Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2 (EFSA/GMO/RX/40-3-2) 17.12.2014
Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap 18.09.2013 15.12.2014
Oversikt over risikovurderinger som er gjort av “andre stoffer" 06.05.2014 04.12.2014
Risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer 13/406 21.11.2013 28.11.2014
Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær 11/906 14.10.2013 24.11.2014
Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett 22.11.2013 13.11.2014
Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel 29.10.2013 10.11.2014
Risikovurdering av plantevernmidlene Nemasys G og Nemasys H med nematoden Heterorhabditis bacteriophora 01.11.2013 10.11.2014
Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk 13/805 15.01.2014 30.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/12) 17.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25 (C/F/95/12/07) 17.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37) 17.10.2014
Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika 09.10.2014
Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716 13/106 09.10.2014
Vurdering av tre barnegrøter og en morsmelkerstatning med probiotisk bakteriestamme Bifidobacterium lactis Bb12 - oppdatering 2014 09.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 x MON810 (EFSA/GMO/UK/2004/01) 03.10.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 13/327 15.08.2014
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av tolerabelt øvre inntaksnivå for vitamin D hos barn og unge 13.06.2014
Kommentar til SCCS' risikovurdering av aluminium i kosmetiske produkter 29.04.2014 21.05.2014
Sink og kobber i produksjonen av gris og fjørfe – stoffenes skjebne og effekter i næringskjede og miljø 13/603 23.09.2013 19.05.2014
Kvalitetskrav for vann til jordvanning 13-107 07.05.2014
Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon 11/007 30.11.2011 30.04.2014
Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer 12/106 25.06.2013 24.04.2014
Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer 21.11.2013 01.04.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 (Notification C/BE/96/01) 13/316 28.03.2014
Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning 20.03.2014
Helse- og miljø-risikovurdering av nytt soppmiddel, Luna Privilege 13/207 24.10.2013 19.02.2014
Vurdering av klagers argumentasjon i klagesak om avslag på søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Infinito 13/208 21.10.2013 04.02.2014
Helserisikovurdering av soppmiddelet Aviator Xpro EC 225 13/209 24.10.2013 04.02.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 (EFSA/GMO/UK/2005/11) 13/335 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2005/19) 13/332 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 (EFSA/GMO/RX/Bt11) 13/330 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56) 13/334 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 13/336 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/49) 13/331 18.03.2013 21.01.2014
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604(EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/333 18.03.2013 21.01.2014