2016
Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold 2016: 11 05.10.2015 03.05.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 X NK 603 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/38). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr. 2016: 17 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/06). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON863 x MON810 x NK603 (søknad EFSA/GMO/UK/2004/07). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr. 21.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 (søknad EFSA/GMO/CZ/2005/27). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 88017 x MON 810 (søknad EFSA/GMO/CZ/2006/33). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (søknad EFSA/GMO/NL/2007/39). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 08.04.2016
Risikovurdering av magnesium i kosttilskudd 15.12.2015 05.04.2016
Inntaksberegninger av vitamin C og kalsium 15.12.2015 05.04.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull MXB-13 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/16). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull LLCotton25 (søknad EFSA/GMO/NL/2005/13). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 (søknad EFSA/GMO/NL/2008/51). Søknaden gjelder import, videreforedling, mat og fôr 14.03.2016
Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis 18.11.2015 11.03.2016
Vurdering av risiko for dyrevelferden i konvensjonell produksjon av kalkun 03.06.2015 15.02.2016