Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Vurdering av EUs eksponeringsmodell for stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer 06/406 14.11.2006 18.12.2009
Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/65) 09/312 22.10.2009
Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert soya BPS-CV127-9 (EFSA/GMO/NL/2009/64) til mat, fôr, import og prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003 09/311 22.10.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/67) til mat, fôr, import og prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003 09/310 22.10.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2009/66) 09/309 22.10.2009
VKM med kommentarer til EFSA-vurdering av Dietary reference values (DRV) 09/701 13.10.2009
Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge 08/907 22.08.2008 12.10.2009
Helse og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON 863 x MON 810 (C/DE/02/9) 09/308 02.10.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 (EFSA/GMO/CZ/2008/62) 09/307 25.09.2009
Risikovurdering av parasitter i drikkevann 08/105 20.06.2008 24.08.2009
Risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel 05/511 05.11.2006 21.08.2009
Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle 08/106 02.05.2008 21.08.2009
Risikovurdering av QAC i kosmetiske produkt 08/109 03.04.2009 13.08.2009
Risikovurdering av plantevernmiddelet Revus 250 SC 09/203 15.04.2009 23.06.2009
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Shirlan 09/204 14.04.2009 23.06.2009
Uttalelse om bruk av glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete 09/205 16.04.2009 23.06.2009
Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG 09/206 16.04.2009 23.06.2009
Risikovurdering av plantevernmiddelet Boxer 09/207 17.04.2009 23.06.2009
Risikovurdering av very low calorie diets 07/710 13.03.2008 14.05.2009
Oppdatert risikovurdering av ingredienser i "energidrikker" 09/404 23.03.2009 11.05.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje 98140 fra Pioneer Hi-Bred. International Inc. (EFSA/GMO/UK/2008/53) 09/306 12.02.2009 17.04.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MIR604 x GA21 (EFSA/GMO/UK/2007/48) 08/319 12.06.2008 17.04.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50) 08/317 11.06.2008 03.04.2009
Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11 x GA21 fra Syngenta Seeds Inc. (EFSA/GMO/UK/2007/49) 08/316 19.05.2008 03.04.2009
Revisjon av Tolerable Upper Intake Level (UL) 09/700-2 06.03.2009
Bruk av probiotika til kritisk syke pasienter 07/112 22.10.2007 27.02.2009
Miljørisikovurdering av Sumi-Alpha - esfenvalerat 08/205 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av Fastac 50 - alfacypermetrin 08/206 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av Floramite 240 SC - bifenazat 08/208 27.10.2009 26.02.2009
Revidert helserisikovurdering av Ranman TwinPack-cyazofamid 08/209 27.10.2008 26.02.2009
Helserisikovurdering av pyretriner i hobbypreparater 08/210 27.10.2008 26.02.2009
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Karate 2,5 WG 08/207 23.10.2008 26.02.2009
Revidert modell for vurdering av berikningssaker 05/706 09.11.2008 25.02.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullshybrid MON 88913 x MON 15985 fra Monsanto 08/313 16.02.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 305423 x 40-3-2 fra Pioneer Hi Bred International Inc. 08/315 16.02.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 fra Bayer CropScience (EFSA/GMO/NL/2008/51) 08/318 16.02.2009
Kriterier for trygg bruk av planteråvarer i fôr til fisk 07/604 22.10.2007 05.02.2009
Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25 09/304 20.01.2009
Sensibilisering forårsaket av eksponering for kosmetiske produkter 07/404 14.01.2008 16.01.2009