Hopp til innhold Hopp til søk
Forside > Risikovurderinger
Vurdering av metode for fastsettelse av grenseverdier for vitaminer og mineraler i EU, respons på diskusjonsdokument fra EU
Vurdering av metode for fastsettelse av grenseverdier for vitaminer og mineraler i EU, respons på diskusjonsdokument fra EU

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7) har på oppdrag fra Mattilsynet besvart de faglige spørsmålene som reises i diskusjonsdokumentet fra Kommisjonen vedrørende grenseverdier for vitaminer og mineraler i EU.

 

Faggruppen har gjort estimater for inntak av energi og ulike næringsstoffer hos ulike aldersgrupper i den norske befolkningen. Disse tallene er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret til at de kan brukes i endelige beregninger, men vil kunne brukes til å sammenligne estimert inntak i Norge med inntak i andre europeiske land.

Besvarelsen ble publisert: 12.09.06

Vurderingen ble publisert: 12.09.2006

Kontaktinformasjon

VKMs sekretariat, Koordinator for faggruppe 7,

Bente Mangschou, tel: 21 62 28 07