Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger

Avsluttede risikovurderinger sortert etter årstall

Navn Dokumentnr Bestilt Avsluttet
Vurdering av mankozebs helseskadelige potensial og mobiliteten til ETU 05/208 16.11.2005 15.06.2006
Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder 05/509 01.04.2005 30.12.2005
Risikovurdering av bruken av dietylftalat (DEP) i kosmetiske produkter 05/406 18.03.2005 20.12.2005
Vurdering av nye resultater i Sørfjorden 05/507 18.01.2005 16.12.2005
Vurdering av trehalose - nytt næringsmiddel 05/707 21.06.2005 16.12.2005
Risikovurdering av genmodifisert bomull MON15985 og MON15985xMON1445 fra Monsanto 05/322 16.12.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert maislinje MIR604 05/323 16.12.2005
Risikovurdering av genmodifisert maislinje 59122 fra Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds 05/324 16.12.2005
Risikovurdering av genmodifisert bomull LLCOTTON25 fra Bayer CropScience 05/321 02.12.2005
Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter 05/312-5 11.02.2005 25.11.2005
Risikovurdering av genmodifisert bomull 281-24-236/3006-210-23 fra Dow AgroScience 05/318 17.11.2005
Risikovurdering av plantevernmiddelet Fenix - aklonifen 05/211 05.09.2005 14.11.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Titus WSB - rimsulfuron 05/210 05.09.2005 14.11.2005
Vurdering av 7 dietetiske produkter 05/709 22.08.2005 25.10.2005
Risikovurdering av genmodifisert potetlinje EH92-527-1 05/317 14.07.2005 12.10.2005
Risikovurdering av genmodifisert bomull MON531xMON1445 fra Monsanto 05/316 12.10.2005
Risikovurdering, spredning av fiskesykdommer gjennom pelsdyrfôr 05/604 04.01.2005 05.10.2005
Risikovurdering av fluor i krillmel til bruk i fôr 05/606-4 15.03.2005 30.09.2005
Miljøeffekter av tilsetningstoffer i fôr 05/606-1 15.03.2005 15.09.2005
Furfural som aroma i kosmetiske produkter og næringsmidler 05/404 04.02.2005 13.09.2005
Risikovurdering av genmodifisert sukkerroe H7-1 Roundup Ready EFSA/GMO/UK/2004/08 05/314 20.08.2005
Vurdering - nye resultater fra fisk i Mjøsa 05/504 27.05.2004 12.07.2005
Risikovurdering av PBDE 04/504 17.01.2005 11.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Roundup Max i forhold til effekter på amfibier 05/209 25.05.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vilt Vekk Luktputer 05/207 31.01.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Vertimec - abamektin 05/206 31.03.2005 08.07.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus 05/205 31.01.2005 08.07.2005
Vurdering av sannsynlighet for introduksjon av rabies til Norge via hund, katt og ville dyr 04/101 01.12.2004 01.07.2005
Vurdering av bruken av Henna som hårfargemiddel 04/407 23.03.2004 01.07.2005
Foreløpig risikovurdering vedrørende Yersinia enterocolitica i kjøttkjeden 04/103 25.10.2004 30.06.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert maislinje NK603 x MON810 05/315 17.06.2005
Revidert vurdering av risiko knyttet til mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og import av matpoteter fra Egypt 04/201 02.07.2004 14.06.2005
Lidokain - risikovurdering 05/508 17.02.2005 10.06.2005
Helserisikovurdering av genmodisert maishybrid 1507 x NK603 05/312 05.04.2005 03.06.2005
Høringsuttalelse fra VKM til EFSAs forslag til en risikovurderingsmodell for stoffer som er både gentoksiske og kreftfremkallende 05/901 27.05.2005
Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Acento Prima - pikoksystrobin og cyprodinil 05/204 31.03.2005 25.05.2005
Tilsetning av L-histidin i fôr til laksefisk 05/605 09.02.2005 23.05.2005
Risikovurdering - mulige smitteveier for Gyrodactylus salaris 05/804 15.02.2005 20.05.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais MON863 x MON810 04/311 07.02.2005 02.05.2005
Vurdering av nye resultater i Vefsnfjorden/Leirfjorden og Sandnessjøen 05/505 17.01.2005 29.04.2005
Vurdering av nye resultater - Ranfjorden 04/508 17.01.2005 29.04.2005
Tilsetning av plantesteroler til margarin, melkedrikk og yoghurt 04/706 08.10.2004 28.04.2005
Vurdering av tidligere risikovurdering av jern 04/704 02.06.2004 27.04.2005
Comments on maximum limits for fluorine in feed materials 05/606-3 15.03.2005 25.04.2005
Comments on maximum content for cadmium in fish feed 05/606-2 15.03.2005 25.04.2005
Bedøving og avlivning av store mengder fisk utenfor slakteri 04/804 24.10.2004 25.04.2005
Vurdering av tilsetning av fytosterol i lettmargarin 04/703 16.04.2004 22.04.2005
Cadmium in feed to farmed salmonid fish 05/607 13.04.2005
Risikovurdering av genmodifisert mais, MON863xNK603 EFSA/GMO/UK/2004/06 etter forordning EC 1829/2003 05/309 28.01.2005 08.04.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert ris, LLRICE62 EFSA/GMO/UK/2004/04 etter forordning 1829/2003 05/306 07.02.2005 07.04.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais, MON863xMON810xNK603 EFSA/GMO/BE/2004/07 etter forordning 1829/2003 05/310 27.01.2005 01.04.2005
Vurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite 05/506 18.10.2005 01.04.2005
Vurdering av 11 medisinske næringsmidler 05/702 16.02.2005 18.03.2005
Omestret fett 04/705 27.08.2004 18.03.2005
Migrasjon av epoksidert soyaolje (ESBO) og 2-etylheksansyre (2-EHA) til barnemat 04/411 08.10.2004 08.03.2005
Helserisikovurdering av NK603 (C/EC/00/01) etter ny mat forordning 258/97/EF 05/307 07.02.2005 04.03.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais Bt11 05/308 07.02.2005 04.03.2005
Helserisikovurdering av genmodifisert mais, GA21 etter ny mat forordning 258/97/EF 05/305 07.02.2005 03.03.2005
Risikovurdering av forurensende sedimenter - sak fra SFT 04/509 09.09.2004 02.03.2005
Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG) 04/702 02.03.2004 02.03.2005
Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter 05/304 07.02.2005 28.02.2005
Risikovurdering - dyrefosters evne til å oppleve ubehag, smerte og stress 04/802 24.10.2004 03.02.2005
Kan virvelløse dyr oppleve ubehag, smerte og stress? 04/803 24.10.2004 03.02.2005
Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter 04/406 23.03.2004 31.01.2005
PBDE i drikkevann rundt Mjøsa 04/503 31.03.2004 26.01.2005
Vurdering av PFAS 04/507 26.06.2004 26.01.2005
Risikovurdering av ingredienser i "energidrikker" 04/701 29.03.2004 26.01.2005
Dyreveldferdsmessig risikovurdering - fangst og hold av villtorsk 04/801 05.08.2004 05.01.2005