Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU 13/701 20.12.2013
Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge 10/003 14.12.2009 12.12.2013
Vurdering av lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk 13/405 29.04.2013 28.11.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 (C/DE/02/9) 13/317 07.11.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810 (C/DE/02/92, EFSA/GMO/DE/2004/03) 13/318 07.11.2013
Uttalelse om smitterisiko knyttet til ubehandlet husdyrgjødsel fra gjødselkjellere med avrenning fra sanitæranlegg 13-104 08.05.2013 28.10.2013
Vurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav 13-905 11.09.2013 22.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15) 13/321 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21) 13/322 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20) 13/323 21.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/05) 13/324 18.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais NK603 (Notifisering C/ES/00/01) 13/320 18.10.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/12/12/02) 27.09.2013
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25) 13/315 27.09.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais 1507 x 59122 (EFSA/GMO/NL/2005/15) 13/314 22.08.2013
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Aviator Xpro EC 225 13/204 16.04.2013 03.07.2013
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Bonzi 13/205 22.01.2013 03.07.2013
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Movento 100 SC 13/203 18.04.2013 03.07.2013
Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon 11/505 08.11.2011 18.06.2013
Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr 11/808 11.04.2011 17.06.2013
Risikokarakterisering av løvtreflis-import fra Nord-Amerika 11/909 30.08.2011 29.05.2013
Forskning er viktig for å sikre trygg mat 13/004 28.05.2013
Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8 x RF3 x GT73 (EFSA/GMO/NL/2009/75) 13/313 14.05.2013
Svar på innsigelser fra The Retinol Consortium til «Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter» 13/404 15.04.2013
Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn 10/004 21.09.2010 09.04.2013
Risikovurdering av aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter i den norske befolkningen 11/504 24.10.2012 05.04.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MS8, RF3 og MS8 x RF3 13/307 04.04.2013
Førebels helserisikovurdering av genmodifisert mais MON 87427 EFSA/GMO/BE/2012/110) 13/305 03.01.2013 03.04.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 (EFSA/GMO/NL/2007/37) 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/06) 12/318 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/309 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 13/310 19.03.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/56) 13/311 19.03.2013
Vurdering av klagers argumenter i klagesak for plantevernmiddelet Plenum 50 WG 13/302 18.01.2013 13.03.2013
Risikovurdering av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin og tryptofan i fri form 12/704 28.08.2012 11.03.2013
Førebels helserisikovurdering av genmodifisert oljeraps genmodifisert oljeraps 73496 (EFSA/GMO/NL/2012/109) 13/304 04.12.2012 04.03.2013
Uttalelse om rapporten "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" fra 2008 11/005 20.02.2013
Førebels helserisikovurdering av genmodifisert mais MON 87705 x MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2011/100) 13/303 26.10.2012 26.01.2013
Endelige miljørisikovurderinger av genmodifisert mais MON863, MON863 x MON810 og MON863 x MON810 x NK603 12/315-17 14.01.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON810 (C/F/12/12/02) 12/313 11.01.2013
Endelig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25) 12/319 11.01.2013
Foreløpig miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps MON 88302 12/308 11.01.2013
Revurdering av modell for beriking av mat og drikke 12/705 16.10.2012 10.01.2013
Vurdering av maksimumsgrenser for vitamin A og vitamin D i kosttilskudd 11/701 11.10.2012 10.01.2013