Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Vurdering av søknad om bruk av Fullerene C60 som tilsetningsstoff til mat 07/405 13.07.2007 01.11.2007
Vurdering av konjacglucomannan 06/712 22.08.2006 24.11.2006
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Stomp - pendimetalin 06/213 07.09.2006 22.11.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Calypso 480 SC - tiakloprid 06/208 11.05.2006 22.11.2006
Revidert risikovurdering av BioProtein 06/608 08.05.2006 05.10.2006
Import av tropiske reker fra Hawaii 05/805 17.11.2005 03.10.2006
Vurdering av risiko for akutte helseeffekter ved konsum av epler inneholdende rester av plantevernmiddelet dimetoat 06/214 28.09.2006 29.09.2006
Risikovurdering av hvitt fosfor 06/504 06.03.2006 13.09.2006
Vurdering av metode for fastsettelse av grenseverdier for vitaminer og mineraler i EU, respons på diskusjonsdokument fra EU 06/709 26.06.2009 12.09.2006
Vurdering av salt tilsatt jod og fluor 05/710 24.10.2005 08.08.2006
Vurdering av de iboende egenskapene til det virksomme stoffet bentazon med hensyn på reproduksjon 06/210 11.05.2006 28.07.2006
Risikovurdering av konsentrerte MCPA-preparater 06/209 11.05.2006 28.07.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Swirski-Mite 06/207 05.05.2006 28.07.2006
Vurdering av reproduksjonskadelige og kreftfremkallende stoffer i kategori 1 og 2 05/215 16.11.2005 28.07.2006
Risikovurdering av genmodifisert mais GA21 fra Syngenta 06/309 07.04.2005 07.07.2006
Vurdering av 10 dietetiske produkter 06/700-6 15.05.2006 22.06.2006
Kommentarer til Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk Analysis to the work of CCNFSDU (Codex) 06/706 11.05.2006 19.06.2006
Isomaltulose - vurderinger fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes og Federal Institute for Risk Assessment 06/705 31.03.2006 19.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Ramrod FL 06/206 08.03.2006 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Goltix 06/205 08.03.2006 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Sencor WG - metribuzin 05/213 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Afalon F - linuron 05/212 05.09.2005 15.06.2006
Risikovurdering av plantevernmiddelet Reglone - dikvatdibromid 05/214 16.11.2005 15.06.2006
Risikovurdering forbundet med bruk av parabener i kosmetiske produkter 05/408 06.09.2004 14.06.2006
Vurdering/kommentering av SFT-rapport: Kartlegging av nye organiske miljøgifter i 2004 05/510 19.09.2005 01.06.2006
Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt 05/807 05.07.2005 31.05.2006
Anvendelse av "threshold of toxicological concern" (TTC)-prinsippet i VKMs risikovurderinger 05/902 24.05.2006
Salmonella i fôrmiddel til fisk og landdyr 04/104 28.09.2005 22.05.2006
Vurdering av risiko knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av bacitracin 05/106 20.09.2005 10.05.2006
Risikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 fra Bayer CropScience 06/307 10.02.2006 10.05.2006
Vurdering av funn av azaspiracidtoksiner i krabbe 05/512 05.11.2005 29.03.2006
Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold 04/506 24.05.2004 27.03.2006
Vurdering av kriterier for å inkludere/stryke næringsstofforbindelser i Codex' positivliste 05/711 08.10.2005 17.03.2006
Vurdering av bruk av bor i kosttilskudd og næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov 06/703 24.02.2006 15.03.2006
Vurdering av delvis hydrolysert guarkjernemel 05/708 15.07.2005 05.03.2006
Vurdering av dansk modell for risikovurdering av berikningssaker 05/706 27.02.2006
Vurdering av tilsetning av vitaminer og mineraler til 14 drikker og ulike typer melk 05/705 31.01.2005 27.02.2006
Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk og fløte 05/104 05.04.2005 16.02.2006
Risikovurdering vedrørende Listeria monocytogenes relatert til gravides konsum av sushi 05/105 01.02.2006
Risikovurdering - avhorning og kastrasjon av kalv og kje 05/806 01.07.2005 01.02.2006
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 fra Monsanto C/DE/02/9 05/325 29.11.2005 17.01.2006
Helserisikovurdering av genmodifisert raps GT73 fra Monsanto. C/NL/98/11 05/326 29.11.2005 17.01.2006
Migrasjon av metylendianilin fra kjøkkenredskaper 05/405 25.02.2005 11.01.2006
Risikovurdering av kvikksølv i torskefilet 05/509-1c 06.01.2006
Risikovurdering av bly og kadmium i skjell 05/509-1b 06.01.2006
Risikovurdering av PAH i skjell 05/509-1a 06.01.2006
Comments on dietary exposure studies on endosulfan in fish 05/609 02.01.2006