Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Innspill til EFSAs offentlige høring av den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 (søknad EFSA/GMO/NL/2015/127) 01.09.2016
Norsk inntak av vitaminer og mineraler 28.06.2012
Vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk 09/806-rev2 25.06.2009 11.01.2011
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex 10/206 11.10.2010 23.12.2010
Revurdering av statistiske re-analyser utført av de Vendômois og medarbeidere 10/011/4 22.12.2010
Uttalelse fra Hovedkomiteen om evaluering fra Direktoratet for naturforvaltning 10/007/2 20.12.2010
Vurdering av oppdatert søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat 10/406 19.11.2010 17.12.2010
Vurdering av kreatin i sportsprodukter 09/702 17.06.2010 08.12.2010
Revidert risikovurdering av Ralstonia solanacearum – mørk ringråte på potet fra Nederland 09/906-3 05.01.2010 06.12.2010
Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR162 (EFSA/GMO/DE/2010/82) 10/310 24.08.2010 24.11.2010
Førebels helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87705 (EFSA/GMO/NL/2010/78) 10/312 19.08.2010 19.11.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 (EFSA/GMO/BE/2009/79) 10/309 11.06.2010 05.11.2010
Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe 10/507 30.09.2010 05.11.2010
Risikovurdering av inntaket av kumarin i den norske befolkningen 09/405 09.06.2009 13.10.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (LM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/61) 09/303 03.01.2008 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 E. coli (TM), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/59) 08/331 03.01.2008 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (LYS), tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/-2007/40) 08/309 03.01.2010 27.09.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 E. coli (THR) tørket, drept bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/-2007/44) 08/310 03.01.2008 27.09.2010
Risikovurdering av bruk av gass, straum og slag mot hovudet til bedøving av fisk 09/810 07.05.2010 15.09.2010
Vurdering av D-tagatose 10/703 07.05.2010 15.09.2010
Risikovurdering av Phytophthora fragariae – rød marg i jordbær 09/905 30.11.2009 14.09.2010
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - Del 2 08/906 21.02.2008 31.08.2010
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC 10/203 08.04.2010 29.06.2010
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex 10/204 08.04.2010 29.06.2010
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC 10/205 07.04.2010 29.06.2010
Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd 10/006 17.06.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais LY038 x MON 810 (EFSA/GMO/NL/2006/32) 07/308 01.05.2007 31.05.2010
Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais LY038 (EFSA/GMO/NL/2006/31) 07/307 01.04.2007 31.05.2010
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12 08/107 04.05.2009 14.05.2010
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON 87460 (EFSA/GMO/NL/2009/70) 10/306 04.05.2010
Risikovurdering av klorheksidin i kosmetiske produkt 09/106-rev1 07.05.2010 15.04.2010
Risikovurdering av dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk av damp eller varmt vann 09/105 15.04.2010
Miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje MON 88017 (EFSA/GMO/CZ/2008/54) 08/335 07.04.2010
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/72) 10/303 07.04.2010
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2008/60) 09/305 21.10.2008 07.04.2010
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyahybrid MON 87701 x MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2009/73) 10-305 06.04.2010
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x MON 88017 (EFSA/GMO/BE/2009/71) 10/304 01.04.2010
Risikovurderinger av minérfluer (Liriomyza) 09/904 01.09.2009 25.03.2010
Alternativ metode for prosessering av kategori 2 og 3 materiale fra fisk 08/608 01.06.2009 24.03.2010
Risikovurdering av Catch and Release 09/804 07.04.2009 17.03.2010
Risikovurdering av bruk av akupunktur på dyr 09/807 02.06.2009 11.02.2010
Vurdering av mankozebs effekter på utviklingen av nervesystemet 09/210 21.10.2009 22.01.2010
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC 09/209 21.10.2009 22.01.2010
Miljørisikovurdering av plantervernmiddelet Steward 30 WG 09/208 12.09.2009 22.01.2010