Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Vurdering av smitterisiko ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk 07/804 15.03.2007 20.12.2007
Vurdering av maksimumsgrenser for en rekke vitaminer og mineraler 07/711 26.10.2007 10.12.2007
Helserisikovurdering av nematoden Steinernema feltiae brukt som plantevernmiddel 07/232 10.08.2007 29.11.2007
Risikovurdering av nematoden Steinernema kraussei brukt som plantevernmiddel 07/231 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Amblyseius cucumeris 07/230 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering rovmidden Hypoaspis aculeifer brukt som plantevernmiddel 07/229 10.08.2007 29.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Hypoaspis miles 07/228 10.08.2007 27.11.2007
Helserisikovurdering av rovmidden Phytoseiulus persimilis 07/227 10.08.2007 27.11.2007
Risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever 07/506 01.10.2007 27.11.2007
Vurdering av 10 dietetiske produkter 07/700-8 29.09.2007 20.11.2007
Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB 07/504 10.02.2007 15.11.2007
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07 07/321 06.07.2007 14.11.2007
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9) 07/320 03.07.2007 14.11.2007
Risikovurdering av koffein i kosttilskudd 07/405 13.07.2007 01.11.2007
Uttalelse om genmodifiserte mais 3272 07/315 06.10.2007
Tørket krydder som smittekilde for tarmpatogene bakterier 06/104 26.09.2007
Risikovurdering av genmodifisert åkermais 59122 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/21) 07/314 22.09.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert åkermais 59122 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20) 07/313 22.09.2007
Uttalelse om Pioneer Hi-bred/Mycogen Seeds genmodifiserte mais 1507x59122 07/316 22.09.2007
Risikovurdering av plantevernmiddelet Signum - boskalid og pyraklostrobin 07/226 04.05.2007 11.09.2007
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Merit Forest WG - imidakloprid 07/225 02.05.2007 11.09.2007
Risikovurdering av plantevernmiddelet Topsin - tiofanatmetyl 07/224 04.05.2007 11.09.2007
Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Rovral 75 WG - iprodion 07/222 02.05.2007 11.09.2007
Risikovurdering av genmodifisert soya MON 89788, EFSA/GMO/NL/2006/36 07/312 08.06.2007 08.09.2007
Risikovurdering av XyRex®-produkter 06/605 05.05.2006 05.09.2007
Vurdering av 9 dietetiske produkter 07/700-6 28.08.2007
Uttalelse om Bayer Crop Science Genmodifisert oljerapslinje T45 07/311 07.07.2007
Vurdering av selfangst 07/805 19.04.2007 27.06.2007
Vurdering av Initial Report D-tagatose som ny mat/ingrediens 07/707 15.05.2007 26.06.2007
Ny vurdering av LGG i barnemat 07/107 23.03.2007 15.06.2007
Risikovurdering - UV-stråling og bruk av solkrem 06/407 02.11.2006 06.06.2007
Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat 06/505 30.10.2006 22.05.2007
Vurdering av maiskimolje rik på uforsåpbare komponenter som ny mat/ingrediens 07/703 01.02.2007 21.05.2007
Vurdering av rapsfrøolje rik på uforsåpbare komponenter som ny mat/ingrediens 07/702 01.02.2007 21.05.2007
Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017xMON810 07/309 21.05.2007
Risikovurdering av utlekking av nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter 05/407 24.05.2005 02.05.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Sitobion avenae til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel 07/219 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Rhopalosiphum padi til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel 07/218 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av rovtegen Macrolophus caliginosus brukt som plantevernmiddel 07/216 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av bladlusen Feltiella acarisuga brukt som plantevernmiddel 07/215 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Eretmocerus eremicus brukt som plantevernmiddel 07/214 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av steriliserte sommerfuglegg av arten Ephestia kuehniella som fôr til rovteger 07/213 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Encarsia formosa brukt som plantevernmiddel 07/212 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Diglyphus isaea brukt som plantevernmiddel 07/211 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Dacnusa Sibrica brukt som plantevernmiddel 07/210 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av marihønen Cryptolaemus montrouzieri brukt som plantevernmiddel 07/209 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av gallmyggen Aphidoletes aphidimyza brukt som plantevernmiddel 07/208 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius ervi brukt som plantevernmiddel 07/207 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius colemani brukt som plantevernmiddel 07/206 15.01.2007 25.04.2007
Helserisikovurdering av rovtegen Orius majusculus brukt som plantevernmiddel 07/217 15.01.2007 24.04.2007
Dispensasjoner fra merkeforskriften 07/705 21.03.2007 23.04.2007
Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017 (EFSA/GMO/CZ/2005/27) 07/306 11.01.2007 11.04.2007
Risikovurdering av organiske tinnforbindelser i sjømat 05/509-1e 01.04.2005 29.03.2007
Qualified Presumption Safety - EFSA 07/108 14.01.2007 15.03.2007
Risikovurdering ved omsetning og konsum av råmelk 07/104 24.01.2007 02.03.2007
Vurdering av triklosan i forhold til utvikling av antibiotikaresistens 07/103 04.12.2006 02.03.2007
Risikovurdering av E-coli i den norske kjøttkjeden 06/106 25.10.2006 02.03.2007
Sukker og søtstoffer i brus, saft og nektar 05/704 07.03.2005 01.03.2007
Risikovurdering av genmodifisert åkermais Bt11 C/UK/94/M3/1 06/315 17.11.2006 01.03.2007
Revidert vurdering vedrørende azaspiracidtoksiner i krabbe 05/512-rev 30.11.2006 27.02.2007
Vurdering av ”Rapport om sameksistens mellom genmodifiserte, konvensjonelle og økologiske vekster/kulturer under norske forhold” 06/304 17.11.2006 16.02.2007
Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007 (HK/FG1/FG8) 05/019 26.06.2006 15.02.2007
Kommentar til rapport fra den franske vitenskapskomiteen Afssa vedrørende skrapesyke 07/106 24.01.2007 14.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2, C/UK/94/M3/1 06/314 17.11.2006 09.02.2007
Risikovurdering av pærebrann (Erwinia amylovora) i Norge 06/211 22.07.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07 06/313 17.11.2006 09.02.2007
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON810, C/DE/02/9 06/312 17.11.2006 30.01.2007
Risikovurdering, Infeksiøs lakseanemi (ILA) 06/804 28.08.2006 21.01.2007
Risikovurdering av plantevernmiddelet Proline EC 250 - protiokonazol 06/212 07.09.2006 11.09.2006